| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I LØKKA u/MOHOLT

 


 

 

Lars Haagensen f. ca 1763 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Clarine Jacobsdatter f. ca 1767 og 2. gang med Maria Jacobsdatter f. ca 1773.

 

 

 

Lars Haagensen, født ca 1763,[1] død 13.06.1821 på Løkka u/Moholt i Siljan,1 gravlagt 17.06.1821 på Siljan kirkegård.[2]

 

Lars var soldat da han giftet seg i 1790. Han kalles der Wahl. Det kan ha vært et soldatnavn.

 

Trol. 29/8-1790 i Sillien. Copul. 17/11-1790 i Eidanger.

Geworbene uk. Lars Haagens. Wahl og P. Anne Clarine Jacobsd. Schougtved.

Caut: Jan Jans. Moholt og Hans Nabhoug.

 

De ble bosatt på Skautvedt u/Naphaug.

 

Han giftet seg 2. gang i 1798.

 

Trol. 1/7-1798 i Sillien. Copul. 28/10-1798

Enkemand og Grenadeer ved Fridrichshals Garnison, Lars Haagensen Saugtvet, og P. Maria Jacobsd. Moholt.

Caut: Jan Jansen Møene og Arne Halvorsen Daapen.

 

De døpte et barn på Skautvedt i 1800, men fra 1802 nevnes de under Moholt og da nok på plassen Løkka u/Moholt.

 

Bosatt som husmann under Moholt 1801:

Lars Haagensen m 2det ægteskab Mand Husmand med jord, gev. soldat 38 (alder)

Kirsten Jacobsdatter k 1ste ægteskab Kone 28 (alder).

 

Hans kones navn ble skrevet feil i 1801 tellingen.

 

Lars døde på Løkka i 1821.

 

 

(1) Forlovet 29.08.1790 i Siljan, gift 17.11.1790 i Siljan kirke,[3] med Anne Clarine Jacobsdatter, født ca 1767,[4] død 1797 på Skautvedt i Siljan,[5] gravlagt 16.10.1797 på Siljan kirkegård.5

 

Anne:

Hun kom fra Skautvedt da hun giftet seg.

 

Hun døde på Skautvedt i 1797.

 

Gravlagt som "Anne Jacobsd. Schaugtvedt 30 aar".

 

 

(2) Gift 28.10.1798 i Siljan kirke TE., med Maria Jacobsdatter,2 født ca. 1773, død 31.05.1831 i Løkka u/Moholt Siljan, gravlagt 05.07.1831 i Siljan kirkegård.

 

Maria:

Hun kom fra Moholt da hun giftet seg i 1798.

 

Maria giftet seg på nytt i 1822 og bodde videre på Løkka.

 

Siljan - viet 25/6-1822

Uk. Lars Olsen Saga, 48. Tienestedreng.

Enken Mari Jakobsd. Løkken, 51.

Forl: Hans Rødningen, Søren Moholt.

 

I kirkeboken ved begravelsen er hun nevnt sammen med de gravlagte i 1840, men det stod 1831? Da hun ble gravlagt stod det at hun var 81 år gammel, men dette må ha vært henne.

 

 

Maria giftet seg 2. gang 25.06.1822 i Siljan kirke,[7] med Lars Olsen, født 1775 på Tveitan i Siljan,[8] (sønn av Ole Larsen og Anne Olsdatter), døpt 02.07.1775 i Siljan kirke,6 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[9] død 12.09.1853 på Løkka u/Moholt i Siljan, gravlagt 25.09.1853 på Siljan kirkegård.[10]

 

Lars:

Han kom fra Tvetan og giftet seg i 1822 med enken på Løkka u/Moholt og ble husmann der. De fikk ingen barn sammen. Ole døde på Løkka i 1853. 

 

 

 

 

I.    NN Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Anne Clarine Jacobsdatter) født 1790 på Skautvedt i Siljan,[11] død 1790 på Skautvedt i Siljan,8 gravlagt 12.12.1790 på Siljan kirkegård.8

      

       Gravlagt som "Lars Haagens. Skaugtved dødf. D.B.".

      

 

 

II.   NN Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Anne Clarine Jacobsdatter) født 1791 på Skautvedt i Siljan,[12] død 1791 i Skautvedt i Siljan.9

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Lars Haagensen Skougtveds k. efter dødfødd D. B. introduseret".

      

 

 

III. Reier Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Anne Clarine Jacobsdatter) født 1792 på Skautvedt i Siljan,[13]døpt 22.01.1792 i Siljan kirkegård,10  konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke.[14]  

      

      Lars Haagensen Skougtved og k. Anne Clarine Jacobsdtr. - Rejer

       Faddere: 1. Sidsel Olsdtr. Qvislen 2. Birte Johannesdtr. Eyet 3. Jan Tejen 4. Jens Daapen 5. Hans Nilsen Qvislen.

      

       Bosatt i 1801 under Naphaug hos inderst Christen Reyersen "Reyer Larsen, Fostersøn, 10 år".           

      

       Konfirmert som "Reyer Larsen Skougtved 16".

      

      

       Forlovet 09.08.1812 i Gjerpen,6 gift 1812,6 med Anne Gulliksdatter, født omkring 1790.[15]

      

       Se Finsrud u/Austad

 

 

      

IV. NN Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Anne Clarine Jacobsdatter) født 1793 på Skautvedt i Siljan,[16] død 1793 på Skautvedt i Siljan,13 gravlagt 15.12.1793 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Finner denne instroduksjonen blant døpte i 1793 "Lars Haugesen Schougtveds k. efter dødf. D. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Lars Houges. Schaugtvedts dødfødte D.B.".

