| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØNNINGEN u/KVISLA I

 


 

 

 

Isak Pedersen f. 1731 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Pernille Jonsdatter f. ca 1729 og 2. gang med Idde Halvorsdatter f. ca 1729.

 

 

 

Isak Pedersen, født 1731 på Kvisla i Siljan,[1] døpt 08.04.1731 i Eidanger kirke,[2] død 1801 på Neset i Siljan,[3] gravlagt 01.02.1801 på Siljan kirkegård.[4]

Han var sønn av Peder Michelsen og Anne Torsdatter på Kvisla.

 

Isak giftet seg 1. gang i Hedrum i 1755.

 

Hedrum - viet 22.10.1755

Isaac Pedersen og Pernille Jonsdaatter

Trolovere: Arne og Jon Ouden

Vitner: Rasmus Rasmusen St. Jone og Niels Andersen ?

 

De ble bosatt i Siljan og ble der husmenn på plassen Rønningen u/Kvisla.

 

Kvisla 1762:

Husmenn og Inderster under Qvislen:

Isak Persen og kone

 

De flyttet til Neset før 1769.

 

Han ble enkemann der i 1779 og giftet seg 2. gang i Kvelde kirke i 1781,

 

Han nevnes på Neset i 1782:

Næss yttre, Gård, Isak Pedersen

 

Isak døde på Neset i 1801.

 

Gravlagt samme dag som sin kone "Isach Pedersen Næss 70 aar".

 

Det var skifte etter dem på plassen Haugen u/Moholt.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 551a

Skifte 18. desember 1801 paa pladsen Haugen u/Moholt i Slemdal

Afdøde egtefolk Isach Pedersen Næss og hustrue Idde Hansdatter

Barn (De to første fra hustruens tidligere ekteskap. JO):

1. Arne Halvorsen, myndig og boende ved Moholts Hammer i Slemdal

2. Aaste Halvorsdatter gift med Lars Hansen i Porsgrund

3. Karen Isachsdatter gift med Terjer Olsen Moholt

4. Mari Isachsdatter 20 aar

 

 

(1) Gift 22.10.1755 i Hedrum,[5] med Pernille Jonsdatter, født ca 1729 på Svartangen i Hedrum,[6] (datter av Jon Pedersen og Karen Hansdatter), død 1779 på Neset i Siljan,[7] gravlagt 19.12.1779 på Siljan kirkegård.7

 

Pernille:

Hun døde på Neset i 1779.

 

Gravlagt som "Pernille Jonsd. Næs 50 aar".

 

Neset i Slemdal 7.7.1780 Sk.pr. 10a, Fol. 178

Pernille Jensdtr. død g. Isach Pedersen.

Barn:

1. Peder Isachsen 15 år.

2. Marthe Isachsdatter 24 år.

3. Kari Isachsdatter 18 år.

4. Mari Isachsdatter 6 år.

Brt: 42-3-8. Net: 34-3-8

 

 

(2) Gift 04.07.1781 i Kvelde kirke,[8] med Idde Halvorsdatter, født ca 1729,6 død 1801 på Neset i Siljan,3 gravlagt 01.02.1801 i Siljan kirkegård.4

 

Idde:

Hun giftet seg 1. gang i Hedrum 27. november 1757 med Arne Aukleiv, andre gang 11. desember 1763 med Halvor Halvorsen og trendje gang med Isak Pedersen Neset 4. juli 1781. Hun døpte barn med sine to første menn bosatt på Huset i Hedrum.

 

Ifølge skifte etter henne og hennes mann i 1801 hadde hun disse barna fra sitt ekteskap:

Arne Halvorsen ved Moholt verk, Aaste Halvorsdatter som ble gift med Lars Hansen i Porsgrunn. (Denne Aaste Halvorsdatter er skrevet feil i skifte. Hun het Aaste Arnesdatter og var datter av Arne Aukleiv.)

 

Hun døde på Neset i 1801.

 

Gravlagt samme dag som sin mann "tilligemed hans hustru Idde Olsdatter Næss 72 aar". Navnet hennes skrevet galt av presten. 

Iddes barn fra tidligere ekteskapet som ble nevnt i skifte etter henne:

 

 

I.    Åste Arnesdatter, (datter av Arne Aukleiv og Idde Halvorsdatter) født 1759 på Huset i Hedrum,[11] døpt 02.12.1759 i Hedrum,[12] død 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.06.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Arne Husets datter Aase.

       Faddere: Aase Wierød, Karen Udeklev, Ole ibid, Ole Vierød, Anders Holt.

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1801 som "Aaste Halvorsdatter gift med Lars Hansen i Porsgrund".

      

       Her er det skrevet feil i skifte. Hun het Åste Arnesdatter og var fra hennes 1. ekteskap.

      

      

       Gift 09.04.1789 i Hedrum,[14] med Lars Hansen, født ca 1764.10 De ble forlovet den 25.03.1789 i Hedrum.

      

       Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

II.   Arne Halvorsen, (sønn av Halvor Andersen og Idde Halvorsdatter) født 1764 på Huset i Hedrum,10 døpt 18.11.1764 i Hedrum,[15] død 18.05.1845 på Dåpan u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 08.06.1845 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Halvor Husets søn Arne.

       Faddere: Karen Udeklev, Karen Wierød, Ole Udeklev, Abraham Husebakken, Ole Olsen Hellenes.

