| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

Sto Arnesen f. omkring 1600 sin familie

 

 

 

Sto Arnesen, f. omkring 1600.[1]

 

Ifølge Schilbred betalte Sto Arnesen i 1641-42 førstebygsel for feste av halve Heistad. En Kirsten skal tidligere ha bodd på gården.

 

I koppskatten i 1645 var Sto Heistad oppført med ei tjenestepike. Halvor Heistad ble også nevnt ned kvinne og en sønn.

 

I 1645 finner vi også at Stoe eide ½ hud i Hofstein i Bamble. Det var også andre fra Eidanger med eierdeler i Hofstein. Anders Stridsklev eide i 1645 det resterende jordgodset i Hofstein. Rundt 1650 finner vi Rolf Gunneklev som både eier og bruker på Hofstein.

 

I femdalerskatten i 1650 finner vi at Kongen eide gården Heistad. Det nevnes tre brukere på gården. Det var Stoff, Thormoe og Hans.

 

I odelskatten fra 1655 nevnes Stoe Heistad som eier av ½ hud i Hofstein. (Anders Hofstein eide 3 skinn i Hofstein som han brukte selv.)

 

Skattemanntallet fra 1655 oppga at Kongen fortsatt eide Heistad. Brukere ble oppgitt å være de samme som i 1650, Thormoe, Stoe og Hans. Det nevnes at "besitterne fører Postueschen" (transporterte postvesken) og dermed betalte halv skatt.

 

Også i 1661 stod Sto Heistad som eier av 1/2 hud i Hofstein i Bamble.

 

Det er trolig en familieforbindelse mellom Stoe Arnesen og Anders Stridsklev/Anders Hofstein.

 

 

 

I.    Tormod Stosen, f. ca 1635,[2] d. 1714 på Heistad i Eidanger.[3]

      

       Han giftet seg med Åse Gjestsdatter, f. ca 1646 (datter av Gjest Hansen), d. 1728 på Heistad i Eidanger,[4] gravlagt 12.12.1728 på Eidanger kirkegård.4

      

       Se Heistad denne gården

      

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.