| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HOVHOLT |   


 

 

 

Knud Olsen f. ca 1764 og Kari Olsdatter f. 1774 sin familie

 

 

 

Knud Olsen, f. ca 1764,[1] d. etter 1846.[2]

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1799.

 

Viet i Gjerpen 03.10.1799 som:

u.k. Knud Olessøn og p. Karen Olesdtr. f. Dybedal.

 

Trolovet i Gjerpen 8. sep 1799:

u.k. Knud Olessøn og p. Karen Olesdtr.

Caut: Ole Dybedal og Jacob Grumstul.

 

Fikk skjøte på Grønli under Hovholt i 1803.

 

Hans mor var Gro Jonsdatter f. ca 1733. Hun var bosatt hos sønnen Knud på Hovholt i Eidanger i 1801 som "Goroe Jonsdtr., Hans moder, 66 år, Enke efter 1ste ægteskab".

Hun ble gravlagt 12.04.1801 som "Gro Jonsd. Haugholt eyet 68 aar".

 

De brukte en Hans Olsen fra Langesund som fadder til sitt første barn. Dette kan jo ha vært bror av Knud Olsen?

 

Bosatt som husmann under Hovholt i 1801:

Knud           Olsen              Mand                35        Begges 1ste ægteskab Husmand med jord, skomager

Kari            Olsdtr             Kone                 25        Begges 1ste ægteskab

Ole             Knudsen         Deres søn            1                    

Goroe        Jonsdtr           Hans moder      66        Enke efter 1ste ægteskab        

Jørgen       Borgesen        Tjenestedreng  19        Ugift  

 

 

Gift 03.10.1799 i Gjerpen kirke,[3] med Kari Olsdatter, f. 1774 i Tinn i Telemark,2 (datter av Ole Knudsen og Svanaug Gunbjørnsdatter), døpt 28.08.1774 i Atrå kirke i Tinn i Telemark,2 død 14.10.1822 på Grønli u/Hovholt i Eidanger, gravlagt 20.10.1822 på Eidanger kirkegård.[4]

 

Kari:

Hennes familie kom fra Gunnleiksrud i Tinn og kom til Gjerpen rundt 1780. Hun kom fra Gromstulen u/Bø i Gjerpen.

 

Hun døde i 1822. Gravlagt som "Karen Olsdatter, Knud Grønlies kone 47 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 516a – nr. 98

Skifte 8. April 1823 paa gaarden Haugholdt i Ejdanger Præstegield

Avsluttet 21. Januar 1824.

Afgangne kone Karen Olsdatter – enkemand Knud Olsen

Barn:

1.    Ældste søn Ole Knudsen, 22 aar.

2.    Anden søn Simon Knudsen, 19 aar.

3.    Datteren Sara Gurine Knudsdatter, 17 aar.

4.    Gunnild Marie Knudsdatter, 15 aar.

5.    Anne Knudsdatter, 11 aar.

6.    Alle hiemme hos faderen.

Til formynder for de 3 umyndige pige børn blev faderen Knud Olsen, og til curator for de 2 øvrige drenge børn blev Jørgen Halvorsen Haugholdt.

Brutto: 543-4-5

Herav jordegods: 9 skind i gaarden Haugholdt, 450 spdlr.

Netto: 394-0-23

 

 

 

I.    Ole Knudsen, f. 1800 på Hovholt i Eidanger,[5] døpt 19.10.1800 i Eidanger kirke,4 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke.[6]

      

       Knud Olsen Haagholt og Karen Olsdatter - Ole

       Faddere: Anne Marie Aasholdsdatter Haagholt, Anne Olsdatter Gromstulen af Gierpen, Ole Knudsen Gromstulen, Hans Olsen fra Langesund, Jørgen Halvorsen Haagholt.

      

       Konfirmert som "Ole Knudsen Grønlie 15".

 

       Han giftet seg i 1. gang i 1823.

      

       Copul 21/11-1823 i Eid.

       Uk. Ole Knudsen Grønlie, 23. Gaardbruger.

       Pigen Gurine Tollevsdatter Ørstvedt, 24. Gaardmandsdtr.

       Forl: Lars Hansen Muhle og Jørgen Halvorsen Haugholt.

      

       Han giftet seg 2. gang i 1831.

 

       Gjerpen - viet 14/9-1831

       Ole Knudsen, Eidanger (Grønlie), enkem., 30. F: Knud Olsen.

       Berte Kirstine Nielsd., Fossum, p., 19. F: Niels Olsen.

       Forlovere: Jørgen Halvorsen af Eidanger, Knud Olsen Grønlie, Eidanger.

      

       Bosatt på Grønli under Hovholt.

 

      

(1)    Gift 21.11.1823 i Eidanger kirke,[7] med Gurine Tollevsdatter, f. 1799 på Ørstvedt i Eidanger,[8] (datter av Tollev Andersen og Gro Svendsdatter), døpt 05.10.1799 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,5 død 21.11.1826 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,8 gravlagt 26.11.1826 på Eidanger kirkegård.4

 

Gurine:

       Tolloug Andersen Ørstved og Groe Svendsdatter P.b.Gurine.

