| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

Rasmus Jensen Due f. ca 1689 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maria Hansdatter Borch f. ca 1684 og 2. gang med Berthe Rasmusdatter Malling f. 1699)

 

 

 

Rasmus Jensen Due, f. ca 1689,[1],[2] d. 1727 i Eidanger,1,[3] gravlagt 18.03.1727 på Eidanger kirkegård.3

 

Rasmus Duue var fullmektig hos amtmann Nobel ifølge F.C. Knudsen.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR

1563 - 1886

Due, Rasmus Jensen. Tollskriver i Brevik ca. 1722.

 

Han giftet seg 1. gang i 1719.

 

Han giftet seg i 1719.

Copul. 23/11-1719 paa Tolboe Øen.

Rasmus Jenssøn Duue med Maria Hansd. Barth.

Caut: Monsr. Christen Nielssøn og Monsr. Rasmus Malling!

 

Han giftet seg 2. gang i 1725.

 

Copul. 26/6-1725 paa Osebachen.

Rasmus Nielssøn Due med Medemeselle Berthe Rasmusd. Malling.

Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

 

Han ble kalt Nilsen og Jensen om en annen. Det er derfor usikkerhet i forhold til hva han het?

 

Han gravlegges som "Monsiur Rasmus Jensøn Due 38 aar".

 

 

(1) Gift 23.11.1719 på Tollbodøen i Eidanger,[4] med Maria Hansdatter Borch, f. ca 1684,[5] (datter av Hans Lausen Borch og Birthe Andersdatter Berg), d. 1724 i Eidanger,5 gravlagt 16.08.1724 på Eidanger kirkegård.3

 

Maria:

Hun gravlegges som "Rasmus Dues kiæreste Maria Hansdatter Borch 40 aar 1 maaned 6 dager".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 10b

23.07.1725 - Porsgrund under Eidanger Sogn

Marie Hansdatter Due, død, enkemand Rasmus Due

Barn:

1. Birgite Kistene Due, 5 aar.

2. Barbra Due, 3 aar.

3. Helena Due, 1 aar.

Avdødes far var Hans Lauesen.

Brutto: 511-3-3

Netto 372-1-7

 

 

(2) Gift 16.06.1725 på Osebakken i Eidanger,4 med Berthe Rasmusdatter Malling, f. 1699,1 (datter av Rasmus Sørensen Malling og Helvig Henrichsdatter Josten), d. 1731 i Brevik, gravlagt 30.07.1731 på Brevik kirkegård.[6]

 

Berthe:

Gravlagt som "Sl. Rasmus Dues Enke, Berthe Malling".

 

 

 

I.    Birthe Christine Rasmusdatter Duue, (datter av Rasmus Jensen Due og Maria Hansdatter Borch) født 1720 på Eidanger,1,[7] død 1778 i Kragerø,1 gravlagt 30.05.1778 i Kragerø.[8]

      

       Rasmus Jensen Duus og Maria Hansdatter Borchis ægte barn, første Birthe Christine

       Faddere: baaren af Madamme Chatrina Maria Giøngis, Mademeselle Pernille Christine Maria Giøngis, mandfaddere: Hans Larsen Borch, Controliur Uldrich Anthonie de Rohde, Monsiur Willum Schuds i Breviig.

 

       Hun giftet seg i Kragerø 30.11.1747:

       Hans Møller og Birte Kirstine Duesdatter

       uden forengaaende Trolovelse og Lysning

       efter kongel. tilladelse

      

       De fikk en sønn som kalles Rasmus Due Møller i Kragerø i 1748.

 

       Gravlagt som" Mad. Berthe Kierstine Møller enke 58 aar".

 

      

       Gift 30.11.1747 i Kragerø,1,[9] med Hans Møller, født 1703 i Bergen,[10] (sønn av Gustav Møller og Rachel Arentsdatter), døpt 20.06.1703 i Korskirken i Bergen,[11] død 1758 i Kragerø, gravlagt 05.07.1758 i Kragerø.[12]

      

       Hans:

       Han var stadskirurg i Kragerø. 

 

       Han var enkemann da han giftet seg med Birthe Christine Due. "Hans Møllers kone" ble gravlagt i Kragerø 05.04.1741. Trolig da hans 1. kone. Den 07.03.1747 gravlegges "Docter Hans Møllers K." Hun var da trolig hans 2. kone.

      

       Ifølge en diskusjon på digitalarkivet fikk han følgende barn i Kragerø med kone 1:

       Mads Poulsen Møller. født 1730 Død som barn

       Rachel Hansdatter Møller- født 1731, som da er oppkalt etter Hans Møllers mor

       Kjerstine Hansdatter Møller- født 1732 -antakelig oppkalt etter kone 1s mor. Død som barn.

