| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØVRE LUNDE |     


 

 

Anund Sørensen f. 1735 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Else Isachsdatter f. 1735 og 2. gang med Johanne Torjusdatter f. 1764)

 

 

 

Anund Sørensen, f. 1735 på Øvre Lunde i Eidanger,[1] døpt 23.10.1735 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[3] d. 1789 på Øvre Lunde i Eidanger,1 gravlagt 05.04.1789 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Søren Anundsen Øvre Lunde.

 

Søeren Lunde og Sara Christensdatter - Anund

Faddere: baaren af Anna Lunde, Maria Anunsdatter, mandfaddere: Jacob Lunde, Knudt Schrabeklef, Olle Christensen.

 

Konfirmert som "Anun Sørensen øvre Lunde 20 aar".

 

Han giftet seg i 1760.

 

Trol. 26/7-1760 i Eid.

Uk. Anun Sørensen ....re Lunde og Pigen Else Isachsd.

Caut: ......ns og Jacob nedre Lunde.

 

De ble bosatt på Øvre Lunde. Anund fikk festebrev på gården i 1762:

Anno 21.05.1762 – Prousten Hr. Jon Muller fæste brev til Amund Sørensen paa 1 ½ hud i Grd. Øvre Lunde paategnede forpligtelser (dat. 01.05.1762)

 

Øvre Lunde 1762:

Gaardsnavn: Lunde øvre

Eier: Tønsberg Præste:gods

Mand og hustru: Søren øvre Lunde og kone, Anun øvre Lunde og kone

Barn 12 aar: Christen Sørensen, Anders Sørensen, Else Sørensdatter

Andre husboende: Isak Olsen Skolemæster, Abraham Christensen Skomager

 

Han kjøpte i 1778 3 huder i gården Klep:

Anno 03.09.1778 – Sorenskriver Norses auctions skiøde til Amund Sørensen Lunde paa 3 huder jordskyld i den Grd. Klep’s mod betalt 350 rd. (dat. 08.04.1778)

 

Klep ble pantsatt samme året for 298 rd. og obligasjonen ble da utskrevet på Anund og hans bror Nils Sørensen f. 1752, som da bodde i Brevik:

Anno 03.09.1778 – Amund og Niels Sørensens Obl. til Skipper Hans Holst i Brevig for laante 298 rd. med 1.ste Priors Penterett udj Grd. Kleph, der skylder 3 huder. (dat. 10.07.1778)

Anno 30.01.1783 – Aflyst Anund Sørensen Lunnes Obl. til Kiøbm. Hans Holst udstedt 10. juni 1778 Sa: 298 rd. med pant i Grd. Klep for saavidt er betalt 180 rd. (dat.01.06.1782)

 

Han giftet seg 2. gang i 1783.

 

Trol. 4/12-1783 i Eid. Copul. 30/12-1783.

Enkemand, Anun Sørens. Lunde øvre og P. Johanne Torjusd. Aas.

Caut: hans Anders. Aas og Jon Jacobs. Lunde.

 

Han er nevnt på Lunde Øvre i 1782 (Hans bror Christen med familie samt hans mor bodde ogå der i 1782.):

Lunne øfre, Amund, 1 kone, 3 barn

 

Gravlegges som "Anun Sørens. Lunde Øvre 54 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 side 411b       

6.4.1789 - Lunde øvre i Eidanger "Lunne"

Amund Sørensen død g. Johanne Torgiusdtr., g.1.g. Else Isachsdtr. død, sk.19.9.1783.

       Barn i 1ste ekteskap:

       1. Ingeborg Amundsdatter 23 år

       2. Anne Amundsdatter 20 år

       Laugverge for enken: Niels Erichsen Aas.

       Formyndere:

Farbror Christen Sørensen Lunde.

Farbror Anders Sørensen Wiersdalen.

Gods:   Klep i Eidanger 3 huder: 372 rdl. Gjeld bl.a. innestående arv.

Brutto: 612-0-20.

Netto: 112-2-23

 

 

(1) Gift 1760,[5] med1 Else Isachsdatter, f. 1735 på Sjøtvet i Solum,1 (datter av Isach Olsen og Ingeborg Velgjordsdatter), døpt 10.07.1735 i Solum,[6] d. 1783 på Øvre Lunde i Eidanger,[7] gravlagt 24.07.1783 på Eidanger kirkegård.7

 

Else:

Isach Olssøns og Ingebor Velgiortsdatters barn kaldet Else.

