| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ENGELSTAD

 


 

 

 

Gullik Rasmussen f. 1740 og Karen Nilsdatter f. 1741 sin familie

 

 

 

Gullik Rasmussen, født 1740 på Røsholt i Lardal,[1] død 1780 på Engelstad i Siljan,[2] gravlagt 10.12.1780 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Rasmus Paulsen og Marthe Christensdatter på Røsholt i Lardal.

 

Gullik giftet seg i 1764.

 

Trol. 27/5-1764 i Slemdal. Tilladt at Vies i Lardahl.

Gulleik Rasmussøn med Karen Nielsd. Sagen.

Caut.: Jacob Eilefss. Rosholt fra Lardahl og Gudleik Eilefss. Serkeland.

 

Viet i Styrvold kirke 22. juli 1764

Gulic Rasmusen Røsholt

Kari Nielsdatter Engelstad i Slemdal.

 

De ble brukere og eiere på Engelstad.

 

Bosatt på Engelstad i 1782:

Engelstad, Gård, Gunlech Rasmusen

 

Han nevnes også som bruker på Brattås i 1782:

Brataas, Gård, Gunlech Rasmusen

 

(Ved skifte etter hans kones far, Nils Gulliksen, i 1764, eide boet etter han en del (1/2 tønne eller 6 settinger) i gården Brattås. Dette var jordgods etter Nils Gulliksens kones 1. ektemann, Lars Pedersen.)

 

Gullik solgte i 1766 dette jordgodset til Løvenskiold:

Skjøte fra Gullich Rasmussen Engelstad til Hermand Løvenskiold paa 6 settinger i Brattaas. (thingl. 26.05.1766)

 

Gullik døde på Engelstad i 1780. 

 

Gravlagt som "Gullic Rasmuson Engelstad 40 aar".

 

Engelstad i Slemdal 19.3.1781, 13.4.1781 Sk.pr. 10b, Fol. 373b

Gullich Rasmussen død, g. Karen Nilsdtr.

Barn: 1. Rasmus 13 år. 2. Aaste 9 år. 3. Margrethe 9 år. 4. Marthe 4 år. 5. Gunnild (født siden Faderens død).

Laugværge for enken: Gullich Serkland.

Formyndere: Knud Larsen Høyseth, Lars Jacobsen øvre Bøe, Ole Solvesen Høyseth

Brt: 1146-2-9. Net: 768-2-11. Heri medregnet jord: i Engelstad 4 ½ skind med B. for 500 rd. (skjøte datert 13.03.1766).

 

Ps. Gullik Rasmussen eide 4 1/2 hud (4 huder 6 skinn), men skiftet kommenterer at det bare er framlagt hjemmel for halvparten, slik at det mangler hjemmel for 2 huder 3 skinn. Men så finner skifteretten et hjemmelsbrev for disse 2 huder 3 skinn i ei eldre pantebok, så da var det greit. greit.

 

 

Forlovet 27.05.1764 i Siljan,[4] gift 22.06.1764 i Styrvold kirke i Lardal,2,[5] med2 Karen Nilsdatter, født 1741 på Engelstad i Siljan,2,[6] (datter av Nils Gulliksen og Åste Olsdatter), døpt 23.05.1741 i Siljan kirke,6 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[7] død 1800 på Engelstad i Siljan,2 gravlagt 20.07.1800 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Karen:

Hun døde på Engelstad i 1800.

 

Gravlagt som "Karen Nilsdatter Engelstad 62 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 478a

Skifte 14. August 1800 og 18. marti 1801 paa gaarden Engelstad i Slemdahl annex og Gjerpen Præstegield

Enken Kari Nielsdatter, død

Enke etter afgagne Gullich Rasmusen

Barn:

1. Rasmus Gullichsen, 33 aar.

2. Aaste Gullichsdatter, g.m. Michel Solvesen Engelstad, er død og har efterladt sig 2 børn:

    a) Niels Michelsen, 8 aar.

    b) Ingeborg Michelsdatter, 12 aar.

3. Margrethe Gullichsdatter, 26 aar.

4. Marthe Gullichsdatter, 24 aar.

Til formynder for Michel Solvesens børn blev faderen indsadt.

For Margrethe blev indsadt til formynder Hans Olsen Høiseth, og for Marthe blev indsadt Ole Solvesen Høiseth.

Brutto: 47-3-11

Netto: 25-0-18

 

 

 

I.    Åste Gulliksdatter, født 1765 på Engelstad i Siljan,[9],2 døpt 27.10.1765 i Siljan kirke,9 konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[10] død 1795 på Engelstad i Siljan,[11] gravlagt 15.03.1795 i Siljan kirke.11

      

       Gullich Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr. Aaste

       Faddere: 1. Christence Rasmusdtr. Tufdal 2. Helvig Danielsdtr. Tosholt 3. Daniel Kittilsen ibid 4. Ole Larsen Sentwedt 5. og Ole Olsen Røe.

      

       Konfirmert i 1783 som "Aaste Gullicsdatter Engelstad 16".