      

       Forhold til Maren Nilsdatter, født omkring 1765.1

      

      

       Gift 17.03.1793 i Siljan kirke,[17] med Kari Nilsdatter, født 1750 på Tveitan i Siljan,[18] (datter av Nils Mikkelsen og Ingerid Jonsdatter), dåp 15.03.1750 i Siljan kirke,9 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[19] død 1813 på Moholt i Siljan,[20] gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.11

      

      

       Gift[21] med Karen Kirstine Jonsdatter, født 1793 på Øksenholt i Kvelde,12 (datter av Jon Pedersen og Maren Nilsdatter), død 06.11.1873 på Dåpan u/Kiste Søndre i Siljan, gravlagt 14.11.1873 på Siljan kirkegård.[22]

      

       Se Moholt verk

 

 

 

 

 

Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter sine barn:

 

 

I.    Marthe Isaksdatter, (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1756 i Siljan,[23] døpt 02.05.1756 i Eidanger kirke,9 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,[24] død 1788 på Neset i Siljan,[25] gravlagt 29.07.1788 på Siljan kirkegård.11

      

       Døpt i Eidanger kirke.

       Isak Persens barn fra Slemdal navnl. Marthe                                          

       Faddere: baaren af Per Qvislens kone, Anne Joensdatter Svartangen, mandfaddere: Hans Naphoug, Christen Næs.

      

       Konfirmert i Siljan i 1773 som "Marte Isachsdatter Næs 16".

      

       Gravlagt som "Marte Isacsd. Næs 32 aar".

      

 

 

II.   Kari Isaksdatter, (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1758 i Siljan,[26] døpt 03.09.1758 i Siljan kirke,12 død 1758 i Siljan,[27] gravlagt 24.09.1758 på Siljan kirkegård.13

      

       Isak Persens barn navnl. Kari                                                      

       Faddere: baaren af Per Qvislens kone, Ingebor Rasmusdatter, mandfaddere: Per Qvislen, Anders Persen.

      

       Gravlagt som "Isak Persens barn Kari 4 uger".

      

 

 

III. Peder Isaksen, (sønn av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1760 i Siljan,[28] død 1760 i Siljan,[29] død 11.05.1760 på Siljan kirkegård.15

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Isak Persens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Isak Persens barn Per 9 uger".

 

      

 

IV. Kari Isaksdatter, (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1762 i Siljan,14,[30] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[31] død 25.07.1841 på Neset i Siljan, gravlagt 08.08.1841 på Siljan kirkegård.[32]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Isak Persens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Kari Isacsdatter Næs 16".

 

      

       Gift 31.07.1791 i Siljan kirke,[33] med Torger Olsen, født 1772 på Halvarp i Eidanger,[34],16,[35],[36] (sønn av Ole Larsen og Maren Torgersdatter), døpt 26.12.1772 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[38] død 1801 på Naphaug i Siljan,[39] gravlagt 04.10.1801 på Siljan kirkegård.25

      

       Se Naphaug u/Moholt

 

 

      

V.   Peder Isaksen, (sønn av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1766 under Kvisla i Siljan,[40] døpt 05.01.1766 i Siljan kirke,26 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke.[41]

      

       Isah Pedersen Rønningen under Qvislen og k. Pernille Jonsdtr. Peder

       Faddere: 1.Karen Larsdtr. Moholt 2. Marta Nilsdtr. ibid 3. Søren Jonsen ibid 4. Anders Nilsen ibid 5. Isach Nilsen Swart-tangen fra Qvelle - Sogn.

      

       Konfirmert i 1783 som "Peder Isacsen Næs 17".

      

       Ikke nevnt i skifte etter sin far i 1801.

 

      

 

VI. Maren Isaksdatter, (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1769 på Neset i Siljan,[42] døpt 18.06.1769 i Siljan kirke,28 død 1770 på Neset i Siljan,[43] gravlagt 29.07.1770 på Siljan kirkegård.29

      

       Isach Pedersen Næs og k. Pernille Jonsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Ingebor Olsdtr. ibid 3. Hendrich Olvesen Daapen 4. Isach Nilsen Swarttangen fra Qvelle – Sogn 5. Christen Jonsen ibid.

      

       Gravlagt som "Maren Isachsd. Isac Næses D. 1 aar 5 uger".

      

      

      

VII. Maren Isaksdatter, (datter av Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter) født 1774 på Neset i Siljan,[44] døpt 27.03.1774 i Siljan kirke,30 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke.[45]

      

       Isac Pedersen Næs og k. Pernille Jonsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Margrete Jacobsdtr. Qvislen 2. Marte Isacsdtr. Næs 3. Søren Jonsen Moholt 4. Ole Bernsen Nabhoug 5. Christen Bernsen Qvislen.

      

       Konfirmert som "Mari Isacsdatter Næs 18".

 

       Hun neves i skifte etter sin far som ”Mari Isachsdatter 20 aar”

 

 

 

 

      

      [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 29.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 46.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[5]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[8]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 167.

[9]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 37.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[14]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 71.

[15]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 61.

[16]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[17]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 145.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 897.

[22]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 239.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[24]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[27]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[28]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[29]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[30]  1801 tellingen.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.

[33]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[34]  Alder ved konfirmasjonen.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 94.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.