| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701 |      


 

 

Hans Larsen født ca 1674 og Mette Larsdatter født ca 1679 sin familie

 

 

 

Hans Larsen, født ca 1674,[1] død 1713 i Brevik, gravlagt 07.05.1713 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Lars Hansen og Ragnild Villumsdatter i Brevik.

 

Han nevnes i skifte etter faren i 1701.

 

Faren bodde i Bukten og der døde også Hans.

 

Han nevnes da i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:

123.

Hans Lauritzøn

Skatt rdl 0-0-12

 

Han giftet seg i 1703.

 

Den 27. Jun. 1703 Trolofved i Brevig Hans Larssen med Mette Larsdaatter.

Cav: (Ingen navn)

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Laursen Hafsund", 36 aar, født i Brevig, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han gravlegges som "Hans Lauridtzen i Buchten gl. 39 aar 3 maaneder 1 dag".

 

 

Gift 1703,[3] med Mette Larsdatter, født ca 1679,1 (datter av Lars Olsen og Anne Madsdatter), død 1717 i Brevik, gravlagt 19.10.1717 på Brevik kirkegård.2

 

Mette:

Gravlagt som "Mætte Larsdatter gl. 38 aar 11 maaneder 2 dage".

 

 

 

I.    Margrethe Hansdatter, født 1706 i Brevik, døpt 14.11.1706 i Brevik kirke,2 død 1737 i Brevik, gravlagt 28.10.1737 på Brevik kirkegård.[4]

      

       døpt et pigebarn N. Margrethe, faderens N. Hans Larsen, moderens N. Mette Larsdatter

       baaren af Gunhild Axelsdatter, assist: Maren Larsdatter, Else Larsdatter, mandfaddere: Axel Olsen, .....? Alfsen, Nils Hansen.

      

       Brevik 28.12.1706: Introdusert Hans Larsens kone N. Mette Larsdatter

      

      

       Forlovet 11.12.1732 i Brevik,[5] gift 18.01.1733 i Brevik, med Lars Larsen Hvistendal, født 1710 på Gjømle i Bamble,[6] (sønn av Lars Gregersen og Ingeborg Aaselsdatter), døpt 17.04.1710 i Bamble,[7] død 1766 i Skien.6

      

       Brevik 1762

 

 

      

II.   Laurits Hansdatter, født 1708 i Brevik, døpt 02.12.1708 i Brevik kirke,2 død 1709 i Brevik, gravlagt 10.02.1709 på Brevik kirkegård.2

      

       døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris drengebarn N. Lauridts

       baaren af Dorothea Anders Nilsens, assist: Maren Larsdatter, Boel Axelsdatter, mandfaddere: Povl Villemsen, Hans Madsen, Abraham Larsen

      

       Brevik 06.01.1709: introdusert Hans Larsen qv. Mette Larsdatter

      

       Gravlagt som "Lars Hansen gl. 10 uger, fader N. Hans Larsen moder N. Mette Larsdatter".

 

 

 

III. Lars Hansen Hafsund, født 1709 i Brevik,1 døpt 15.12.1709 i Brevik kirke,2 død 1751 i Brevik, gravlagt 18.11.1751 på Brevik kirkegård.[8]

      

       døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris drengebarn N. Lauritz

       blef baaren af Dorothea Hansdatter, assist: Else Larsdatter, mandfaddere: Christen Nilsen, Lars Nielsen, Christen Brandt

      

       Han giftet seg med Lars Hansens hustrue, født omkring 1710.[9]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

IV. Maren Hansdatter, født 1713 i Brevik, døpt 08.03.1713 i Brevik kirke.2

      

       døpt Hans Larsen og Mette Larsdatter deris egtebarn N. Maren

       baaren af Boel Axelsdatter, assist: Else Hechisdatter, Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Nils Hansen, Anders Mortensen, Jacob Axelse

      

       Brevik 09.04.1713: introdusert Hans Larsens hustrue N. Mette Larsdatter.

 

      

       Gift 04.07.1738 i Brevik kirke,[10] med Thomas Nilsen Vinstrup, født omkring 1710 

      

       Se Brevik 1725-1762

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 54.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 3.

[6]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 213.

[7]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 116-117.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58c.

[9]  Stipulert, Stipulert.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.