Faddere: Erich Lien, Hans Hanæs, Torgier Meltvedt, Anne Velgiortsdatter, Anne Olsdatter.

 

Hun var datter av skolemester Isach Olsen. Hennes far var bosatt hos dem i 1762 og døde året etter.

 

Gravlegges i 1783 som "Else Isachsd. Lunde Øvre 49 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10b side 545a

Skifte 19. juni 1783 på gården Øvre Lunne i Eidanger

Else Isachsdtr. død, enkemann Anund Sørensen.

Barn:

1. Sara Amundsdatter.

2. Ingeborg Amundsdatter, 18 år.

3. Anne Amundsdatter, 14 år.

Alle hjemme hos faren.

Hans broder Nils Sørensen.

Brutto 473 - 2 - 18.

Netto 150 - 0 - 10.

Jordegods: gården Klep i Eidanger

 

 

(2) Gift 30.12.1783 i Eidanger kirke,5 med1 Johanne Torjusdatter, f. 1764 på Ås i Eidanger,[8] (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), døpt 11.06.1764 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke,[10] d. 1819.[11]

 

Johanne: 

Torjulfs Laersen Aaes og Ingebiørg Finboesdtr. Maren og Johanna

Faddere: Anna Eriksdtr. Kiørholt, Maren Andersdtr. Ørestvet, Hans Andersen Aas, Laers Haraldsen Kiørholt, Niels Pedersen Værsvigen

- Maria Halvorsdtr. Stranden, Elisabeth Ivarsdtr. Grave, Halvard Olsen Ørestvet, Thord Laersen Skrabeklev, Jens Ivarsen Grave.

Merknad: tvillinger.

 

Hun var 2 år under skifte etter faren i 1766.

 

Konfirmert i 1779 som "Johanne Torjusdatter Aas 15".

 

Johanne giftet seg 2. gang i 1790 med Christian Sørensen Søndre Ås.

 

Trol. 14/5-1790 i Eid. Copul. 22/7-1790.

Uk. Christian Sørens. Barseboe og Enken Johanne Torjusd. Øvre Lunde.

Caut: Ole Grava og Nils Aas.

 

De døpte barn bosatt på Øvre Lunde i 1790 og 91, før de kom til Ås.

 

 

 

I.    NN Anundsen, (Barn av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1761 på Lunde i Eidanger.[12]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 29. november 1761 finnes blant introduserte kvinner "Amund Lundes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette kan jo være et barn av Amund Larsen på nordre Lunde, men ut fra det at giftemålet var i 1760 er det mest trolig Amund Sørensen.

 

 

 

II.   Ole Anundsen, (sønn av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1762 på Lunde i Eidanger,11 d. 1762 på Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 19.08.1762 på Eidanger kirkegård.12

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 2. mai 1762 finnes blant introduserte kvinner "Anun Lundes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Anun Sørensen Øvre Lundes b. Ole 14 uger".

 

 

 

III. Ingeborg Anundsdatter, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1763 på Øvre Lunde i Eidanger,11 d. 1763 på Øvre Lunde i Eidanger,12 gravlagt 01.05.1763 på Eidanger kirkegård.12

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 22. mai 1763 finnes blant introduserte kvinner "Anun øvre Lundes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Amund øvre Lundes barn Ingebor 15 dager".

 

 

 

IV. Sara Anundsdatter, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1764 på Øvre Lunde i Eidanger,[14] døpt 01.01.1765 i Eidanger kirke,13 konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[15] d. 1784 på Øvre Lunde i Eidanger,6 gravlagt 25.04.1784 på Eidanger kirkegård.6

      

       Anund Sørensen Øfre Lunde og Else Isachsdtr. Sara

       Faddere: Else Søfrensdtr. Hejestad, Elisabeth Iversdtr. Graver, Ole Sørensen Landgangen, Christen Sørensen Lunde og Laers Christensen Bache.

      

       Konfirmert i 1780 som "Sara Anunsdatter Lunde øvre 16".

      

       Gravlagt som " Sara Anunsd. Øvre Lunde 19 aar".

