| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Marthe Olsdatter f. 1717 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Guttorm Guttormsen f. 1713, 2. gang med Ole Jonasen f. omkring 1710 og 3. gang med Stoe Hansen f. 1732)

 

 

 

Marthe Olsdatter, f. 1717 i Solum, døpt 05.09.1717 i Solum,[1] d. 1789 i Brevik, gravlagt 02.09.1789 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Ole Helgesen og Pernille Mogensdatter i Vestre Porsgrunn.

 

Ole Hellesøns barn kaldet Marthe.

Faddere: Tøger Jensøn, Hans Pedersøn, Anders Andersøn, Madame Bomhoff, Karen Bolvig

 

Hun giftet seg 1. gang i Vestre Porsgrunn i 1736.

 

Forlovet 10.10.1736 - Gift 12.11.1736 ved Porsgr

Guttorm Guttormsøn og Marthe Olsdatter.

Forlovere Emanuell Andersøn og Hans Nielsøn, begge fra Breviig.

 

Hun giftet seg 2. gang i Brevik i 1741.

 

Brevik: trolovet 26.10.1741, viet 26.11.1741

Ole Jonæsen og Martha Olsdatter

Caut.: Antoni Henrichsen, Dideric Snedker.

 

Hun giftet seg 3. gang i Brevik i 1753.

 

Brevik: trolovet 05.06.1753, viet 21.08.1753

Enroulleret matros Stoe Hansen og Enken Marthe Olsdatter

Caut.: Niels Hansen Smed, Anders Burevald.

 

Skifte 16. januar 1758 på Vestsida, Porsgrunn:

Grethe Mognsdatter Ørbech død, enkemannen Erenst Meyer og den avdødes arvinger:

Søstra Pernille Mognsdatter død og i ekteskap med Ole Smed etterlatt 6 barn:

Niels Olsen myndig og bor i Brevig,

Martha Olsdatter gift med Sten Hansen i Brevig,

Pernille Olsdatter gift med Anders Michelsen i vestre Porsgrunn,

Kirstine Olsdatter gift med Thor Johansen i østre Porsgrunn,

Helene Olsdatter gift med Christen Nielsen i Brevig,

Mette Olsdatter 26 år og ugift tjener hos Eystein Rasch i østre Porsgrunn.

Den siste fikk sin svoger Anders Michelsen som verge. Enkemannen hadde tidligere vært gift med Marie Larsdatter.

 

Ps. Hennes 2. ektemann het Stoe Hansen ikke Sten.

 

Hennes bror Nils Olsen f. 1733 ble gift og nevnes i Brevik 1762, søsteren Kirsten Olsdatter f. 1724 giftet seg med Thor Johannesen f. 1726. De ble bosatt i Brevik og nevnes under hans foreldre på Østre Porsgrunn i 1725, søsteren Helene Olsdatter f. 1726 ble gift og nevnes i Brevik 1725-1762 og under hennes 2. mann på  Brevik 1762, søsteren Mette Olsdatter f. 1731 ble gift og bosatt i Brevik. Hun nevnes under Brevik 1762.

 

Brevik 1762:

Nr 41

Mand og hustru: Stoe Hansen og kone

Børn over 12 aar: Guttorm Olsen, Anne Cathrine Olsdatter

 

Hun nevnes som "Jordmoderen Stoe Hansens enche Marte".

 

Brevik 1770:
65.
Stoe Hansens enke, 2 sønner
Gutorm Olsen, 20 aar, født i Brevik
Ole Stoesen, 12 aar, født i Brevik, er i lære hos Bent Skomager


Brevik 1782:
Nr.42
Stoe Hansen Enke -- Andre bosatte: Mads Haraldsen med kone og 1 pige 

 

Gravlagt som "Marte Olsd. Jordmoder 72 aar".

