| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | EIDANGER BYGDEBOK |


 

Flogstad Gnr. 7

 

Flogstad ligger øst for Lundevannet i Bjørkedalen.

 

Landskyld 3 huder (1664)

 

 

Litt fakta om gården Flogstad

 

 

Jeg hadde i 2005 artikkelen "Hvor stammer Rejer-ættene på gårdene Sundby, Vestby, Mangelrød og Økesnholt i Hedrum fra?" i bladet "Gjallarhorn". Den omhandler slekt fra denne gården.

 

 

De tidlige manntallene på Flogstad: 

 

Gjengjerdsmanntallet av 1528 oppgir en Alff på Flyucstadt i Eidanger.

 

I 1558-86 nevnes en Lauritz Flugstad som treeksportør.

 

I 1611 nevnes en leilending med navn Vetle på Flogstad. Gården var en halvgårdmed en skyld på 3 huder. Tønsberg lagstol eide gården.’

 

I 1613-14 er det en Tallak som nevnes på Flogstad.

 

I 1619-20 er det en Vetle som nevnes igjen.

 

I kopskattmanntallet av 1645 står Tallak Flogstad og hans kvinne oppført. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Flogstad som Tallich och Torgier bruger,
schylder 3 huder,
som laugmanden i Tynsberg følger med bøxell.
Er 1/3 gaardt, - 4 ½ dr.
Laugmanden i Tynsberg bygger.

 

En Torger står også som medbruker i 1650. Han og Tallak nevnes fortsatt i 1655.

 

Da lanskommisjonen gjorde sine undersøkelser i 1661 var Torger og enken brukere. De nevner at ”inger herligheter til uten en husmann”.

 

I sogneprestens manntall fra 1664 står følgende ang. Flogstad: Oppsittere Torger Talleksen 60 år, en enke Anne Torkilsdatter. Som sønner står oppført Anders Tallaksen 20 år, Søfren Tallaksen 23 år. Det er en dreng på gården, Laurits Mikkelsen 20 år. Han var soldat som Flogstad, Oklungen m.fl. holdt. Som husmann står oppført Solve Tallaksen 58 år gammel.

 

Fogden oppfører i sitt manntall av 1664 Tallak 27 år som oppsitter.

 

I starten av 1670 årene finner vi Søfren Torgerssen som bruker av gården. Han brukte den sammen med Torger. Senere finner vi Søfren på gården alene.

 

I 1700 er den Rejer og Jens som er brukere på Flogstad.

 

I ekstraskatten 1711 betalte Rejer Torgersen skoskatt for seg selv, sin ”qvinde” og 4 barn.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1600 til ca 1660

 

Tallak Flogstad f. omkring 1580 d. før 1664 var gift med Anne Torkildsdatter f. omkring 1580 d. etter 1664.

 

Barn:

Torger Tallaksen f. ca 1604 d. etter 1672

Solve Tallaksen f. ca 1606

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Nevnt her i 1661-64

 

Sønnen Torger Tallaksen f. ca 1604 nevnes som bruker på Flogstad i 1661 og i 1664 sammen med sin mor.

 

Barn:

Søren Torgersen f. ca 1641 d. ca 1696

Rejer Torgersen f. ca 1643 d. 1717

Anders Torgersen f. ca 1644

Povel Torgersen f. ca 1644 d. 1664

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1670 til 1696 (Kirsti til 1724)

 

En sønn av Torger Tallaksen, Søren Torgersen f. ca 1641, var gift med Kirsti Michelsdatter f. ca 1636. Søren var bruker på Flogstad i 1670 årene og døde der i 1696. Enken giftet seg på nytt i 1698 med Jens Amundsen f. 1647. Hun døde på Flogstad i 1724

 

Barn:

Torkild Sørensen f. ca 1669 d. 1740

Åse Sørensdatter f. ca 1677 d. 1728

Michel Sørensen f. ca 1679 d. 1738

Børte Sørensdatter f. ca 1683 d. 1755

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1680 til 1717 (Maren døde i 1742)

 

En annen sønn av Torger Tallaksen, Rejer Torgersen f. ca 1643, giftet seg med Maren Pedersdatter f. ca 1661. De bodde på Flogstad og neves der sammtidig som hans bror Søren. Rejer døde på Flogstad i 1717 og Maren i 1742.

 

Barn:

Åste Rejersdatter f. ca 1680 d. 1727

Torger Rejersen f. ca 1686 d. 1768

Maren Rejersdatter f. ca 1688

Anders Rejersen f. ca 1689 d. 1762

Anne Rejersdatter f. ca 1696 d. 1742

Søren Rejersen f. ca 1700 d. 1769

Nils Rejersen f. ca 1703 d. 1763

Peder Rejersen f. ca 1705 d. 1773

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1716 til ca 1738 (Anne døde i 1742)

 

Michel Sørensen Flogstad f. ca 1679 giftet seg i 1716 med Anne Amundsdatter f. ca 1700 fra Skavråker. De blir boende på Flogstad. Michel døde der i 1738 og Anne i 1742.