 

 

 

V.   Ingeborg Anundsdatter, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1765 på Øvre Lunde i Eidanger,7,[16] døpt 15.12.1765 i Eidanger kirke,15 konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke.14

      

       Anun Sørensen Øvre Lunde og k. Else Isachsdtr. Ingebor

       Faddere: 1. Maren Iwersdtr. ibid 2. Maria Larsdtr. Hejestad 3. Ole Sørensen Langangen 4. Marcus Pedersen i Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.

      

       Konfirmert i 1781 som "Ingebor Anunsdatter Lunde Øvre 15".

      

      

       Gift 02.10.1792 i Eidanger kirke,5 med Abraham Guttormsen, f. 1755 på Huset u/Skaverager i Eidanger,[17] (sønn av Guttorm Andersen og Anna Brynildsdatter), døpt 07.12.1755 i Eidanger kirke,16 konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[18] d. 1808 i Brevik, gravlagt 18.09.1808 på Brevik kirkegård.[19]

      

       Se Huset u/Skaveråker

 

 

      

VI. Søren Anundsen, (sønn av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1767 på Øvre Lunde i Eidanger,[20] døpt 23.08.1767 i Eidanger kirke,19 d. 1767 på Øvre Lunde i Eidanger,[21] gravlagt 13.09.1767 på Eidanger kirkegård.20

      

       Anun Sørensen Lunde øvre og k. Else Isachsdtr. Søren

       Faddere: 1.  Karen Christensdtr. Langangen 2. Maria Jonsdtr. Ørewiig 3. Christen Sørensen Lunde 4. Marcus?  Pedersen fra Brevig 5. Ole Jacobsen Grave.

      

       Gravlagt som "Søren Anuns. Lunde 2 uger".

 

 

 

VII. Marte Maria Anundsdatter, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1768 på Øvre Lunde i Eidanger,[22] døpt 29.09.1768 i Eidanger kirke,21 d. 1781 på Øvre Lunde i Eidanger,[23] gravlagt 30.09.1781 på Eidanger kirkegård.22

      

       Anun Sørensen øvre-Lunde og k. Else Isachsdtr. - Marte Maria

       Faddere: 1. Karen Christensdtr. Langangen 2. Gunil Hansdtr. øvre Lunde 3. Ingebricht Hansen Nedre Lunde 4. Abraham Aasolsen Hwalen 5. Anders Sørensen Langangen.

      

       Gravlagt som "Marta Maria Anundsd. Lunde øvre 13 aar".

 

 

 

VIII. Anne Anundsdatter, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1769 på Øvre Lunde i Eidanger,[24],[25] døpt 07.09.1769 i Eidanger kirke,24 konfirmert 02.10.1785 i Eidanger kirke.14

      

       Anun Sørensen Lunde øvre og k. Else Jacobsdtr. (Skulle vært Isaksdatter.) - Anne

       Faddere: 1. Marcus Pedersen k. Else Sørensdtr. fra Brevig 2. Giøran Hansdtr. Lunde nedre 3. Ole Sørensen Langangen 4. Christen Sørensen Lunde øfre 5. Anders Sørensen Langangen.

      

       Hun var 14 år under skifte etter moren.

      

       Konfirmert som "Anne Anunsdatter Lunde Øvre 16".

      

      

       (1) Gift 23.10.1794 i Eidanger kirke,5 med Christopher Halvorsen, f. ca 1753,[26] d. 1799 i Brevik, gravlagt 05.11.1799 på Brevik kirkegård.[27]

      

       Se Dalen u/Skvaråker

 

      

       (2) Gift 12.08.1804 i Brevik kirke,[28] med Halvor Torgersen, f. 1775 på Gunneklev i Eidanger,[29] (sønn av Torger Pedersen og Anne Halvorsdatter), døpt 15.01.1775 i Eidanger kirke,28 konfirmert 01.05.1791 i Brevik kirke.[30]

      

       Se Brevik 1801

 

      

      

IX. NN Anundsen, (datter av Anund Sørensen og Else Isaksdatter) f. 1769 på Øvre Lunde i Eidanger,20 d. 1769 på Øvre Lunde i Eidanger,20 gravlagt 17.09.1769 på Eidanger kirkegård.20

      

       Gravlagt som "Anun Øfre Lundes dødfødte P.barn". Trolig da tvilling til Anne.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 56.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[8]  Skifte etter faren.

[9]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 477.

[12]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[13]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[24]  Skifte etter moren.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[26]  Alder ved død.

[27]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[28]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[30]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.