| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Hans Hansen født ca 1702 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Isachsdatter født 1707, 2. gang med Margrethe Madsdatter født omkring 1710, 3. gang med Anne Christensdatter født ca 1704, 4. gang med Inger Christensdatter født 1714 og 5. gang med Johanne Stoesdatter født ca 1702)

 

 

 

Hans Hansen, født ca 1702,[1] død 1755 i Brevik, gravlagt 27.01.1755 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Hans Jansen og Birthe Jensdatter i Brevik.

 

Hans var smed og giftet seg 1. gang i Brevik i 1731.

 

Brevik: trolovet 15.07.1731, viet 02.09.1731

Hans Hansen Smid og Maren Isaacsdatter

Caut.: Jens Smid, Jacob Perugmager

 

Han giftet seg 2. gang i 1734.

 

Brevik: trolovet 03.06.1734, viet 05.09.1734

Hans Hansen Smid og Margrete Madsdatter

Caut.. Jens og Niels Hansøner Smid.

 

Han giftet seg 3. gang i 1737.

 

Brevik: trolovet 24.06.1737, viet 04.08.1737

Hans Smid og Anne Christensdatter

Caut.: Jens og Niels Hans. Smid.

 

Han giftet seg 4. gang i 1742.

 

Brevik: trolovet 05.04.1742, viet 13.11.1742

Hans (Hansen) Smid og Inger Christensdatter

Caut.: Jacob Peruquemager, Mogens Haraldsen

 

Han giftet seg 5. gang i 1745.

 

Trol. 5/2-1745 paa Hejestad i Eid. Copul. 4/9-1745 i Eid.

Enkemand Hans Hansøn Smed fra Brevig og Enken Johanne Stoesd. Hejestad.

Caut: Niels Hansøn Smed i Brevig og Lars Stoesøn Sammesteds.

Prest: H. Giertsøn.

 

Gravlagt som "Hans Smed 52 aar gl.".

 

 

(1) Forlovet 15.07.1731 i Brevik,[3] gift 02.09.1731 i Brevik kirke,[4] med Maren Isachsdatter, født 1707 i Brevik,[5] (datter av Isach Jørgensen og Maria Larsdatter), døpt 16.01.1707 i Brevik kirke,[6] død 1732 i Brevik, gravlagt 25.05.1732 på Brevik kirkegård.[7]

 

Maren:

Det var nok hun som giftet seg med smeden Hans Hansen i 1731.

 

Gravlagt som "Hans Smids K.".

 

 

(2) Forlovet 03.06.1734 i Brevik,[8] gift 05.09.1734 i Brevik kirke,4 med Margrethe Madsdatter, født omkring 1710,5 død 1737 i Brevik, gravlagt 03.04.1737 på Brevik kirkegård.[9]

 

Margrethe:

Ifølge skifte hadde hun en søster, Anne Madsdatter.

 

 

Gravlagt som "Hans Smids k. 32 aar gl.".

 

1737 3/7    Protokoll 3b s. 314a

Brevik

Margarethe Madsdtr. +  

e.m. Hans Hansen smed

Barn:

1.  Hans Hansen, 2 år og 6 uker

Avdødes slekt:

Søster: Anne Madsdtr.

Brt. 36 - 2 - 4

Nt. 17 - 0 - 9

Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 28 rd.

 

 

(3) Forlovet 24.06.1737 i Brevik,8 gift 04.08.1737 i Brevik kirke,[10] med Anne Christensdatter, født ca 1704,[11] død 1738 i Brevik, gravlagt 23.03.1738 på Brevik kirkegård.9

 

Anne:

Gravlagt som "Hans Smids k. 34 aar gl.".

 

Hun nevnes i skifte etter sin halvsøster Karen Christensdatter i Langestrand i 1741. Her nevnes søsken og halvsøsken.

 

Skifteregister for Larvik 1672-1812 

31.07.1741 - 1736-1742 - Skifteprotokoller 8 - 326a - Skiftet sluttet 01.08.1741

arvelater Karen Christensdtr Langestrand død

andre svoger Ingebreth Jørgensen Højer Torstrand skomaker g.m. Ingeborg Christensdtr

arving halvsøster Mari Christensdtr Tanum Sogn g.m. Anders Jacobsen Ouserød

arving ektefelle Anders Pedersen Wigværing var trolig matros, siden det er nevnt at han 16.04.1741 var fraværende til sjøss; hadde senere kommet hjem igjen

arving halvsøsterdatter Mari Margrethe Hansdtr 4 år datter av Hans Smed og Anne Christensdtr

andre svoger Anders Jacobsen Ouserød Tanum Sogn g.m. Mari Christensdtr

andre svoger Hans ? Brevig smed enkemann etter Anne Christensdtr

arving halvsøster Anne Christensdtr Brevig død; vært g.m. Hans Smed

arving halvbror Jens Christensen Lille Guslands Eje ved Berrigs Kircke, Brunlaugnæs gift