       Kjerstine Hansdatter Møller født 1734.

       Mads Poulsen Møller født 1736

       Gustavus Hansen Møller født 1739- og oppkalt etter Hans Møllers hans far.

      

       Gravlagt som "Hans Møller".

 

 

      

II.   Barbara Rasmusdatter Due, (datter av Rasmus Hansen Due og Maria Hansdatter Borch) f. 1722 i Eidanger,1,7 døpt 18.07.1722 i Eidanger kirke,7 d. 1770 i Brevik,1 gravlagt 22.01.1770 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Rasmus Nielsen Due og Marie Hansdatter Borch - Barbara

       Faddere: baaren af frue Tolders, Mademeselle Birthe Malling, Mr. Bowmand, Mons. Christen Nielsen i Brevig, Monsiur Tyrren Postmester i Brevig

      

      

       Gift 03.02.1753 i Eidanger kirke,1,4 med Lars Larsen Hvistendal, f. 1710 på Gjømle i Bamble,[14] (sønn av Lars Gregersen og Ingeborg Aaselsdatter), døpt 17.04.1710 i Bamble død 1766 i Skien.9

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Helene Rasmusdatter Duue, (datter av Rasmus Jensen Due og Maria Hansdatter Borch) født 1724 på Osebakken i Eidanger,1,7 døpt 27.06.1724 i Eidanger kirke,7 død 1783 i Kragerø,1,[15] gravlagt 10.04.1783 i Kragerø.[16] .

      

       Monsiur Rasmus Nielsen Due og Maria Hansdatter Borch - Hellina

       Faddere: baaren af Madamme Rohdis Allet Tyrholm, Mademeselle Brandburg, Hr. Secrater Leopoldus, Tolder Koefodt, Mos. Kiærull.

      

       Kragerø viet 08.11.1771

       Skipper Peter Svendsen og Helena Due

       eftyer Kongelig tillad. af 31 oktober

      

       Gravlagt som "Helena Due Skipp. Petter Svendsens hust. 54 aar".

      

       Det var skifte etter henne på "Øen i Kragerø" 03.12.1783. Hun etterlot seg ektemannen Petter Svendsen:

       etterlot ingen livsarvinger, og hennes arvinger var derfor en søstersønn og en søsterdatter; det var opprettet testamente mellom avdøde og hennes mann.

 

      

       Gift 08.11.1771 i Kragerø,1,[17] med Petter Nicolai Svendsen, født 1733 i Kragerø,1 (sønn av Svend Pettersen), døpt 10.03.1733 i Kragerø,[18] død 1800 i Kragerø,1 gravlagt 12.04.1800 i Kragerø.[19]

      

       Petter:

       Svend Pedersens sønn Petter Nicolai

      

       Han var fra Kragerø.

      

       Gravlagt som "Captain Petter Svendsen 62 aar".

 

 

      

IV. Rasmus Due, (sønn av Rasmus Hansen Due og Berthe Rasmusdatter Malling) f. 1726 på Osebakken i Eidanger,1 døpt 25.07.1726 i Eidanger kirke,7 d. 1726 på Osebakken i Eidanger,3 gravlagt 06.08.1726 på Eidanger kirke.3

      

       Monsiur Rasmus Nielsen Dues og Berthe Rasmusdatter Malling Dues første ægte barn fra Osebachen - Rasmus

       Faddere: baaren af Madamme Magdalene Blom, Mademeselle Hellene Josten, Mademeselle Maren Rasmusdatter Malling, Mons. Petter Fennøe i Brevig, Mons. Hendrich Malling.

      

       Han gravlegges som "Rasmus Nielsøn Dues lille søn Rasmus Due 12 dager".

 

 

 

 

 [1]  Supplerende opplysninger og rettelser til Eidanger – Porsgrund av F.C. Knudsen.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Toldbodøen, gammelt matr.no. 77 i Eidanger av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 2 (1767-1802), skannet av digitalarkivet, side 241.

[9]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 72.

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Kirkebok for Korskirken i Bergen 1698-1719, Skannet av digitalarkivet, side 120.

[12]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 398.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[14]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.

[15]  Skifte etter henne.

[16]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 2 (1767-1802), skannet av digitalarkivet, side 243.

[17]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 2 (1767-1802), skannet av digitalarkivet, side 19.

[18]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 172.

[19]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 2 (1767-1802), skannet av digitalarkivet, side 250.