| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BASSEBO |

 


 

 

 

Ole Olsen f. 1728 og Elisabeth Henriksdatter, også kjent som Lisbeth, f. 1723 sin familie

 

 

 

Ole Olsen, f. 1728 på Råen i Borre i Vestfold,[1] døpt 08.02.1728 i Borre i Vestfold,[2] d. 1789 på Bassebo i Eidanger,[3] gravlagt 08.02.1789 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Ole Hansen Raaen og Berthe Auensdatter.

 

afgangen Ole Corporals og Berthe Ouensdatter Raaens barn navnl. Ole

Faddere: Capit. des armes Guttorm Ouensen Westmundrød, Hans Benn(?)biørnrød?, Daarthe Sande, Mallene Aasgaarden.

 

Han var korporal da han giftet seg med enken Elisabeth.

 

Ole Bassebo hadde i 1776 150 rdl til gode i skifte etter Peder Nilsen Saga. Gården ble da overdratt Ole for det samme beløpet. Han kjøpte i 1785 odelskjøte på Saga av Peder Nilsen Saga sin sønn Hans Pedersen for 150 rdl.

 

Ole Olsen Basseboes testamente eksisterer fremdeles, avkastningen av det går til Mule pleiehjem. Han var leilending og hadde bare lov å hogge til gårdens behov, men han hogg og solgte i Helgeroa. Han fikk mulkt på grunn av dette forholdet.

 

Ole Bassebu og Stener Nilsen Auen trettet om et jordstykke (tretterstykke). Den ene slo høyet, og andre kjørte det inn. Bassebo fikk eiendomsretten til det. Stener Auen var sønn til en husmann og kom fra Vefald i Drangedal. Han hadde laget en falsk nøkkel til kvernen i bekken og malte korn om natta.

 

Bassebo 1762:

Gaardsnavn: Basseboe

Eier: Laugstorl gods

Mand og hustru: Ole Basseboe og kone

Drenger over 12 aar: Daniels Persen

Piiger over 12 aar: Margrethe Hansdatter

Andre boende: Hendrik Ditlevsens Enke

 

Ole nevnes som enebrukerBassebo i matrikkulen av 1774.

 

Matrikulen 1774

Bassebo

Eiere: Scheens laugstoel

Oppsittere: Ole

 

Han nevnes også i 1774 som av av brukerne på Sandøya.

 

Matrikulen 1774

Sandøen

Eiere: Opsitteren Ole 6 skind og Niels Larsens stærboe 1 hud 6 skind

Oppsittere: Sr. Nils Larsen og Ole Basseboe

Han ble nevnt på Bassebo i 1782:

Basseboe, Ole, 1 kone, 4 barn

 

Han kjøpte i 1785-85 deler av gården Saga:

Anno 11.08.1785 – Hans Pedersens oddels skiøde til Ole Basseboe paa grd. Saga mot betalt 150 rd. (dat. 17.05.1785)

Anno 27.07.1786 – Hans Pedersens oddels skiøde til Ole Basseboe paa grd. Saga mot betalt 150 rd. (dat. 18.05.1786)

 

Han lånte bort penger til Abraham Jonsen i 1785:

Anno 20.01.1786 - Abraham Jonsen Nenseths obl. til Ole Olsen Basseboe for cap. 340 rd. mod 1. prior i hans hus i Brevig (dat. 18.10.1785)

 

Gravlagt som "Ole Ols. Barseboe 61 aar".

 

Bassebu i Eidanger Sk.pr. 11, Fol. 333B

Designation over avdøde Ole Olsen Bassebus tilhørende papirer.

Et testamente mell. avdøde og h. Elisabeth Henrichsdtr. dat. 12.2.1777, conf. 28.11.1783 samt den avdødes siste vilje dat. 21.3.1785: Alt de eier skal tilhøre Eidanger sogns Fattigkasse.

Forskjellige poster nevnt her.

 

 

Gift 04.11.1754 i Eidanger kirke,[5] med Elisabeth Henriksdatter, også kjent som Lisbeth, f. 1723,[6] (datter av Henrik Ditlevsen og Anna Iversdatter), d. 1805 på Bassebo i Eidanger,[7] gravlagt 10.06.1805 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Elisabeth:

Hun var enke etter Halvor Andersen Bassebo

 

Hun giftet seg 2. gang som enke i 1754 med Ole Olsen f. 1728.

 

Trol. 8/9-1754 i Eid. hiemme i Huuset. Copul. 4/11-1754 i Eid. Kirke.

Corporal Ole Olsen Grave og Enken Lisbeth Henrichsd. Basseboe.

Caut: Niels Haaøen og Simen Auen. Han havde gifte sæddel fra Capt. Ferman.

 

I ekstraskatten i 1762 bodde enken etter Henrik Ditlevsen, Maren Iversdatter, på Bassebo. Dette er hennes mor.

 

Elisabeth overdro i 1792 skjøte på Saga (1/2 hud) til Hans Pedersen Saga for 600 rdl.

 

Hun solgte en del av Sandøya i 1799:

Anno 20.06.1799 – Elisabeth Henriksdatter til Ole Sørensen paa ½ hud i Sandøen mod betalt 599 rd. (dat. 02.02.1799)

 

Bosatt på Bassebo i 1801 som "Lisbeth Henrichsdtr., 75 år, Ugift, Fledføring". Dette med ugift er jo da galt.

 

Gravlagt som "Lisbeth Henrichsd. Baseboe 82 aar".

 

Ole og Elisabeth fikk ingen barn sammen. De testamenterte det de eide til Eidanger fattigkasse.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 300a

Skifte 11. og 17. Juni 1805 paa garden Basseboe i Eidanger

Enken Ellisabeth Hendrichsdatter, død

Ingen livsarvinger. Det de eide skulle gå til Eidanger Sogn Fattigkasse ifølge testamente mellom henne og hennes tidligere afdøde mand Ole Olsen Basseboe.

Tilstæde Ole Sørensen Sandbakken der var gift med afdødes Søsters Datters Datter Anne Kirstine Hansdatter.

Brutto: 755-0-5

Netto: 562-2-8.

 

 

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 31b.

[2]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 31b.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Skifteregister for Larvik 1672-1812 Digitalarkivet.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.