| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Jørgen Jørgensen f. ca 1667 og Anne Knudsdatter f. ca 1674 sin familie

 

 

 

 

Jørgen Jørgensen, f. ca 1667,[1] d. 1751 i Brevik, gravlagt 27.10.1751 på Brevik kirkegård.[2]

 

Familien kom fra Kragerø.

 

Jeg finner denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Jørgen Jørgensøn Styrmand, gl. 58 aar, gift med Anne Knudsdatter gl. 51 aar, har en Søn Knud Jørgensøn gl. 16 aar enroulered, En datter Inger Jørgensdatter gl. 20 aar.

 

Her døde flere av hans barn. (Umulig å si hvem):

Brevik 07.04.1715: begravelse Jørgen Jørgensens (Ingeting mer. JO)

Brevik 28.04.1715: begravet Jørgen Jørgensens (Det står ikke mer. JO)

 

 

Gravlagt som "Jørgen Jørgensen 77 aar".

 

 

Gift1 med Anne Knudsdatter, f. ca 1674,1 d. 1748 i Brevik, gravlagt 08.12.1748 på Brevik kirkegård.[3]

 

Anne:

Gravlagt som "Jørgen Jørgensens kone".

 

 

 

I.    Jørgen Jørgensen, f. ca 1699.1

      

      

       Forlovet 08.12.1723 i Brevik,[4] gift 13.02.1724 i Brevik kirke,1,[5] med Lisbeth Hansdatter, f. ca 1703,1,[6] (datter av Hans Nilsen og Johanne Sørensdatter Klogh), d. 1739 i Brevik, gravlagt 02.04.1739 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Se Brevik 1725

 

 

      

II.   Inger Jørgensdatter, f. 1705 i Kragerø,1 døpt 30.04.1705 i Kragerø.[8]

      

       Jørgen Jørgensens datter Inger.

 

 

 

III. Knud Jørgensen, f. 1706 i Kragerø,1,[9] døpt 23.12.1706 i Kragerø.[10]

      

       Jørgen Jørgensens søn Cnut

       Faddere: Anne Magrete Simensdatter, Maren Abrahamsdatter, Peder Paulsen, Jacob Jensen, Christen Amundsen.

      

       Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Knud Jørgensen Schieltrop 22 aar", fødested Kragerøe og bopel Brevig, innrullert 7. januar 1726.

 

 

 

IV. Lars Jørgensen, f. ca 1706,[11] d. 1712 i Brevik, gravlagt 06.03.1712 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Gravlagt som "it drengeb. Jørgen Jørgensens søn N. Laurs gl. 6 aar".

 

 

 

V.   Isach Jørgensen, f. 1709 i Brevik, døpt 28.04.1709 i Brevik kirke.9

      

       døpt Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris drengebarn, hiemmedøbt N. Isaach

       baaren af Dorothea Hansdatter, assist: Anne Marie Nilsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Jacob Nilsen, Peder Christiansen Ph...t?

      

       Brevik 23.06.1709: introdusert Jørgen Jørgensens qv. N. Anne Knudsdatter.

 

 

 

VI. Johanne Jørgensdatter, f. 1711 i Brevik,8 døpt 12.10.1711 i Brevik kirke,9 d. 1713 i Brevik, gravlagt 15.03.1713 på Brevik kirkegård.9

      

       Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris pigebarn N. Johanne

       baaren af Dorothea Andersdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Engelbright Sivertsen, Christen Brandt

      

       Brevik 12.12.1711: introdusert Jørgen Jørgensens kone N. Anne Knudsdatter

      

       Gravlagt som "Jørgen Jørgensens barn N. Johanne, gl. 1 aar".

 

 

 

VII. Lars Jørgensen, f. 1714 i Brevik, døpt 29.03.1714 i Brevik kirke.9

      

       døpt Jørgen Jørgensen og Anne Knudsdatter deris egtebarn ved nafn Lauridtz

       baaren af Visiterens kiæriste Maren Severinsdatter, assist: Katrine Petersdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Anders Mortensen.

      

       Brevik 21.05.1714: introdusert Jørgen Jørgensens kone Anne Knudsdatter.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[6]  Skifte etter faren.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 56.

[8]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 111.

[9]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[10]  Kirkebok for Kragerø Ministerialbok nr. 1 (1702-1766), skannet av digitalarkivet, side 115.

[11]  Alder ved død.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.