| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Abraham Qvisling f. 1728 og Karen Fiuren f. 1731 sin familie

 

 

 

Abraham Qvisling, født 10.07.1728 i Atraa i Tinn i Telemark,[1] død 27.12.1783 i Skien,1 gravlagt 03.01.1784 i Skien.[2]

Han var sønn av Lauritz Qvisling og Anne Jørgine Bloch.

 

Hans far var sogneprest i Tinn.

 

Abraham giftet seg i Bamble i 1758.

 

Bamble Viede 12.09.1758:

Abraham Larsen Qvislin og Jomfrue Karen Boesdatter Fiuren.

Caut. H. Linaae og Petter Fr. Cudrio. (Kongebrev)

 

De døpte barn i Langesund frem til 1759. Fra 1760 til 1765 var de bosatt i Kragerø. De ble så bosatt i Porsgrunn frem til ca 1775. Etter det var de bosatt i Skien. Se gamleskien.no

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Qvisling, Abraham, født 10. juli 1728 i Atraa. Forpaktningssocietetsinspektør i Kragerø 1759, kryss- og overinspektør i Langesund 1765, forpaktningssocietetsinspektør i Porsgrunn sept. 1776. Undertollbetjent i Skien 1777. Død 27. des. 1783 i Skien.

 

Gravlagt som "Visiteur Quisling 58 aar".

 

 

Gift 12.09.1758 i Bamble,[3] med Karen Fiuren, f. 1731 i Bamble (datter av Boe Henrich Fiuren og Boel Maria Kierulf), døpt 11.02.1731 i Bamble kirke,[4] d. 1776 i Porsgrunn, gravlagt 04.01.1776 i Porsgrunn.1

 

Karen:

Boe Fyrens datter Karen.

Faddere: Karen Lund, Magrete Alstrup, Herman Grubbe, Niels Kirkketorp, Peter Christian, Christen Bindrup.

 

Gravlagt som "Inspect. Abraham Qvislings kone Karen Fieuren 46 aar".

 

 

 

I.    Bodil Maria Qvisling, f. 1759 i Langesund i Bamble, døpt 06.01.1759 i Bamble,2 d. 1764 i Kragerø, gravlagt 24.07.1764 i Kragerø.2

      

       Abraham Larsen Qvislin og Karen Fieurens Datter Bold Maria.

       Faddere: Mad. Fieuren, Jomfr. Engel Cathrine Grubbe, Peter Frandsen Cudrion, Ole Hendrich Fieuren, Ole Hermandsen Grubbe

      

       Gravlagt som "Inspecteur Qvislings 2de døttre Bodil Marie og Anne Gyrine".

 

 

 

II.   Lars Qvisling, født 1760 i Kragerø, døpt 04.03.1760 i Kragerø,3 død 1777 i Skien, gravlagt 11.09.1777 i Skien.2

      

       Abraham Qvislings søn Lars.

       Faddere: Halvor Heuchs kone, Thomas Møllers datter, Tolder Knap, Peder King?, Jørgen Friis.

 

 

 

III. Boe Fyren Qvisling, f. 1761 i Kragerø, døpt 12.02.1761 i Kragerø,2 d. 1777 i Skien, gravlagt 11.09.1777 i Skien.2

      

       Inspecteur Qvislings søn Boe Fyren.

       Faddere: Madame Fyren, jomfrue Keiser, Marcus Barnholt, Daniel Barth, Ole Henric Fyren, Andreas Thomsen.

      

       Gravlagt som "Qvislings søn 16 aar".

 

 

 

IV. Anne Gurine Qvisling, f. 1762 i Kragerø, døpt 10.04.1762 i Kragerø,2 d. 1764 i Kragerø, gravlagt 24.07.1764 i Kragerø.2

      

       Inspecteur Qvislings daatter Anne Gyrine.

       Faddere: Mad. Jørgen Pedersen, jomfrue Bech, Else Green, Sr. Erboe, Peder Bøjesen, Hans Hendrich Tønder

      

       Gravlagt som "Inspecteur Qvislings 2de døttre Bodil Marie og Anne Gyrine".

 

 

 

V.   Peter Christian Qvisling, f. 1763 i Kragerø, døpt 28.11.1763 i Kragerø,2 d. 1764 i Kragerø, gravlagt 31.07.1764 i Kragerø.2

      

       Inspecteur Qvislings søn Peter Christian.

       Faddere: Mons. Fæder, Severin Green, Boesen, Kinck, Mad. Ide Tostens., Jomf. Grebsen

      

       Gravlagt som "Inspecteur Qvislings søn Peter Christian".

 

 

 

VI. Bodil Marie Qvisling, f. 1765 i Kragerø, døpt 16.02.1765 i Kragerø.2

      

       Inspecteur Qvislins datter Bodil Marie.

       Faddere: Madame Thomsen, Jomfrue Ancher, Jørgen Pedersen, Niels Tostensen, Henrich Biørn, Peter Mau.

 

       Hun ble konfirmert i Skien 08.10.1780.

 

 

 

VII. Pernille Bloch Qvisling, f. 1767 i Østre Porsgrunn, døpt 28.01.1767 i Østre Porsgrunn kirke.[5]

      

       Døbt Inspecteur Qvisling og Karen Fyrensdatters barn Pernille Bloch.

       Test: Jomfr. Blær i Graaten, Jomfr. Kiil, Controleur Biener, Comp. Hembrye?, Tolder Ybervasser, M. Boye Wright.

 

 

 

VIII. Anne Jørgine Qvisling, f. 1768 i Østre Porsgrunn, døpt 14.06.1768 i Østre Porsgrunn kirke.[6]

      

       Døbt Inspecteur Qvislings og Karen Fyrens barn Ane Jorine.

       Test: Prostinde Qvisling, Madselle Palli Hemberg, Madselle Halling, Lieutenant Usler, Henrich Bergreen. Jens Kiil.

 

 

 

IX. Peter Andreas Bloch Qvisling, f. 1774 i Østre Porsgrunn, døpt 01.07.1774 i Østre Porsgrunn kirke,[7] d. 1779 i Skien, gravlagt 21.06.1779 i Skien.2

      

       Døbt Inspecteur Abraham Qvisling og Karen Fiurens barn Peter Andreas Bloch.

       Test: Madame Ambor Aall, Jomfr. Elisabeth Rantzou, Tolder Claus Holmer, Giert Lange, Rasmus Malling, Ole Leth.

      

       Gravlagt som "Qvislings søn 5 aar".

 

 

 

X.   Maria Rømmer Qvisling, f. 1775 i Vestre Porsgrunn, døpt 26.08.1775 i Vestre Porsgrunn kirke.2

      

       Døbt Inspecteur Abraham Quislings og Karen Fiennens? b. Maria Rømmer.

       Test: Mad: Fransischa Margrethe Hagerup, Jomfrue Susanne Helvig Flood, Lieutenant Usler, Controleur Hals, Chirurgus Møller, Skipper Christian Rømer.

 

 

 

 

 

 [1]  NTS, bind 11 hefte 1, Qvisling-slekten S.H. Finne-Grønn.

[2]  gamleskien.no.

[3]  Solumslekt

[4]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 175.

[5]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 20-21.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 26-27.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 56-57.