| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRKETVET |


 

 

 

Peder Knudsen f. omkring 1724

 

 

 

Peder Knudsen, f. omkring 1735 i Ullensaker.[1]

Han var sønn av Knud Eriksen Bjønningstad og Karen Hansdatter.

  

Peder var kjøpmann i Porsgrunn og bror av postmester i Brevik Hans Knudsen f. 1733.

      

Borgerskap i Skien:

Peder Knudsen i Porsgrunn. B.

som kjøpmann 21/12 1761. Oppsagt

12/11 1792.

      

Han kjøpte i 1770 en del av gården Bjerketvet i Eidanger. (Den søndre delen)

      

I 1770 ble det tinglyst et skjøte:

Ole Bradtsbergs skiøde til Peder Knudsen for den 1/2 delen i Grd.

Bierchetvedt 1 hud og 5 skinn (med bøxel over 1 hud 5 1/2 skinn) imot 800 rd. i betaling (datert 1. mai 1770)      

 

Ifølge Schilbred ble en del av Berthel Jobsen Arveskoug jordgods solgt til Peder Knudsen.

Men i tingboken står det at selgeren var Ole Bratseberg.

Denne Ole Bratsberg var halvbror av Hans Engebretsen Bratsberg, Ole Engebretsen.

Denne delen av Berthel Jobsen Arveskougs jordgods i Bjørketvet var på denne Ole sine hender da den ble solgt til Peder i 1770

 

Anno 17.05.1770 – Ole Bradsbergs skiøde til Peder Knudsen for den ½ del i grd. Bierchetvedt 1 hud 5 skind med bøxel over 1 hud 5 ½ skind imod 800 rd. i betaling. 

(dat. 01.05.1770)

 

Peder nevnes i matrikulen av 1774 på gården Bjørketvet:

Gårdens skuld var på 4 huder 3 skinn

Eiere:

Eidanger Prestebol 3 skinn

Peder Knudsen 1 hud 4 skinn

Ole Tue 8 skinn

Hans Bratsbergs enke 2 huder

Oppsittere:

Kjøpmann Peder Knudsen

Skipper Ole Tue

Hans Bratsberg sin enke

 

      

I 1775 ble dette nevnt i en annen tinglysning som en skyld på 1 hud og 4 skinn? i den Søndre delen av Bjerketvet. (datert 15.04.1775).

 

Han kan ha vært gift for i 1795 kjøpte sorenskriver Lucas Norss 1 hud og 5 skinn i Bjørketvet av madam Knudsen. Dette kan ha vært Peder Knudsen sin kone.

Lucas Nors hadde giftet seg med enken etter Peder sin bror Hans i Brevik, Anne Rosine Christensdatter Kejser.

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.