| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

 

 

Lars Windfeldt født 1731 og Marie Margrethe Nicolaisdatter Hertzog født1733 sin familie

 

 

 

Lars Windfeldt, født 1731 i Gadberg ved Veile,[1] døpt 22.04.1731 i Gadberg kirke ved Veile,[2] død 1790 i Brevik, gravlagt 19.01.1790 på Brevik kirkegård.[3]

Han var sønn av Jens Nilsen Windfelt og Ingeborg Larsdatter.

 

Han var regimentkvartmester ved Nordenfjeldske gevorne inf. reg.

 

Han nevnes i Olai Ovenstad militærbiografi:

Windfelt, Lars - F. i Danmark, døpt 22/4 1731 i Gadberg kirke ved Veile.

Sønn av forvalter på Olofgaard i Nebel, Jens Nielsen Windfelt og Ingeborg Larsdatter.

Aud.s kar 1/10 1760. - Regt.kv.mest. ved N. fjeldske gev. inf. regt. 16/6 1764.

Avskjed i nåde 1/9 1786 - Gift 13/5 1763 i Kr.ania med Marie Margrethe Nicolaidtr. Hertzog.

 

Han flyttet til Brevik på sine eldre dager.

 

Anno 18.01.1788 - Sorenskr. Nors auctionsskiøde til Regiment Qvartermester Windfeldt paa Hr. Jacob Nielsens opbudsgaar i Brevig med betalt 3000 rd. (dat. 14.12.1786)

 

Han døde i Brevik i 1790.

 

Gravlagt som "Lauritz Winfeldt, Regiments Qvarter-Mester 60 aar".

 

1790 14/1,92 8/8   Protokoll 11 fol. 619b

Brevik

Lars Windfeldt +        

Barn:

1.  Jens Windfeldt, 19-20 år

2.  Ingeborg Windfeldt, g.m. skipskapt. Borsse

3.  Birgithe Windfeldt, g.m. Lars Nilsen Brevik

Brt. 7732 - 1 - 8

Net. 6000 - 2 – 20

 

 

Gift 13.05.1763 i Kristiania,2 med[4] Marie Margrethe Nicolaisdatter Hertzog, født 19.05.1733,[5],[6] (datter av Nicolai Hertzog og Berte Olsdatter), død 1770 i Kristiania, gravlagt 16.11.1770 i Akershus Slottsmenighet.6

 

Marie:

Ifølge Lassen var hun datter av underfogd (procurator) Nicolai Hertzog og Berte Olsdatter.

 

Gravlagt som "Regim. Qv-Mæster Windfelds frue Maria Margreta født 19. may 1733, fød Herzog, 37 1/2 aar".

 

 

 

I.    Ingeborg Winfeldt, født 1763 i Kristiania,[7] døpt 06.06.1763 i Akershus Slottsmenighet,[8] død 18.12.1839 i Redergården Store i Aabenraa i Danmark.[9]

      

       Auditeur Lars Widtfeldt og Maria Margrethe Herzog sin datter Ingebor

      

       Hun ble konfirmert i Fredrikstad 05.05.1778.

 

      

       Gift 27.12.1782 i Fredrikstad,[10] med Joacim Borse, født 1752 i Gjerpen,7 (sønn av Halvardus Severin Borse og Bolette Fredrikke Monrad), døpt 02.05.1752 i Gjerpen,[11] død 19.07.1823 i Nymølle i Aabenraa i Danmark,9 gravlagt 23.07.1823 i Aabenraa i Danmark.

      

       Se Brevik 1801

 

 

      

II.   Birgitte Windfeldt, født 1764 i Kristiania,4 døpt 06.08.1764 i Akershus Slottsmenighet,[12] død 1834 i Brevik,4 gravlagt 14.12.1834 i Brevik.4

      

      

(1)    Gift 05.02.1786 i Brevik kirke,4,[13] med Lars Nilsen, født 1756 i Brevik,[14] (sønn av Nils Larsen og Amborg Chrystie), døpt 09.04.1756 i Brevik kirke,[15] konfirmert 26.04.1772 i Brevik kirke,[16] død 1800 i Skien, gravlagt 06.01.1800 i Skien.[17]

      

       Se Brevik 1782

 

      

       (2) Gift 23.09.1804 i Brevik kirke,4,[18] med Jens Pedersen Holm, født ca 1761,7 død 1809 på havet, gravlagt 15.06.1809 i Bamble.[19]

      

      

       (3) Gift 04.04.1811 i Brevik kirke,[20] med4 Wilhelm Ludvig Schmidt, født omkring 1775.[21]

      

       Se Brevik 1801

 

      

 

III. Jens Windfeldt, født 1765 i Kristiania,[22] døpt 07.08.1765 i Akershus Slottsmenighet.[23]

 

 

 

IV. Jens Windfeldt, født 1767 i Kristiania, døpt 30.10.1767 i Akershus Slottsmenighet.[24]

 

 

 

V.   Jens Windfeldt, født 1769 i Kristiania, døpt 17.02.1769 i Akershus Slottsmenighet.[25]

 

 

 

VI. Edel Windfeldt, født 1770 i Kristiania, døpt 09.10.1770 i Akershus Slottsmenighet.[26]

 

 

 

VII. Jens Windfeldt, født 1770 i Kristiania, døpt 09.10.1770 i Akershus Slottsmenighet.24

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Olai Ovenstad militærbiografi.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[4]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 180.

[5]  Lassens samlinger.

[6]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 182.

[7]  1801 tellingen.

[8]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 24.

[9]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[10]  Kirkebok for Fredrikstad, Ministerialbok nr. 2 (1750-1804), skannet av digitalarkivet, side 130-131.

[11]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[12]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 28.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[14]  NTS, bind XIII, hefte 2 "Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik" av C.S. Schilbred, side 180.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[17]  Kirkebok for Skien Mini nr. 4 (1792-1814), skannet av digitalarkivet, side 352.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[19]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 398.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.

[21]  Stipulert, Stipulert.

[22]  Skifte etter faren.

[23]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 32.

[24]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 45.

[25]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Kirkebok for Akershus slottsmenighet i Garnisonsmenigheten, Ministerialbok nr. 2 (1757-1776), skannet av digitalarkivet, side 65.