| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712-1725 |      


 

 

 

Rasmus Jensen Due f. ca 1689 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maria Hansdatter Borch f. ca 1684 og 2. gang med Berthe Rasmusdatter Malling f. 1699)

 

 

 

Rasmus Jensen Due, f. ca 1689,[1],[2] d. 1727 i Eidanger,1,[3] gravlagt 18.03.1727 på Eidanger kirkegård.3

 

Duue var fullmektig hos amtmann Nobel.

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR

1563 - 1886

Due, Rasmus Jensen. Tollskriver i Brevik ca. 1722.

 

Han giftet seg 1. gang i 1719.

 

Han giftet seg i 1719.

Copul. 23/11-1719 paa Tolboe Øen.

Rasmus Jenssøn Duue med Maria Hansd. Barth.

Caut: Monsr. Christen Nielssøn og Monsr. Rasmus Malling!

 

Han giftet seg 2. gang i 1725.

 

Copul. 26/6-1725 paa Osebachen.

Rasmus Nielssøn Due med Medemeselle Berthe Rasmusd. Malling.

Consumtions Seddel fra Berthill Haggedorn i Scheen.

 

Han ble kaldt Nilsen og Jensen om en annen. Det er derfor usikkerhet i forhold til hva han het?

 

Han gravlegges som "Monsiur Rasmus Jensøn Due 38 aar".

 

 

(1) Gift 23.11.1719 på Tollbodøen i Eidanger,[4] med Maria Hansdatter Borch, f. ca 1684,[5] (datter av Hans Lausen Borch og Birthe Andersdatter Berg), d. 1724 i Eidanger,5 gravlagt 16.08.1724 på Eidanger kirkegård.3

 

Maria:

Hun gravlegges som "Rasmus Dues kiæreste Maria Hansdatter Borch 40 aar 1 maaned 6 dager".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 10b

23.07.1725 - Porsgrund under Eidanger Sogn

Marie Hansdatter Due, død, enkemand Rasmus Due

Barn:

1. Birgite Kistene Due, 5 aar.

2. Barbra Due, 3 aar.

3. Helena Due, 1 aar.

Avdødes far var Hans Lauesen.

Brutto: 511-3-3

Netto 372-1-7

 

 

(2) Gift 16.06.1725 på Osebakken i Eidanger,4 med Berthe Rasmusdatter Malling, f. 1699,1 (datter av Rasmus Sørensen Malling og Helvig Henrichsdatter Josten), d. 1731 i Brevik, gravlagt 30.07.1731 på Brevik kirkegård.[6]

 

Berthe:

Gravlagt som "Sl. Rasmus Dues Enke, Berthe Malling".

 

 

 

I.    Birthe Christine Rasmusdatter Duue, (datter av Rasmus Hansen Due og Maria Hansdatter Borch) f. 1720 på Eidanger,1,[7] dåp 16.08.1720 i Eidanger kirke,7 d. 1778 i Kragerø.1

      

       Rasmus Jensen Duus og Maria Hansdatter Borchis ægte barn, første Birthe Christine

       Faddere: baaren af Madamme Chatrina Maria Giøngis, Mademeselle Pernille Christine Maria Giøngis, mandfaddere: Hans Larsen Borch, Controliur Uldrich Anthonie de Rohde, Monsiur Willum Schuds i Breviig.

      

      

       Gift1 med Hans Møller, f. omkring 1720.

      

       Hans:

       Han var kirurg. Han var enkemann da han giftet seg med Birthe Christine Due.

 

 

 

      

II.   Barbara Rasmusdatter Due, (datter av Rasmus Hansen Due og Maria Hansdatter Borch) f. 1722 i Eidanger,1,7 døpt 18.07.1722 i Eidanger kirke,7 d. 1770 i Brevik,1 gravlagt 22.01.1770 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Rasmus Nielsen Due og Marie Hansdatter Borch - Barbara

       Faddere: baaren af frue Tolders, Mademeselle Birthe Malling, Mr. Bowmand, Mons. Christen Nielsen i Brevig, Monsiur Tyrren Postmester i Brevig

      

    

       Gift 03.02.1753 i Eidanger kirke,1,4 med Lars Larsen Hvistendal, f. 1710 på Gjømle i Bamble,[9] (sønn av Lars Gregersen og Ingeborg Aaselsdatter), døpt 17.04.1710 i Bamble død 1766 i Skien.9

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

III. Helene Rasmusdatter Duue, (datter av Rasmus Hansen Due og Maria Hansdatter Borch) f. 1724 på Osebakken i Eidanger,1,7 døpt 27.06.1724 i Eidanger kirke,7 d. 1783.1

      

       Monsiur Rasmus Nielsen Due og Maria Hansdatter Borch - Hellina

       Faddere: baaren af Madamme Rohdis Allet Tyrholm, Mademeselle Brandburg, Hr. Secrater Leopoldus, Tolder Koefodt, Mos. Kiærull.

      

       Gift1 med Peder N. Svendsen, f. 1733,1 d. 1800.1

      

       Peder:

       Han var fra Kragerø ifølge F.C. Knudsen.

 

 

      

IV. Rasmus Duue, (sønn av Rasmus Hansen Due og Berthe Rasmusdatter Malling) f. 1726 på Osebakken i Eidanger,1 døpt 25.07.1726 i Eidanger kirke,7 d. 1726 på Osebakken i Eidanger,3 gravlagt 06.08.1726 på Eidanger kirke.3

      

       Monsiur Rasmus Nielsen Dues og Berthe Rasmusdatter Malling Dues første ægte barn fra Osebachen - Rasmus

       Faddere: baaren af Madamme Magdalene Blom, Mademeselle Hellene Josten, Mademeselle Maren Rasmusdatter Malling, Mons. Petter Fennøe i Brevig, Mons. Hendrich Malling.

      

       Han gravlegges som "Rasmus Nielsøn Dues lille søn Rasmus Due 12 dager".

 

 

 

 

 [1]  Supplerende opplysninger og rettelser til Eidanger – Porsgrund av F.C. Knudsen.

[2]  Alder ved død.

[3]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Toldbodøen, gammelt matr.no. 77 i Eidanger av F.C. Knudsen, Lokalhistorisk arkiv ved Porsgrunn bibliotek på Internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 52.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 137.

[9]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.