| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

Hans Larsen f. ca 1702 og Johanne Stoesdatter f. ca 1702 sin familie

 

 

 

 

Hans Larsen, f. ca 1702,[1] d. 1737 på Heistad i Eidanger,[2] gravlagt 14.04.1737 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Lars Anfindsen Heistad.

 

Hans fikk i 1728 bygseddel på 2 1/2 hud i Heistad. Dette var en fjerdepart av gården:

Anno 27.03.1730 - Blef læst Hr. Søfren Kierulfs bøxelseddel til Hans Larsen paa 2 ½ hus udj gaarden Hegestad i Eidanger sogn (dat. 20.06.1728)

 

Han må på denne tiden ha bodd på Heistad sammen med sin mor.

 

Han giftet seg i 1731.

 

Brevik: trolovet 03.06.1731

Hans Hejestad og Johanne Stovsdatter

Caut.: Peder Stoesen, Arne Kiørholt.

 

Copul. 12/8-1731 i Eid.

Hans Laerssøn Hejestad med Johanne Stohsd. Bleckebachen.

 

Gravlegges som "Hans Larsøn Hejestad 34 aar 7 maaneder".

 

 

Gift 12.08.1731 i Eidanger kirke,[4] med Johanne Stoesdatter, f. ca 1702 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,[5] (datter av Stoe Larsen og Else Knudsdatter), d. 1757 i Brevik,[6] gravlagt 05.05.1757 på Brevik kirkegård.6

 

Johanne:

Hun kom fra Blekebakken da hun giftet seg 1. gang.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1745 med enkemannen Hans Hansen Brevik.

 

Trol. 5/2-1745 paa Hejestad i Eid. Copul. 4/9-1745 i Eid.

Enkemand Hans Hansøn Smed fra Brevig og Enken Johanne Stoesd. Hejestad.

Caut: Niels Hansøn Smed i Brevig og Lars Stoesøn Sammesteds.

Prest: H. Giertsøn.

 

Gravlagt som "Hans Smeds Enke, Johanne Stoesdatter 59 aar gl ".

 

 

 

I.    Stoe Hansen, f. 1732 på Heistad i Eidanger,[7] døpt 20.04.1732 i Eidanger kirke,7død ca 1763

      

       Hans Laersen Hejstad og Johanne Stoesdatters første ægte barn ved nafn Stoed

       Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Lunde, Amborg Amundsdatter Nedre Lunde, Gierthrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Christopher Andersen Hejestad, Anders Laersen Hejestad.

      

       Han var 5 år under skifte etter sin farmor i 1737.

 

       Han giftet seg i 1753.

      

       Brevik: trolovet 05.06.1753, viet 21.08.1753

       Enroulleret matros Stoe Hansen og Enken Marthe Olsdatter

       Caut.: Niels Hansen Smed, Anders Burevald.

 

       De ble bosatt i Brevik.

      

       Brevik 1762:

       Nr 41

       Mand og hustru: Stoe Hansen og kone

       Børn over 12 aar: Guttorm Olsen, Anne Cathrine Olsdatter

      

       1763 20/12     Protokoll 6b fol. 421   

       Sto Hansen +      g. Marthe Olsdtr

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Ole Stosen, 10 år

                   2.  Johanne Stosdtr., 3 år

                     Enken Marthe Olsdtr. var gift 1. gang med Guttorm

                     Guttormsen +, har en datter

                   3.  Karen Guttormsdtr.

                   Likeledes enken Marthe Olsdtr.s barn efter

                   avdøde mand Ole Johannessen

                   4.  Guttorm Olsen

                   5.  Anne Cathrine Olsdtr.

       Brt. 60 - 0 - 0

       Net. ?

      

      

       Gift 21.08.1753 i Brevik kirke,[8] med Marthe Olsdatter, f. 1717 i Solum (datter av Ole Helgesen og Pernille Mogensdatter), døpt 05.09.1717 i Solum,[9] d. 1789 i Brevik, gravlagt 02.09.1789 på Brevik kirkegård.[10]

      

       Marthe:

       Ole Hellesøns barn kaldet Marthe.

       Faddere: Tøger Jensøn, Hans Pedersøn, Anders Andersøn, Madame Bomhoff, Karen Bolvig.