       Faddere: Mette Kirstine Abrahamsdatter Schjelsvig, Carine Olsdatter Muule, Hans Olsen Ørstved, Christen Olsen Nyestrand, Hans Stiansdatter Schrabeklev.

      

       Konfirmert som "Gurine Tollefsdatter Ørestved 15".

 

       Gravlagt som "Gurine Tollevsdatter Grønlie, huusmand Ole Knudsen Grønlies kone 28 aar, døde paa barselseng".

      

      

       (2) Gift 14.09.1831 i Gjerpen,[10],[11] med Birthe Kirstine Nilsdatter, født 08.06.1813 på Fossum i Gjerpen,[12] (datter av Nils Olsen og Maren Haraldsdatter), døpt 27.06.1813 i Gjerpen.[13]

      

       Birthe:

       Niels Olsens pigebarn Birthe Kirstine under Fossum, født 8 Jun.

       Faddere: Hans Nirisens kone, Marthe Olsdatter, Hans Nirisen, Hans Christensen, Hans Andersen.

      

       Hennes foreldre kom begge fra Gjerpen og giftet seg der i 1812.

      

       Faren og hans 2. kone, Maren Christensdatter fra Omdalsmyra i Solum, giftet seg i Solum i 1825 og bodde på Fossum i 1835. Hennes far nevnes som gruvearbeider, sagmester og husmann.

      

       Fra gamlegjerpen:

       Nils Olsen og Maren Christensdatter emigrerte til N. Amerika sammen med sønnen Christen og hans familie den 8/4-1862.

      

       Berte Kirstine nevnes i skifte etter sin mor i 1825.

      

       19/9/1825        Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 77b.

                               MAREN HANSDATTER(!!) (Skal være Haraldsdatter)

       Pl. Fossum             Arvinger:

       u/Fossum         Enkem. Niels Olssen og barna:

       jernverk              1. Anders Nielssen 8 år. Faren verger for barna.

                                2. Ole Nielssen 2 "

                                3. Berthe Kirstine Nielsdtr. 13 "

                               Boets midler var veldig fattigslig.

      

       Birthe Kirstine kom fra Fossum da hun giftet seg.

 

 

       Barn:

 

        A.    Karen Gurine Olsdatter, (datter av Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter) født 22.05.1824 på Heistad i Eidanger, døpt 06.06.1824 i Eidanger kirke.[14]

              

               Karen Gurine - Foreldre: Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter Heistad, gaardbruger

              

 

 

        B.    Thor Christian Olsen, (sønn av Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter) født 17.11.1826 på Grønli u/Hovholt i Eidanger, døpt 26.11.1826 i Eidanger kirke.14

              

               Thor Christian - Foreldre: Ole Knudsen og Gurine Tollevsdatter Grønlie, husmand (hjemmedøbt 17.11)

              

               Bosatt på Oksum.

 

              

               Gift 1850,[15] med Oline Larsdatter, født 08.07.1828 på Hasler i Eidanger (datter av Lars Nilsen og Marta Jonsdatter), døpt 31.08.1828 i Eidanger kirke.14

              

               Oline:

               Oline - Foreldre: Lars Nilsen og Marthe Jonsdatter Hasler, husmand

 

                Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Hasler.

              

 

              

        C.    Maren Gurine Olsdatter, (datter av Ole Knudsen og Birthe Kirstine Nilsdatter) født 1832.[16]

 

 

 

        D.    Halvor Nicolai Olsen, (sønn av Ole Knudsen og Birthe Kirstine Nilsdatter) født 1834.16

 

 

 

        E.    Ingeborg Oline Olsdatter, (datter av Ole Knudsen og Birthe Kirstine Nilsdatter) født 1837.16

 

 

      

 

II.   Lars Knudsen, f. 1802.[17]

 

       Han giftet seg i 1826.      

 

       Copul. 25.05.1826 i Eid.

       Ungkarl Lars Knudsen Haugholt 23 år tjenestedreng

       Tjenestepige Inger Andersdatter Herregaardstranden 28 år

      

       Bosatt på Herregårstranden u/Lillegården senere på Hovet u/Hovholt.

 

 

       Gift 25.05.1826 i Eidanger kirke,10,[18] med Inger Andersdatter, f. 1798 på Herregårdstranden i Eidanger,[19] (datter av Anders Jacobsen og Gunhild Olsdatter), døpt 24.06.1798 i Brevik kirke,12 konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke.5

      

       Inger:

       2, Inger

       Faddere: Malene Olsdatter Elven, Anna Jacobsdatter Ulverød, Erich Christensen Gudsfræd, Hans Sørensen Slevolden.

      

       Konfirmert som "Inger Andersdatter Hergrstrand 15".

 

       Barn, se under hennes foreldre

 

      

      

III. Simon Knudsen, f. 1804 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[20] døpt 11.03.1804 i Eidanger kirke,13 d. 1883.[21]

      

       Skomager Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Simon

       Faddere: Thuru Olsdtr. fra Brevig, Anne Olsdtr. fra Porsgrund, Ole Knudsen Gromstul af Gierpen, Tolloug Andersen Øresvedt, Peter Samuel Selander.