 

 

(1) Gift 12.11.1736 i Vestre Porsgrunn kirke,[3] med Guttorm Guttormsen, f. 1713 i Brevik,[4] (sønn av Guttorm Christensen og Sara Jensdatter), døpt 15.01.1713 i Brevik kirke,4 d. 1740 i Brevik, gravlagt 30.03.1740 på Brevik kirkegård.[5]

 

Guttorm:

døpt Sl. Guttorm Christensen og Sara Jensdatter deris egtebarn N. Guttorm

blef baaren af Elen Ouen, assist: Ingeborg Olsdatter, mandfaddere: Hans Smed, Jens Vrangsund.

Brevik 19.02.1713: introdusert Sl. Guttorm Christensens enke

 

Han ble nevnt i Brevik i 1725 sammen med moren:

Hans Christensøn gl. 29 aar enroullered, gift med Johanne Gundersdatter gl. 29 aar, Har 3de Sønner, Morten Hansøn gl. 5 aar, Abraham Hansøn gl. 3 aar, Isach Hansøn gl. 1 aar, Udj same Huus tilholder Sara Jensdatter gl. 50 aar, og hendis Søn Gutorm Gutormsøn gl. 17 aar.

 

Gravlagt som "Gutorm Gutormsen gammel 27 aar".

 

1741 28/7   Protokoll 4 s. 77b

Gutorm Gutormsen + e. Marthe Olsdtr.

Brevik

            Barn:

            1.  Karen Gutormsdtr.

Brt. 55 - 2 - 1, iberegnet huset 50 rdr.

Nt. 27 - 0 - 16.

 

 

(2) Forlovet 16.10.1741 i Brevik,[6] gift 26.11.1741 i Brevik kirke,[7] med Ole Jonasen, f. omkring 1710,[8] d. 1750 i Brevik, gravlagt 15.05.1750 på Brevik kirkegård.[9]

 

Ole:

Gravlagt som "Ole Jonasen".

 

 

Ole Jonasen var enkemann etter Anne Cathrine Olsdatter i Brevik da han giftet seg med Marthe Olsdatter i 1741.

 

Han forlovet 12.11.1735 i Brevik,[10] og ble gift 15.01.1735 i Brevik kirke,[11] med Anne Cathrine Olsdatter, født ca 1712,[12] død 1738 i Brevik, gravlagt 11.11.1738 på Brevik kirkegård.[13]

 

Anne:

Gravlagt som "Ole Jonasens k. 26 aar gl.".

 

 

De hadde barna:

 

I.    Anne Olsdatter, (datter av Ole Jonasen og Anne Cathrine Olsdatter) født 1737 i Brevik, døpt 30.06.1737 i Brevik kirke,[14] død 1737 i Brevik, gravlagt 07.07.1737 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Ole Jonasens P.B. Anne

       baaren af Mad'me Boel Jac. Nielsens, Dorothe Helvig, mandfaddere: Anthoni, Didric og Peder Jørgensen

      

       Gravlagt som "Ole Jonasens P.B. Anne".

 

 

II.   Anne Olsdatter, (datter av Ole Jonasen og Anne Cathrine Olsdatter) født 1738 i Brevik, døpt 01.11.1738 i Brevik kirke.[16]

      

       Ole Jonasens P.B. Anne

       baaren af Mad'ame Vinstrup, Mad'selle Marthe Bentzdatter t. Seig. Jac. Nielsen, mandfaddere: Frandz Lunde, Helge Svendsen, Jens Andersen.

 

 

 

 

(3) Forlovet 05.06.1753 i Brevik,[17] gift 21.08.1753 i Brevik kirke,[18] med Stoe Hansen, f. 1732 på Heistad i Eidanger,[19] (sønn av Hans Larsen og Johanne Stoesdatter), døpt 20.04.1732 i Eidanger kirke.12

 

Stoe:

Hans Laersen Hejstad og Johanne Stoesdatters første ægte barn ved nafn Stoed.

Faddere: baaren af Anne Ingebredtsdatter Lunde, Amborg Amundsdatter Nedre Lunde, Gierthrud Laersdatter Hejestad, mandfaddere: Arne Jørgensen Kiørholt, Christopher Andersen Hejestad, Anders Laersen Hejestad.

 

Han var 5 år under skifte etter sin farmor i 1737.

