| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Jacob Nilsen f. 1748 og Anne Zachariasdatter Wesseltoft f. 1749 sin familie

 

 

 

Jacob Nilsen, f. 1748 i Brevik,[1] døpt 23.11.1748 i Brevik kirke,[2] konfirmert 27.10.1765 i Brevik kirke,[3] d. 1789 i Kristiania,1 gravlagt 24.07.1789 i Kristiania.1

Han var sønn av Nils Larsen og Amborg Chrystie i Brevik.

 

Niels Larsens Drbarn Jacob Nielsen

baaren af Boel Jacob Nielsens, Christine Niels Grubbe, mandfaddere: Jacob Nielsen, Hans og Jørgen Chrystie

 

Konfirmert som "Jacob Nilson - Nils Larsons søn 16 aar".

 

Borgerskap i Skien:

Jacob Nielsen (Lerstang) . Født og bosatt i Brevik.

B. som kjøpmann 4/7 1774.

 

Brevik 1782:

Nr.71

Jacob Nilsen - 1 kone - 1 barn - 7 tjenere

 

Jacob drev handelsvirksomhet i Brevik og gikk konkurs i 1786. Han flyttet til moren i Kristiania. Hun hadde reist dit og kjøpt en gård i Skippergaten. Hun drev der handel. Jacob bodde der med familien. Da hans mor døde var det Jacobs kone som hadde arvet skjøte på gården i Skippergaten og de andre arvingene ble rasende. Saken endte i en lang trette.

 

Han eide og brukte i 1774 gården Skavråker. Han bodde trolig i Brevik og drev gården som avlsgård/lystgård.

 

Matrikulen i 1774 på Skavråker:

Eier: Kiøbmand Jacob Nielsen

Brukere: Christen, Købmand Jacob Nilsen

 

Eiendomsforhold:

 

Anno 27.01.1776 - Jacob Nielsens skiøde til Abraham Olsen paa grd. Biønnes af skyld til Abraham Olsen paa grd. Biønnes af skyld 4 huder for betalt 1000 rd. (dat. 08.09.1775)

 

Anno 06.09.1776 - Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen Jacob Nielsen i gaarden Slevolden ½ hud 200 rd., Lillegaarden 1 hud for 300 rd., pladsen Hasler for 100 rd., Biønnes med pladsen Solvig og Kleven for 650 rd. - 4 huder og grd. Sandøen med Oxøen for 1000 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 25.10.1776 - Sr. Jacob Nielsen mødte og foreviste sin adkomst til den pls. Solvig under grd. Biønnes, den ham paa skiftet efter hans Sal. Fader, Sr. Niels Larsen, arvelig er tilfalden, og ifølge sit til Abraham Olsen Biønnes udgivne skiøde af dato 8 sep. 1775 under salget har sig forbeholdt den til eiendom, hvorom det her bemeldte skiøde som det Sr. Jacon Nielsen af sine medarvinger medelte skiøde af 10. july 1776, thingl. 6. sep. næst efter o.s.v.

 

Anno 06.09.1776 - Jacon Nielsens obl. for den Sal. Niels Larsens arvinger til Brevigs fattige givne gave 500 rd. mot pant for 2'den prior udj grd. Slævold, Lillegaarden og pls. Hasler (dat. 10.07.1776)

 

Anno 06.09.1776 - Jacob Nielsens obl. for deraf Sal. Niels Larsens arvinger til Brevigs fattige givne gave 500 rd. mod pantsadt for Prioritet udj gaarden Lillegaarden (dat. 10.07.1776)

 

Anno 09.09.1773 - Et skiøde dat. 14. feb. 1772 udstød af Sr. Niels Larsen til sin søn Jacob Nielsen for Grd. Ørevig 3 huder med bøxel imod 1980 rd. betaling

 

Anno 06.09.1776 - Jacob Nielsens obligation til moderen Amborg Chrystie, Sal. Larsens for 933 rd. med 1.ste prior pant udj Grd. Ørevig 3 huder (dat. 10.07.1776)

 

Anno 08.05.1778 - Hr. Jacob Nielsens fæstebrev til Enken efter Børge Olsen, Else Adersdatter oaa et støkke engemark af Grd. Ørvig med videre (dat. 04.09.1776)

 

Anno 18.01.1787 - Afgivet Jacob Nielsens obl. til hans moder Mad. Nielsen stor 933 rd. dat. 10. juli. og thimhl. 16. sep. 1776 hvorfor pantsat med 1 prior 3 huder i Ørevig (dat. 30.12.1786)

 

Anno 18.01.1787 - Aflevert Jacob Nielsens panteobl. til Kammerraad Rougtvedt og Jochum Afgleuw dem 1'ste 9633 rd, den siste 16275 rd. hvorfor er pantsat Grd. i Brevig, løsøre, effecter, kiølhalingsplads, Sandøen 1 ½ hud, Ørevig, Schavraager, Soelvig, Part og Tidemands saver i Skien, en søebod i Skien, Eegebruget Laurvif, Br…. i Silleiord, søebod Vahler, Skibet Fide af Patientie, skibet Caroline, Brig skibet: de fire Breødre, halvdelen skibet Brevig samt bønde og pramme Dat 16. aug. 1785. Thingl. 19. jan. 1786 samt qvitt 9. oct. 1786 og 6. jan 1787.

 

 

Gift 12.06.1772 i Skien,1 med[4] Anne Zachariasdatter Wesseltoft, f. 1749 i Skien,1 (datter av Zacharias Simonsen Wesseltoft og Inger Nilsdatter Bugge), døpt 03.05.1749 i Skien,1 d. 1800 i Kristiania,1 gravlagt 22.01.1800 i Kristiania.1

 

Anne:

Hun kom fra Skien. 

Hennes far var sønn av Simon Jørgensen Wesseltoft og Marthe Jørgensdatter Holst i Skien. 

Hennes mor var søster til Christian Nilsen Bugge i Brevik.

 

 

I.    Nils Larsen Jacobsen, f. 1772 i Brevik, døpt 04.12.1772 i Brevik kirke.[5]

      

       Jacob Nilson og Anne Zachariasdatter - Nils Larson          

       Faddere: Ambor Nils Larsons, Inger Zachariasd, Nils Larson, Simon Zachariason, Zacharias Zachariason

       

 

      

II.   Simon Zachariasen Jacobsen, f. 1777 i Brevik, døpt 23.01.1777 i Brevik kirke.[9]

      

       Kiøbmand Jacob Nilson og Anne Zachariasdatter - Simon Zachariason (Det ser ut til at han har fått moren etternavn. JO)

       Faddere: Boel Nilsd., Jørgen Zachariasons, Anne Realfsd, Nils Zachariason, Jochum Aslew, Lars Nilson.

 

 

 

III. Jacob Nilsen Jacobsen, f. 1779 i Brevik, døpt 20.03.1779 i Brevik kirke.[10]

      

       Kiøbmand Jacob Nilson og Anne Zachariasdatter - Jacob Nilson                      

       Faddere: Clara Aslows, Karen Davidsd. Chrystie, Postmester Hans Chrystie, Jørgen Chrystie, David Nilson.

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 179.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34r.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[4]  "Ætt og annet", medlemsbladet til Grenland Ættehistorielag utgave 60.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 11.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 19.