| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1801 |      


  

Ellev Tronsen født 1740 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Barbro Simensdatter født 1735 og 2. gang med Birthe Jacobsdatter født 1756)

 

 

 

Ellev Tronsen, født 1740 på Bamble, døpt 08.05.1740 i Bamble,[1] død 1808 i Brevik, gravlagt 17.12.1808 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Tron Hansen og Elisabeth Christensdatter

 

Troen Hansens og Lisbeth Christensdatters barn Ellef.

Faddere: Aaste Christensdatter, Anne Hansdatter, Toer Hansen, Amund Hansen, Søren Larsen.

 

Han står som Hydahl da det var skifte etter han. Han var sønn av Tron Hansen på Hydahl.

 

Han giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1767.

 

Gjerpen trolovet 18.07.1767:

Ellef Tronsen og Barbara Simensdtr.fra BradsbergKlev.

 

Bodde en på Omborsnes i Bamble med sin første kone.

 

Han giftet seg 2. gang i Brevik i 1797.

 

Brevik: trolovet 07.09.1797, viet 28.12.1797

Elew Trohnsen, enkemand og pigen Berthe Jacobsdatter

Caut.: Niels Olsen, Peder Isachsen.

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1801:

Nr.52

Ellev Thronsen - Husbonde - 55 aar - Enkemand efter 2det ægtesk. - Husejer og skomager

Inger Ellevsdtr - Hans datter - 25 aar - Ugivt

Karie Larsdtr - Tjenestepige - 45 aar - Ugivt

Anna Aslachsdtr - Hans søns datter - 8 aar

 

Denne sønnedatter Anna Aslachsdatter som var bosatt hos dem i 1801, var hans kones sønnedatter. Hun hadde sønnen Aslak Danielsen fra sitt første ekteskap i Gjerpen. Denne Aslak var gift med Ingeborg Tygesdatter, som igjen var datter av Tyge Aslaksen i Østre Porsgrunn. Aslak og Ingeborg var bosatt på Omborsnes i Bamble.

 

 

Gravlagt som "Elef Tronsen i Lands. 84 aar".  Alderen er skrevet alt for høyt.       

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 163b

Skifte 22. desember 1808 i Brevig

Afgangen enkemand Ellev Thronsen Hydahl

Barn:

1. Datteren Lisbeth Ellevsdatter i egteskab med Torjer Evensen boende paa gaarden Fillestad i Bamble

2. Datteren Marthe Ellevsdatter 25 aar og ugift

 

Denne Marthe skulle trolig vært Inger. Marthe derimot er nok uteglemt her. (Se under datteren Marthe)

 

 

(1) Gift 18.07.1767 i Gjerpen,[3] med Barbro Simensdatter, født 1735 på Bratsberkleiva i Gjerpen,[4] (datter av Simon Cortzvaldsen og Marthe Knudsdatter), døpt 12.04.1735 i Gjerpen,[5] død 1797 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 13.04.1797 i Bamble.[6]

 

Barbro:

Simons Corfitsens Barbara, Kleven

Faddere: Søren Riis, Nils Bøle, Hans Larssøn, Alhed Olsdatter og Anne Isaksdatter Kleven.

 

Hun var enke etter Daniel Aslaksen på Bratsbergkleiva i Gjerpen da hun giftet seg med Ellev.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1783.

 

 30/10-1783    Bamble Skifteprot. 10b, s. 568a.

 SIMON CORSVALDSSEN       

 Bratsberg-     Arvinger:

 kleiva         Enka Kirsti Larsdatter

                og den avdødes barn etter to ekteskap:

                Av 1.ekteskap med ........., 2 barn:

                 1. Erik Simonssen, død, etterlatt seg 4 barn:

                     a. Knut Erikssen              25 år.

                     b. Inger Eriksdtr.              23 "

                     c. Marthe Christine Eriksdtr.  19 "

                     d. Dorthe Eriksdtr.           16 "

               2. Barbra Simonsdtr. g.m. Ellef Tronssen i Omborsnes.

                Av 2.ekteskap med Kirsti Larsdtr., 3 barn:

                 3. Jacob Simonssen   19 år.

                 4. Simon Simonssen   13 "

                 5. Marthe Simonsdtr.  11 "

                Enkas laugverge ble hennes bror Hans Larssen Ballestad.

                Han ble også formynder for alle de umyndige.

 Brt: 53 - 1 - 3

 Net: 3 - 1 - 17

 

Gravlagt som "Ellev Thronsens kone Barbro Simensdatter fra Ombosnæs død 7de Apr. 63 aar.".

 

 

(2) Gift 28.12.1797 i Brevik kirke,[7] med Birthe Jacobsdatter, født 1756 i Brevik (datter av Jacob Pedersen og Sissel Olsdatter), døpt 15.04.1756 i Brevik kirke,[8] konfirmert 02.10.1774 i Brevik kirke,[9] død 1799 i Brevik, gravlagt 22.01.1799 på Brevik kirkegård.[10]  De ble forlovet den 07.09.1797 i Brevik.7

 

Birthe:

Jacob Pedersen Sætres barn navnl. Birthe

baaren af Maren Olsdatter, assist: Gunild Olsdatter fra Scheen, mandfaddere: Halvor Pedersen, Isak Pedersen, Niels Olsen fra Scheen

 

Konfirmert som "Birte Jacobsdatter 18 aar".

 

Hun var den eneste i søskenflokken som levde opp og som da ble nevnt i skifte etter hennes far i 1797.

 

Hun giftet seg i 1797.