 

       Fra Solumlekt.org:

       Skifte 16. januar 1758 på Vestsida, Porsgrunn: Grethe Mogensdatter Ørbech død, enkemannen Erenst Meyer og den avdødes arvinger: Søstra Pernille Mognsdatter død og i ekteskap med Ole Smed etterlatt 6 barn: Niels Olsen myndig og bor i Brevig, Martha Olsdatter gift med Sten Hansen i Brevig, Pernille Olsdatter gift med Anders Michelsen i vestre Porsgrunn, Kirstine Olsdatter gift med Thor Johansen i østre Porsgrunn, Helene Olsdatter gift med Christen Nielsen i Brevig, Mette Olsdatter 26 år og ugift tjener hos Eystein Rasch i østre Porsgrunn. Den siste fikk sin svoger Anders Michelsen som verge. Enkemannen hadde tidligere vært gift med Marie Larsdatter.

      

       Hun nevnes i dette skifte i 1758. Hennes 2. ektemann skal  være Stoe Hansen i Brevik.

      

       Hun nevnes som "Jordmoderen Stoe Hansens enche Marte".

 

       Gravlagt som "Marte Olsd. Jordmoder 72 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Lars Hansen, f. 1733 på Heistad i Eidanger,[11] døpt 01.01.1734 i Eidanger kirke,11 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[12] d. 1789 i Brevik, gravlagt 22.01.1789 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Hans Larsen Hejestad og Johanna Stoesdatter - Lars

       Faddere: baaren af Anna Hansdatter Hejestad, Giertrud Larsdatter Hejestad, mandfaddere: Isaach Pedersen Schiælsvig, Even Andersen Øerevig, Hans Nielsen.

      

       Han var 4 år under skifte etter sin farmor i 1737.

      

       Konfirmert som "Lars Hansen Hejestad".

 

       Han giftet seg i 1761.

      

       Brevik, trolovet 10.12.1761, viet 07.01.1762            

       Enroullered matros Lars Hansen og pigen Kari Guttormsdatter.

       Caut.: Anders Burevald, Isak Persen.

      

       De ble bosatt i Brevik.

      

       Brevik 1762:

       Nr 42

       Mand og hustru: Lars Hansen og kone

       De uformuende: Margrethe Olsdatter een fattig Enke

           

       Anno 20.01.1786 – Aflyst Lars Hansen Hejestad Obl. til Lars Schwindt 150 rd. m. 1’ste Priors i hans Huse i Brevig (dat. 02.07.1789)

 

       Gravlagt som "Lars Hans. Hejestad 55 aar"

      

       1789 11/2           Protokoll 11 fol. 362

       Lars Hansen Hejestad +  g. Kari Guttormsdtr.

       Brevik

                   Barn:

                   1.  Stoe Larsen, 22 år

                   2.  Johanne Larsdtr., 20 år, tiener hos S. Niels Zachariasen i Scheen

                   3.  Marthe Larsdtr., 17 år, tiener ved Herre hos Hans Jochum With

                   4.  Sara Cathrine Larsdtr., 15 år, tiener hos Stoe Larsen Blegebachen

                   5.  Pernille Larsdtr., 12 år

                   Morbror: Guttorm Olsen

                        "       Sto Larsen, Blegebakken

       Sterbohus - bel. mellom Abraham Sortedal og Nils Christensens hus:

       200 rdl.

       Brutto: 279 - 3 - 20

       Gjeld: 323 - 3 - 3

 

      

       Gift 07.01.1762 i Brevik kirke,[14] med Karen Guttormsdatter, f. 1737 i Brevik,2 (datter av Guttorm Guttormsen og Marthe Olsdatter), døpt 04.08.1737 i Brevik kirke,[15] konfirmert 06.10.1754 i Brevik kirke,[16] d. 1806 på Heistad i Eidanger,2 gravlagt 04.03.1806 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Karen:

       Guttorms P.B. Karen

       baaren af Ole Smids k. fr. Porsgrund, Inger Marie Smids, mandfaddere: Ole Smid fr. Porsgrund. og søn, Jac Parugvm.

      

       Konfirmert som "7. Karen Guttormsdatter".

      

       Bosatt hos datteren Pernille i Brevik i 1801 som "Karen Guttormsdtr, Konens moder, 67 aar, Enke efter 1te ægteskab".

      

       Gravlagt som "Lars Heyestads enke Karen Guttormsdatter 68 aar".

 

       Se Brevik 1762

 

      

 

III. Abraham Hansen, f. 1736 på Heistad i Eidanger,2 døpt 04.03.1736 i Eidanger kirke.[18]

      

       Hans Hejestads ægte søn N. Abraham

       Faddere: baaren af Guri Hansdatter, Giertrud Christophersdatter, mandfaddere: Christopher Hejestad, Anders Larsen ibid.

      

       Han var 1 1/2 år under skifte etter sin farmor i 1737.

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 11.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 32.