 

       Han giftet seg i 1832.      

 

       Copul. 04.10.1832 i Eid.

       Ungkarl Simon Knudsen Grønlie 28 år

       Pigen Alet Kirstine Andersdatter Grava 22 år

       Fedre: Knud Olsen og Anders Halvorsen

      

       Bosatt på Nordre Grava Bnr.2.

 

      

       Gift 04.10.1832 i Eidanger kirke,14,11 med Aleth Christine Andersdatter, f. 30.05.1810 på Grava i Eidanger,[22] (datter av Anders Halvorsen og Karen Christensdatter), døpt 05.06.1810 i Eidanger kirke,15 d. 1868.14

      

       Aleth:

       Anders Halvorsen Grava og Karen Christensdatter - Aleth Christine

       Faddere: Birthe Grava, Maren ibid, Jakob Oxum, Erik ibid, Niels Grava.

 

 

       Barn:

 

        A.    Anders Simonsen, født 1833,[23] død 1896.24

              

               Han var ugift og bosatt på Nordre Grava Bnr.2.

              

 

 

        B.    Karen Helene Simonsdatter, født 1838,[24] død 1916.25

              

               Bosatt på Søndre Ås.

 

              

               Gift 1864,25 med Erik Eriksen, født 16.04.1829 på Nordre Ås i Eidanger,25 (sønn av Erik Nilsen og Ingeborg Maria Olsdatter), døpt 17.05.1829 i Eidanger kirke,14 død 1889.25

              

               Erik:

               Erik - Foreldre: Erik Nilsen og Ingeborg Marie Olsdatter Aas, gaardmand

              

 

              

        C.    Knud Simonsen, født 1842,24 død 1908.24

              

               Han var sjømann og senere gårdbruker. Bosatt på Øvre Lunde Bnr.3.

 

              

               Gift 1875,24 med Inger Andrea Kristoffersdatter, født 1850 på Eikenes i Kjose i Brunlanes,24,[25] (datter av Kristoffer Olsen og Anne Marie Abrahamsdatter), død 1930.24

              

               Inger:

               Hun kom fra Eikenes i Kjose.

 

 

              

        D.    Halvor Simonsen, født 1845,24 død 1849.24

 

 

 

        E.    Halvor Christian Simonsen, født 1850,24 død 1857.24

 

      

      

            

IV. Sara Gurine Knudsdatter, f. 1806 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[26] døpt 11.05.1806 i Eidanger kirke.16

      

       Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Sara Gurine

       Faddere: Anne Marie Aasoldsdtr. Hougholt, Gunnild Olsdtr. Gromstul, Ole Knudsen ibid, Gunner Olsen ibid, Jørgen Halvorsen Hougholt.

      

 

 

V.   Gunhild Maria Knudsdatter, f. 1808 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[27] døpt 19.06.1808 i Eidanger kirke.17

      

       Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Gunnild Maria

       Faddere: Anne Olsdtr. Soli af Gierpen, Gunnild Sondresdtr. Grønlie, Tolloug Andersen Ørestvedt, Jørgen Halvorsen Hougholt, Amund Larsen Tveten.

 

       Hun giftet seg i 1826.      

 

       Copul. 25.05.1826 i Eid.

       Ungkarl Lars Knudsen Haugholt 23 år tjenestedreng

       Tjenestepige Inger Andersdatter Herregaardstranden 28 år

 

      

       Gift 25.05.1826 i Eidanger kirke,11 med Knud Olsen, f. 07.02.1811 på Skjelsvik i Eidanger,[28] (sønn av Ole Isachsen og Guri Knudsdatter), døpt 17.02.1811 i Eidanger kirke,18 d. 1860.9

      

       Knud:

       Ole Isachsen Skielsvig og Guri Knudsdatter - Knud

       Faddere: Maria Solie, Anne Skielsvig, Knud Ørstvedt, Iver Skielsvig, Jens Rødningen.

      

      

      

VI. Anne Knudsdatter, f. 11.02.1812 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[29] døpt 01.03.1812 i Eidanger kirke.19

      

       Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Anne

       Faddere: Karen Hougholt, Anne Hougholt, Tollef Ørstvedt, Mikkel Erlandsen, Lars Tveten.

      

       Bosatt i Porsgrunn.

      

            

       Gift 1841,9 med Tarald Torkildsen, f. 1810 i Grimstad,9 (sønn av Torkild Olsen).

      

       Tarald:

       Han kom fra Grimstad.

 

 

      

VII. Halvor Knudsen, f. 1814,[30] d. 1820.20

      

       Han døde av meslinger.

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[4]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[7]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 334.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 88.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 232.

[11]  Gjerpen, viede 1810 - 1900, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[12]  Alder ved vielsen.

[13]  gamlegjerpen.no.

[14]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 83.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 235.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 84.

[18]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 79.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 105.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 466.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 470.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 446.

[25]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1172.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 233.