 

Gravlagt som "Ellef Thronsens k. Birte Jacobsdatter 44 aar".

 

 

 

I.    Daniel Ellevsen, født 1768 på Omborsnes i Bamble, døpt 24.05.1768 i Bamble,[11] død 1769 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 24.09.1769 i Bamble.[12]

      

       Ellev Thronsen Ombosnæs og Barbra Simensdatters barn kaldet Daniel.

       Faddere: Ole Pedersens kone ibid Mette Olsdatter, Maria Davidsdatter ibid, Simen Korsvald paa Bradtsberg-kleven ved Schien, Tellev Thorsen Ombosnæs, Christen Thorsen Hydhal.

      

       Gravlagt som "Ellev Tronsen Ombosnæs og Barbra Simensdatters søn Daniel 1½ aar".

 

 

 

II.   Elisabeth Sophie Ellevsdatter, født 1770 på Omborsnes i Bamble, døpt 26.08.1770 i Bamble.[13]

      

       Ellef Thronsen i Ombossnes og Barbra Simensdatters barn Elisabeth Sophia.

       Faddere: Bodil Hansdatter i Ombosness, Kari Larsdatter Kielstad, Christen Erichsen Hydahl, Ole Pedersen i Ombosness, Christen Thronsen Hydahl.

 

       Hun giftet seg i Bamble i 1793.

      

       Bamble viet 28.06.1793:

       Ungkarl Torger Evensen med pigen Lisbeth Ellefsdatter begge fra Ombosnes.

      

       De bodde i 1801 på Eik i Bamble der Torger ble nevnt som husmann og skomaker.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i 1808 som "datteren Lisbeth Ellevsdatter i egteskab med Torjer Evensen boende paa gaarden Fillestad i Bamble".

 

      

       Gift 28.06.1793 i Bamble,[14] med Torger Evensen, født ca 1763,3 død 24.03.1832 på Tangvaldeie i Bamble.1

 

       Se Solumslekt.org

 

 

      

III. Marthe Ellevsdatter, født 1773 i Omborsnes i Bamble,3 døpt 07.02.1773 i Bamble,[15] død 30.12.1843 i Brevik, gravlagt 05.01.1844 i Brevik.[16]

      

       Ellef Thronsen i Ombosness og Barbro Simensdatters barn kaldet Marthe.

       Faddere: Ole Gunulsens kone Berthe Amundsdatter, Berthe Christensdatter Gierrestad, Christen Erichsen Hydahl, Christen Thronsen ibid, Hans Andersen Findahl.

      

       Hun ble nevnt i skifte etter faren i 1808 som "Datteren Marthe Ellevsdatter af alder 25 aar, ugift og oppholder sig i stærbohuset, for hende blev beskikket til formynder Torjer Evensen".

      

       Det er nok hun som giftet seg i 1801, men det stemmer da dårlig med dette skifte. Denne Marthe Ellevsdatter som giftet seg i 1801 brukte Ellev Tronsen som fadder til to av sine barn og jeg finner bare henne men navnet Marthe Ellevsdatter i 1801 i rett alder? Finner også bare ei Marthe Ellevsdatter død i Brevik og ingen i Bamble, men ifølge skifte skulle dette klart ikke være henne? Det er skjeldent jeg tviler på skifte, men det gjør jeg her. De bruker jo også navnet Barbara i barneflokken. Jeg tror Marthe er uteglemt og at Inger er blir blandet med Marthe og at det var Inger de mente i stedet for Marthe i skifte. Det var ingenting å dele i dette skifte så dermed hadde det ingen konsekvenser.

      

       Gravlagt som "Marthe Ellefsdatter Grava Lars Isachsens enke i Brevig 73 aar".

      

 

       Gift 02.01.1801 i Brevik kirke,[17] med Lars Isachsen, født 1776 i Brevik,[18] (sønn av Isach Jacobsen og Maria Olsdatter), døpt 03.03.1776 i Brevik kirke,[19] konfirmert 02.10.1791 i Brevik kirke,[20] død 05.02.1826 i Brevik, gravlagt 10.02.1826 i Brevik.16

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

IV. Inger Ellevsdatter, født 1775 i Omborsnes i Bamble,3 døpt 13.08.1775 i Bamble.[21]

      

       Bosatt hos faren i Brevik i 1801 "Inger Ellevsdtr, Hans datter, 25 aar, Ugivt".

      

       Hun nevnes som fadder for sin søsters barn i Bamble i 1804.

      

       Trolig hun som ble nevnt som Marthe i skifte etter sin far i 1808.

 

 

 

V.   Barbara Lucilia Ellevsdatter, født 1798 i Brevik, døpt 16.09.1798 i Brevik kirke,[22] død 1799 i Brevik, gravlagt 25.09.1799 på Brevik kirkegård.10

      

       Ellef Tronsen og Birthe Jacobsdatter - Barbara Lucilia              

       Faddere: Lars Grønnerøds kone Karen Larsd, Martha Ellefsd, Anders Gertsen, Niels Olsen, Hans Christensen

      

       Gravlagt som "Ellef Tronsens og afg. k. Birta Jacobsd. Pb. Barbara Cecilie 1 aar 13 uger".

 

 

 

 

 [1]  Solumslekt, Solumslekt.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 150.

[3]  1801 tellingen.

[4]  Alder ved død.

[5]  gamlegjerpen.no.

[6]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 537.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 92.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[11]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 418.

[12]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 551.

[13]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 428-429.

[14]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 468-469.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 515.

[16]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[18]  Skifte etter faren.

[19]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[21]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[22]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.