 

1763 20/12    Protokoll 6b fol. 421

Sto Hansen +      g. Marthe Olsdtr

Brevik

            Barn:

            1.  Ole Stosen, 10 år

            2.  Johanne Stosdtr., 3 år

              Enken Marthe Olsdtr. var gift 1. gang med Guttorm

              Guttormsen +, har en datter

            3.  Karen Guttormsdtr.

            Likeledes enken Marthe Olsdtr.s barn efter

            avdøde mand Ole Johannessen

            4.  Guttorm Olsen

            5.  Anne Cathrine Olsdtr.

Brt. 60 - 0 - 0

Net. ?

 

 

 

I.    Karen Guttormsdatter, (datter av Guttorm Guttormsen og Marthe Olsdatter) f. 1737 i Brevik,[20] døpt 04.08.1737 i Brevik kirke,[21] konfirmert 06.10.1754 i Brevik kirke,[22] d. 1806 på Heistad i Eidanger,13 gravlagt 04.03.1806 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Guttorms P.B. Karen

       baaren af Ole Smids k. fr. Porsgrund, Inger Marie Smids, mandfaddere: Ole Smid fr. Porsgrund. og søn, Jac Parugvm.

      

       Konfirmert som "7. Karen Guttormsdatter".

      

      

       Forlovet 10.12.1761 i Brevik,[24] gift 07.01.1762 i Brevik kirke,[25] med Lars Hansen, f. 1733 på Heistad i Eidanger,[26] (sønn av Hans Larsen og Johanne Stoesdatter), døpt 01.01.1734 i Eidanger kirke,19 konfirmert 18.04.1751 i Eidanger kirke,[27] d. 1789 i Brevik, gravlagt 22.01.1789 på Brevik kirkegård.[28]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Ole Guttormsen, (sønn av Guttorm Guttormsen og Marthe Olsdatter) f. 1740 i Brevik, døpt 16.03.1740 i Brevik kirke.[29]

      

       Gutorm Gutormsens Drengebarn Ole

       baaren af Peder Stoensens kone, Ole Smids Datter i Porsgrunden, mandfaddere: Niels Smid, Søren Henriksen.

 

 

 

III. Anna Cathrina Olsdatter, (datter av Ole Jonasen og Marthe Olsdatter) f. 1744 i Brevik, døpt 03.03.1744 i Brevik kirke,[30] konfirmert 29.03.1761 i Brevik kirke,15 d. 1808 i Brevik, gravlagt 06.05.1808 på Brevik kirkegård.[31]

      

       Ole Jonasens Pigebr. Anna Cathrina

       baaren af Christine Grubbes, Christine Olsdatter, mandfaddere: Giert Smed, Niels Smed, Thoer Roun

      

       Trolig konfirmert som "16. Anne Cathrine Olsdatter". Det var ei til i Brevik med samme navn og født samme år. Det var også konfirmert ei med samme navnet som ble konfirmert året før så det kan jo fort være motsatt.

      

      

       (1) Gift 09.05.1769 i Brevik kirke,[32] med Knud Nilsen, f. 1747 på Herre i Bamble (sønn av Nils Knudsen og Else Michelsdatter), døpt 05.03.1747 i Bamble,[33] d. 1774 på Herre i Bamble, gravlagt 28.07.1774 i Bamble.[34]

      

      

       (2) Gift 30.11.1775 i Bamble,[35] med Stoe Larsen, f. 1735 i Brevik,[36] (sønn av Lars Stoesen og Guri Hansdatter), døpt 29.09.1735 i Brevik kirke,[37] konfirmert 21.04.1754 i Brevik kirke,15 d. 1805 i Brevik, gravlagt 30.03.1805 på Brevik kirkegård.16

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

IV. Guttorm Olsen, (sønn av Ole Jonasen og Marthe Olsdatter) f. 1748 i Brevik, døpt 31.03.1748 i Brevik kirke,[38] d. 1749 i Brevik, gravlagt 11.02.1749 i Brevik kirke.9

      

       Ole Jonasens Drbr. Gutorm

       baaren af Rebecha Munch, Helene Olsdatter, mandfaddere: Anders Burvald, Isaach Pedersen, Reyer Nielsen

      

       Gravlagt som "Ole Jonasens Drbr.".

