| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782 |     


 

 

Hans Erichsen f. 1757 og Boel Larsdatter f. 1759 sin familie

 

 

 

Hans Erichsen, f. 1757 på Ullensaker.[1]

Han var sønn av Erich Knudsen.

 

Han var fra Ullensaker og kom til sin farbror, Hans Knudsen i Brevik. Der ble han opplært som kjøpmann og fikk borgerskap i 1777.

 

Borgerskap i Skien:

Hans Erichsen. F. i Norge. Opplært hos farbroren avd. postm. og kjøpm. Hans Knudsen i Brevik.

B. som kjøpmann en gros og trelasthandler 30/9 1777.

 

Han giftet seg i Brevik i 1780.

 

Brevik: viet 03.12.1780         

Kiøbmand og unge karl Hans Erichsen og Jomfru Bodil Larsdatter

Caut.: Jacob Grubbe, Ole Grubbe.

- ægteviet i huuset

 

Bosatt i Brevik.

 

Brevik 1782:

Nr.152

Hans Eriksen - 1 kone - 2 piger

 

 

Han nevnes i Brevik i diverse eiendomshandler.

 

Anno 18.01.1787 - Et auctionsskiøde til Hr. Hans Erichsen paa Kiølhalingsplads og Søebod kiøbt paa auct. udj Jacob Nielsens opbudsboe for 822 rd. (dat. 30.09.1786)

 

Anno 18.01.1787 - Et auctions skiøde paa den saakaldte Skiøthe? gaard i Brevig. Kiøbt af Hans Erichsen aft. Postmester Knudsen for 696 rd.

 

Anno 24.01.1789 - Thorborg Alvsd.'s skiøde til Sr. Hans Erichsen paa hendes huus i Brevig mod betalt 199 rd. (dat. 24.07.1788)

 

Anno 24.01.1789 - Hans Erichsens skiøde til Thorborg Alfsdatter paa et hus i Brevig, betalt 169 rd. (dat. 06.09.1788)

 

Anno 26.08.1791 - Ole Grubbes skiøde til Hr. Hans Erichsen paa en søebod i Brevig - 220 rd. (dat- 12-08.1791)

 

 

Brevik 1801:

Hans Erichsen, Husbonde, 45 aar, Begge i 1te ægteskab, Borger, skibsreder og tømmerhandler

Bodil Larsen, Hans kone, 41 aar, Begge i 1te ægteskab       

Lars Erichsen, Deres søn, 18 aar, Ugivt       

Niels Sørensen, Tjenestefolk, 20 aar, Ugivt   

Jørgen Olsen, Tjenestefolk, 13 aar, Ugivt     

Johanne Andreasdtr., Tjenestefolk, 27 aar, Ugivt     

Ingeborg Kittilsdtr., Tjenestefolk, 25 aar, Ugivt        

Karie Kittilsdtr., Tjenestefolk, 22 aar, Ugivt  

 

Han ble en rik mann og ble en av mattadorene i Brevik. Han var groserer og trelasthandler. Han drev også som skipsreder og hadde i 1810 5 båter. Han bygde også båter selv. Han nevnes i 1802 som bruker av Dalen u/Skaveråker. Gården ble brukt som lystgård.

 

 

Gift 03.12.1780 i Brevik kirke,[2] med Boel Larsdatter, f. 1759 i Brevik (datter av Lars Christensen Heyding og Karen Hermansdatter Grubbe), døpt 10.04.1759 i Brevik kirke,[3] konfirmert 30.04.1775 i Brevik kirke.[4]

 

Boel:

Lars Christensens barn navnl. Boel

baaren af Hans Chrysties k., assist: Engel Cathrine Grubbe, mandfaddere: Niels Larsen, Told Inspecteur Povel Sundvald, Abraham Qvisling

 

Trolig konfirmert som "Boel Larsdatter Hedding 16 aar".

 

 

 

I.    Lars Erichsen, f. 27.07.1783 i Brevik,[5] døpt 30.07.1783 i Brevik kirke,[6] konfirmert 07.04.1799 i Brevik kirke.[7]

      

       Kiøbmand Hans Ericson og Boel Larsdatter - Lars Christenson            

       Faddere: Karen Grubbe, Else Pettersd. Ording, Jacob Grubbe, Ole Grubbe, Peder Flood

      

       Konfirmert som "Lars Christensen Hansen 15 aar".

      

       Han brukte navnet Lars Erchsen.

      

       Borgerbrev i Skien:

       Lars Erichsen. Sønn av kjøpmann til Skien, Hans Erichsen (Brevik). Hadde fra ungdommen arbeidet i farens forretning. Ville nå etablere egen handel.

       B. som kjøpmann 2/3 1808.

 

      

       Gift 04.03.1811 i Brevik kirke,5,[8] med Boel Jørgine Zachariasen, f. 19.04.1788 i Skien,5 (datter av Simon Zachariasen og Karen Chrystie), døpt 29.04.1788 i Skien,5 død 14.12.1858 på Heistad i Eidanger,5 gravlagt 19.12.1858 på Brevik kirkegård.

      

       Se Brevik etter 1801

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 261.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35d.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[5]  Fru S. Høegh, Familien Wesseltoft  (1893).

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 95.