| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| HEISTAD |     


 

 

 

 

Tormod Stosen f. ca 1635 og Åse Gjestsdatter f. ca 1646 sin familie

 

 

 

Tormod Stosen, f. ca 1635,[1] d. 1714 på Heistad i Eidanger.[2]

 

Han nevnes en av oppsitterne på Heistad fra 1650. Han var i 1650 oppsitter sammen med sin far Stoe og en Hans.

 

Han nevnes i sjølegden av 1706. Han nevnes da på gården Heistad som en av tre oppsittere som "Thormod Stofsen, Opsidder, bruger 2 1/2 hud, 74 aar gifft, hafver ingen Sønner".

 

Han nevnes på Heistad frem til 1711, da sammen med sin kvinne, Aase Jestsdatter og en dreng. Han var da en av tre oppsittere.

 

Han gravlegges som "Tormod Stoesen Hejestad 79 aar".

 

 

Han giftet seg med Åse Gjestsdatter, f. ca 1646 (datter av Gjest Hansen), d. 1728 på Heistad i Eidanger,[3] gravlagt 12.12.1728 på Eidanger kirkegård.3

 

Åse:

Ut fra alder og navn var hun trolig datter av Gjest Hansen på Nordre Ås. Navnet Gjest var veldig sjeldent. Finner bare Gjest Hansen i området i rett alder.

 

Gravlegges som "Aaste Jestsdatter fra Heiestad 82 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1712-1720, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.