 

 

 

V.   Guttorm Olsen, (sønn av Ole Jonasen og Marthe Olsdatter) f. 1750 i Brevik, døpt 08.02.1750 i Brevik kirke,[39] konfirmert 19.02.1768 i Brevik kirke,[40] d. 1800 i Brevik, gravlagt 28.02.1800 på Brevik kirkegård.[41]

      

       Ole Jonasens Drbr. Guttorm

       baaren af Alice Chrystie, Giertrud Hansdatter, mandfaddere: Niels Larsen, Erich Andersen, Jørgen Friderich Schøtt

      

       Konfirmert som "Guthorm Olson 18 aar".

      

      

       Gift 07.12.1775 i Brevik kirke,[42] med Åse Marie Jacobsdatter, f. 1753 i Brevik (datter av Jacob Sørensen og Lisbeth Pettersdatter), døpt 11.04.1753 i Brevik kirke,[43] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,33 d. 1798 i Brevik, gravlagt 17.04.1798 på Brevik kirkegård.[44]

      

       Se Brevik 1782

 

 

 

VI. Ole Stoesen, (sønn av Stoe Hansen og Marthe Olsdatter) f. 1753 i Brevik, døpt 25.11.1753 i Brevik kirke,[45] konfirmert 07.10.1770 i Brevik kirke.33

      

       Stoe Hansens barn navnl. Ole

       baaren af Isak Pedersens k., assist: Mette Olsdatter, mandfaddere: Anders Burevold, Thor Johansen, Niels Olsen

      

       Konfirmert som "Ole Stoeson 17 aar".

 

 

 

VII. Hans Stoesen, (sønn av Stoe Hansen og Marthe Olsdatter) f. 1755 i Brevik, døpt 28.09.1755 i Brevik kirke,[46] d. 1756 i Brevik, gravlagt 15.07.1756 på Brevik kirkegård.[47]

      

       Stoe Hansens barn navnl. Hans

       baaren af Lars Blegebakkens k., assist: Karen Gutthormsdatter, mandfaddere: Ernst Maler, Johannes Larsen, Lars Larsen Hafsund

      

       Gravlagt som "Stoe Hansens barn Hans ¾ aar".

      

 

 

VIII. Anders Stoesen, (sønn av Stoe Hansen og Marthe Olsdatter) f. 1757 i Brevik, døpt 24.07.1757 i Brevik kirke,[48] d. 1757 i Brevik, gravlagt 31.10.1757 på Brevik kirkegård.40

      

       Stoe Hansens barn navnl. Anders

       baaren af Niels Olsens k., assist: Karen Guttormsdatter, mandfaddere: Niels Hansen Smed, Jacob Hejestad, Jacob Jacobsen

      

       Gravlagt som "Stoe Hansen barn navnl. Anders, 14 uger".

      

 

 

IX. Johanna Stoesdatter, (datter av Stoe Hansen og Marthe Olsdatter) f. 1760 i Brevik, døpt 09.05.1760 i Brevik kirke,[49] d. 1775 i Brevik, gravlagt 28.02.1775 i Brevik kirkegård.[50]

      

       Stoe Hansens barn navnl. Johanna, hiemmedøbt

       baaren af Christen Nielsens kone, assist: Karen Guttormsdatter, mandfaddere: Isak Persen, Niels Jensen Sand, Hans Persen

      

       Gravlagt som "Sto Hansons Maris pb. Johanne 14 aar".

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 11.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[3]  Solum kirkebok nr 1 1713-1761, viede 1713-1814 Registrert av Leif Biberg Kristensen på "Solumeslekt" på Internett.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34j.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34h.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[23]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[24]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 152.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[29]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[31]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 86.

[33]  Solumslekt, Solumslekt.

[34]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 560.

[35]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 450.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 257.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[38]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[39]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34s.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[41]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[42]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[43]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[44]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[45]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35c.

[46]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[48]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34e.

[49]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[50]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.