      

 

 

V.   Peder Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1800 i Skautvedt i Siljan,[18] døpt 29.06.1800 i Siljan kirke,15 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke,[19] død 15.04.1884 på Løkka u/Moholt i Siljan, gravlagt 20.04.1884 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Lars Haagensen Schougtved og Maria Jacobsdatter - Peder

       Faddere: Maren Hansdatter Næss, Sidsel Helgesdatter Moholt, Hans Pedersen Nabhaug, Christen Reyersen Schougtved, Anders Gulbrandsen Moholt.

 

       Han bodde videre på Løkka.

      

            

       Gift 19.10.1838 i Siljan kirke, med Anne Helvig Olsdatter, født 28.01.1816 på Saga u/Tveitan i Siljan (datter av Ole Olsen og Anne Margrethe Olsdatter), døpt 11.02.1816 i Siljan kirke,[21] konfirmert 18.07.1830 i Siljan kirke,[22] død 15.01.1880 på Løkka u/Moholt i Siljan, gravlagt 24.01.1880 på Siljan kirkegård.[23]

 

       Se Løkka Bnr.4 u/Moholt etter 1814

 

 

 

VI. Ole Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1802 på Moholt eje i Siljan,[24] døpt 19.09.1802 i Siljan kirke,21 død 1805 på Løkka u/Moholt i Siljan,[25] gravlagt 23.05.1805 på Siljan kirkegård.22

      

       Lars Haagensen Moholt Eyet og Maren Jacobsdatter - Ole

       Faddere: Maren Olsdtr. Schougtvedt, Karen Hansdtr. Nabhaug, Jens Nilsen Qvislen, Nils Simonsen Moholt, Hans Andersen Rødningen.

      

       I 1805 gravlegges i Siljan ifølge kirkeboken 7. april "Ole Larsen Lykken ½ aar". Så finner en gravlagt i Siljan den 23. mai 1805 "Ole Larsen Lykken under Moholt 1 ½ aar".

      

       Den siste er jo sønn av Lars Haagensen, men hvem var den første. Finner han ikke døpt. Trolig en feilføring.

      

 

 

VII. Marthe Marie Larsdatter, (datter av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1804 på Moholt eje i Siljan,[26] døpt 17.06.1804 i Siljan kirke.23

      

       Lars Haagensen Moholt-Eyet og Marie Olsdatter - Marthe Marie   (Her har presten skrevet Olsdatter istedet for Jacobsdatter.)

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Sidsel Helgesdtr. ibid, Hans Pedersen Nabhoug, Søren Christophersen ved Værket, Jan Jansen Moene.

      

       Har ikke funnet mer om henne. Det er trolig hun som døde og nevnes i en av disse noteringene av gravlagte over her.

 

      

 

VIII. Jacob Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1806 på Løkka u/Moholt i Siljan,[27] døpt 13.04.1806 i Siljan kirke,24 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[28] død 22.02.1879 på Tangen i Siljan, gravlagt 01.03.1879 på Siljan kirkegård.[29]

      

       Lars Haagensen Lychen og Maren Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Helvig Hansdtr. Moholt, Helvig Iversdtr. ibid, Jacob Hansen Høysæth, Jan Jansen Moene, Jørgen Hansen Nabhoug.

      

      

       Gift 21.09.1834 i Siljan kirke,[30] med Karen Nilsdatter, født 1804 på Gonsholt i Siljan,23 (datter av Nils Michelsen og Anne Olsdatter), døpt 27.05.1804 i Siljan kirke,23 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke.[31] død 15.01.1883 i Skien, gravlagt 19.01.1883 i Siljan kirkegård.

 

       Se Tangen Bnr.3 u/Sortedal etter 1814

 

      

      

IX. Marthe Maria Larsdatter, (datter av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1809 på Løkka u/Moholt i Siljan,[32] døpt 12.03.1809 i Siljan,29 død 1809 på Løkka u/Moholt i Siljan,[33] gravlagt 13.08.1809 på Siljan kirkegård.30

      

       Lars Haagensen Lykken og Maren Jacobsdatter, hiemmedøbt Marthe Maria

       Faddere: Inger Præstegaarden, Anne Moholdt, Solve Præstegaarden, Ole Hagen, Anders Moholdt.

      

       Gravlagt som "Martha Larsdatter Lykken 16 uger".

      

      

 

X.   Karen Larsdatter, (datter av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 1809 på Løkka u/Moholt i Siljan, død 1809 på Løkka u/Moholt i Siljan,[34] gravlagt 19.02.1809 på Siljan kirkegård.31

      

       Gravlagt som "Lars Haagensen Lykkens Hiemmedøbte Pb. Karen 2 uger".

      

 

 

XI. Ole Larsen, (sønn av Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter) født 10.12.1811 på Løkka u/Moholt i Siljan,[35] døpt 29.12.1811 i Siljan kirke,32 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke.[36]

      

       Lars Haagensen Lykken og Maren Jakobsdatter - Ole

       Faddere: Helvig Moholt, Maren Qvislen, Niels og Søren Moholt, Isak Svartangen.

      

      

       Gift 25.06.1837 i Lardal i Vestfold,[37] med Margrethe Siulsdatter, født 1797,[38],[39] (datter av Siul Tollefsen og Anne Margrete Timansdatter).

      

       Margrethe:

       Hennes far kom fra Sandsvær og ble bruker på Øvre Solberg i Svarstad i Lardal fra 1781 til 1811.

      

       Hun var enke etter Christopher Hansen på Lofstadhagen u/Nordre Lofstad.

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 16.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 270.

[7]  Øivind Solberg sin database.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[10]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 285.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[19]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 150.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 247.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 52.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 275.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 243.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[29]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 242.

[30]  Øivind Solberg sin database.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 288.

[37]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 6 (1835-1860), skannet av digitalarkivet, side 273.

[38]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 354.

[39]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 788.