 

Barn:

Anne Michelsdatter f. 1717 d. 1752

Maren Michelsdatter f. 1720 d. 1720

Hans Michelsen f. 1721 d. 1777

Kirsten Michelsdatter f. 1724 d. 1763

Søren Michelsen f. 1727 d. 1784

Jacob Michelsen f. 1730 d. 1801

Abraham Michelsen f. 1735 d. 1737

Ole Michelsen f. 1736

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1719 til ca 1760

 

Torger Rejersen f. ca 1686 var sønn av Rejer Torgersen Flogstad. Torger giftet seg 1. gang i 1720 med Maren Christensdatter f. ca 1698. Han hadde fått bygselen på Flogstad i 1719. Maren døde på Flogstad i 1738. Torger giftet seg så 2. gang i 1738 med Inger Knudsdatter Tråholt f. ca 1701. Hun døde i 1763. Torger nevntes på Oklungen i 1762 så hun døde trolig på Oklungen hos hennes brors sønn Ole Amundsen. Torger døde i 1768 hos sin datte Anne på Naphaug i Siljan.

 

Torgers barn med Maren Christensdatter:

Maren Torgersdatter f. 1721 d. 1721

Karen Torgersdatter f. 1721 d. før 1725

Margrethe Torgersdatter f. 1722 d. 1722

Kirsten Torgersdatter f. 1723 d. 1724

Anne Torgersdatter f. 1725 d. 1795

Rejer Torgersen f. 1729 d. 1729

Rejer Torgersen f. 1730 d. 1730

Jacob Torgersen f. 1731

Rejer Torgersen f. 1734 d. 1748

Marte Torgersdatter f. 1737 d. 1738

 

Torgers barn mad Inger Knudsdatter:

Maren Torgersdatter f. 1740 d. 1774

Paul Torgersen f. 1743 d. 1764

Åse Torgersdatter f. 1746 d. 1754

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1749 til 1773 (Ole til 1809)

 

Ole Larsen Kvestad f. 1723 kom til Flogstad etter å ha giftet seg i 1748 i Gjerpen med Ellen Hansdatter f. 1719. Ellen kom fra Fløtterød da de giftet seg men var født på Lid i Gjerpen. Ellen døde på Flogstad i 1773 men Ole nevnes der frem til han døde i 1809. I 1801 er han bosatt på Flogstad hos sin datter Gunild.

 

Barn:

Gunild Olsdatter f. 1749 d. 1807

Ambor Olsdatter f. 1751 d. 1811

Anne Olsdatter f. 1755 d. 1830

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1776 til 1807 (Amund til 1826)

 

Datteren her Gunild Olsdatter f. 1749 giftet seg i 1776 med Amund Knudsen f. 1746 fra Åltvedt i Gjerpen. De bosetter seg etter vielsen på Flogstad og nevnes der i 1801. Gunild døde der på Flogstad i 1807. Amund i 1826.

 

Barn:

Knud Amundsen f. 1777 d. 1777

Ellen Amundsdatter f. 1779 d. 1779

Ellen Amundsdatter f. 1781 d. 1811

Ole Amundsen f. 1784 d. 1858

Margrethe Amundsdatter f. 1788 d. 1856

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1807

 

Sønnen Ole Amundsen f. 1784 bodde videre på Flogstad. Han giftet seg 1. gang i 1807 med Maria Olsdatter f. 1783 på Grava. Da hun døde i 1817 giftet han seg 2. gang med Marie Olsdatter f. 1792 på Lien i Solum Sogn fra Nordre Lunde. Hun døde i 1849 og Ole i 1858.

 

Ole Amundsens barn med Maria Olsdatter:

Gunhild Marie Olsdatter f. 1808 d. 1842

Kirstine Olsdatter f. 1810 d. 1811

Ole Olsen f. 1812 d. 1889

Amund Olsen f. 1815 d. 1816

Jacob Olsen f. 1815 d. 1815

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her fra 1759 til 1815

 

Jacob Larsen f. 1732 fra Kvestad hadde giftet seg i 1759 med Anne Olsdatter Flåtten f. 1734. Han fikk i 1759 festeseddel på halve Flogstad (1 ½ hud). Anne døde på Flogstad i 1794 og Jacob i 1815.

 

Barn:

Malene Jacobsdatter f. 1760

Marie Jacobsdatter f. 1762

Ambor Jacobsdatter f. 1766 d. 1797

Ole Jacobsen f. 1769 d. 1856

 

Familieark

 

 

Fam.11

 

Bosatt her fra 1794 til omkring 1820

 

Sønnen Ole Jacobsen f. 1769 giftet seg 1. gang i 1794 med Marte Christensdatter f. 1768 fra Søndre Lunde og 2. gang med Anna Maria Engebretsdatter f. 1776 på Bjerketvedt. Han nevnes på Kvestad i 1801 og døpte barn der til 1809. Ole Jacobsen kom siden til Muleplassen under Mule som husmann.

 

Barn:

NN Olsen f. 1794 d. 1794

Christen Olsen f. 1796 d. 1798

Amborg Olsdatter d. 1799 d. 1819

NN Olsen f. 1802 d. 1802

Anne Olsdatter f. 1803 d. 1808

Inger Kirstine Olsdatter f. 1806

Anna Olsdatter f. 1809

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1801

 

Jacob Olsen f. 1788 var bosatt hos sin mors bror, Ole Jacobsen, på Flogstad i 1801. Han ble senere gift og nevnes på Presteseter u/Prestegården.