andre svoger Ole Rasmusen Ragnildbrue Laurvigen g.m. Johanne Christensdtr

arving søster Johanne Christensdtr Laurvigen g.m. Ole Rasmusen Ragnildbrue

arving søster Mari Christensdtr hos Ole Ragnildbrue i Laurvigen 48 år ugift

arving bror Anders Christensen død; etterlot en datter, hvis navn ikke var kjent, men hun skulle oppholde seg i Hamborg Sund eller Arendahl vester

arving søster Anne Christensdtr Hedrum Sogn død; vært g.m. Anders Tagtvet

arving søster Ingeborg Christensdtr Torstrand g.m. Ingebreth Jørgensen Højer

andre svoger Anders Tagtvet Hedrum Sogn enkemann etter Anne Christensdtr

arving søstersønn Christen Andersen Breche i Sandeherret sønn av Anders Tagtvet og Anne Christensdtr

arving søsterdatter Mallene Andersdtr Nøtterøe Land i Jarelsbergs Grevskab g.m. Knud Tiøstelsen Semb; datter av Anders Tagtvet og Anne Christensdtr

andre Knud Tiøstelsen Semb Nøtterøe Land i Jarelsbergs Grevskab g.m. Mallene Andersdtr

arving søsterdatter Anne Marie Andersdtr Breche i Sandeherret tjenende hos broren 24 år ugift; datter av Anders Tagtvet og Anne Christensdtr

arving søster Mari Christensdtr Qvelle Annex g.m. Jørgen Ellingsen Strana

andre svoger Jørgen Ellingsen Strana Qvelle Annex g.m. Mari Christensdtr.

 

 

(4) Forlovet 05.04.1742 i Brevik,[12] gift 13.11.1742 i Brevik kirke,10 med Inger Christensdatter, født 1714 i Brevik,1 (datter av Christen Pedersen og Anne Andersdatter), døpt 02.12.1714 i Brevik kirke,6 død 1743 i Brevik, gravlagt 25.12.1743 på Brevik kirkegård.[13]

 

Inger:

Gravlagt som "Hans Smeds K. gl. 27 aar".

 

 

(5) Gift 04.09.1745 i Eidanger kirke,[14],[15] med Johanne Stoesdatter, født ca 1702 på Blekebakken u/Heistad i Eidanger,1 (datter av Stoe Larsen og Else Knudsdatter), død 1757 i Brevik,[16] gravlagt 05.05.1757 på Brevik kirkegård.16

 

Johanne:

Hun var enke etter Hans Larsen på Heistad da hun giftet seg i 1745.

 

Gravlagt som "Hans Smeds Enke, Johanne Stoesdatter 59 aar gl ".

 

 

 

 

I.    Karen Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Maren Isachsdatter) født 1732 i Brevik, døpt 22.05.1732 i Brevik kirke,[17] død 1732 i Brevik, gravlagt 11.06.1732 på Brevik kirkegård.7

      

       Hans Smids P.b. Karen

       baaren af Mad'me H. Henrics, Inger Joensdatter, mandfaddere: Jens Smid, Hans Christensen, Marcus Knudsen

      

       Gravlagt som "Hans Smids Spæde P.b.".

 

 

 

II.   Hans Hansen, (sønn av Hans Hansen og Margrethe Madsdatter) født 1735 i Brevik, døpt 01.05.1735 i Brevik kirke,[18] konfirmert 06.04.1755 i Brevik kirke.[19]

      

       Hans Smids Dr.B. Hans

       baaren af Berthe Sl. Hans Smids, Maren t. Visit. Schiøttes, mandfaddere: Seig. David Chrystie, Schudts, Ole Rasmusen Skræder

      

       Konfirmert som "7. Hans Hansen Smed".

 

 

 

III. Maren Margrethe Hansdatter, (datter av Hans Hansen og Anne Christensdatter) født 1738 i Brevik, døpt 12.03.1738 i Brevik kirke,[20] konfirmert 28.03.1756 i Brevik kirke.19

      

       Hans Smids P.B. Maren Margrethe

       baaren af Jacob Parugmagers k., Maren t. Sahling, mandfaddere: Mons Schaaning, Ole Smed, Peder t. Jac. Nielsen

      

       Konfirmert som "8. Maren Margrethe Hansdatter".

      

       Brevik 1762:

       Nr 28

       Mand og hustru: Per Rasmusen og kone

       Børn over 12 aar: Bent Persen

       Piiger over 12 aar: Maren Margrethe Hansdatter

 

 

 

IV. Christen Hansen, (sønn av Hans Hansen og Inger Christensdatter) født 1743 i Brevik, døpt 22.12.1743 i Brevik kirke,[21] død 1744 i Brevik, gravlagt 16.02.1744 på Brevik kirkegård.13

      

       Hans Smids Dr. barn Christen

       baaren af Giert Larsens K., Kisten Sørensdatter, mandfaddere: Mads Zachariasen, Ole Tollisen, Claus Andersen

      

       Gravlagt som "Hans Smeds Dr. barn".

 

 

 

V.   NN Hansen, (sønn av Hans Hansen og Johanne Stoesdatter) født ca 1748, død 1748 i Brevik, gravlagt 01.12.1748 på Brevik kirkegård.[22]

      

       Gravlagt som "Hans Smeds Drbarn".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58d.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[5]  Stipulert, Stipulert.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 255.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34c.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 65.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34i.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34n.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.