      

      

       Gift 26.09.1784 i Siljan kirke,4,2 med Mikkel Solvesen, født 1749 på Høgset i Siljan,[12] (sønn av Solve Mikkelsen og Ingeborg Gulichsdatter), døpt 02.11.1749 i Siljan kirke,[13] konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[14] død 08.05.1820 på Engelstad i Siljan, gravlagt 28.05.1820 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Se Engelstad denne gården

 

 

      

II.   Rasmus Gulliksen, født 1768 på Engelstad i Siljan,2 døpt 21.02.1768 i Siljan kirke,[16] konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[17] død 1811 på Engelstad i Siljan,[18] gravlagt 23.05.1811 på Siljan kirkegård.18

      

       Gullich Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr. Rasmus

       Faddere: 1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Karen Larsdtr. Gonsholt 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Povel Rasmussen Rosholt i Lardal og 5. Ole Aanesen Engelstad.

      

       Konfirmert i 1786 som "Rasmus Gullicsen Engelstad 18".

      

       Bosatt på Engelstad i 1801 som "Rasmus Gullichsen, 34 år, Inderste".

 

       Rasmus solgte halve Engelstad til Løvenskiold Fossum. Dette var da Engelstad løpenummer 538 som vi ser at Løvenskiold senere eide.

 

       Skjøde fra Rasmus Gullichsen til kammerherre Løvenskiold paa 2 huder 3 skinn, Engelstad løpenummer 538, i Engelstad for 1200 rd, mot at hans mor fikk opphold paa gården. Datert og tinglyst 17.01.1797.

 

       Gravlagt som "Rasmus Gulliksen Engelstad 40 aar".

      

            

 

III. Nils Gulliksen, født 1770 på Engelstad i Siljan,[19] døpt 29.09.1770 i Siljan kirke,19 død 1771 på Engelstad i Siljan,[20] gravlagt 13.01.1771 på Siljan kirkegård.20

      

       Gullic Rasmussen Engelstad og k. Kari Nilsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Kirsten Halvorsdtr. Engelstad 3. Ole Aanesen ibid 4. Povel Rasmussen Rosholt 5. Povel Jacobsen Gurholt.

      

       Gravlagt som "Nils Gullichs. Engelstad 15 uger".

      

      

 

IV. Margrethe Gulliksdatter, født 1772 på Engelstad i Siljan,2 døpt 23.02.1772 i Siljan kirke,[21] konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke.17

      

       Gullic Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr. - Margrete

       Faddere: 1. Maren Bertelsdtr. Gurholt 2. Karen Olsdtr. Engelstad 3. Jon Kittilsen Tosholt 4. Daniel Kittilsen ibid 5. Amun Pedersen Engelstad.

      

       Konfirmert som "Margrete Gullicsdatter Engelsta 17".

      

      

 

V.   Nils Gulliksen, født 1775 på Engelstad i Siljan,2 døpt 22.01.1775 i Siljan kirke,[22] død 1775 på Engelstad i Siljan,[23] gravlagt 27.08.1775 på Siljan kirkegård.23

      

       Gullic Rasmusen Engelstad og k. Karen Nilsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Anne Larsdtr. Tosholt 2. Marta Jensdtr. Tufdal 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Gullic Ewensen Serkland 5. Ole Danielsen Tosholt.

      

       Gravlagt som "Nils Gullichs. Engelstad 28 uger".

 

      

 

VI. Marta Gulliksdatter, født 1777 på Engelstad i Siljan,2 døpt 27.07.1777 i Siljan kirke,[24] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[25] død 29.09.1851 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 19.10.1851 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Gullic Rasmusen Engelstae og k. Karen Nilsdtr. - Marta

       Faddere: 1. Anna Larsdtr. Tosholt 2. Ingebor Halvorsdtr. ibid 3. Christen Rasmussen Bergen af Laurdal 4. Daniel Kittilsen Tosholt 5. Ole Danielsen ibid.

      

       Konfirmert som "Mari Gullicsdatter Engelstad 16".

      

       Bosatt hos Ole Solvesen på Høgset i 1801 som "Marthe Gullichsdtr., Tjenestepige, 23 år, Ugift".

 

 

       Gift 10.10.1802 i Siljan kirke, med Aslak Gundersen, født 1768 på Søntvedt i Siljan,[27] (sønn av Gunder Aslaksen og Marte Halvorsdatter), døpt 29.09.1768 i Siljan kirke,27 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,17 død 16.05.1846 på Søntvedt i Siljan, gravlagt 24.05.1846 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se Søntvedt

 

 

      

VII. Gunild Gulliksdatter, født 1781 på Engelstad i Siljan,[29] døpt 22.07.1781 i Siljan kirke,29 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[30] død 1800 på Høgset i Siljan,8 gravlagt 16.03.1800 på Siljan kirkegård.8

      

       Afgl. Gullic Rasmussen Engelsta og Enke Karen Nilsdtr. - Gunil

       Faddere: 1. Anne Svensdtr. Serklan 2. Maren Hendricsdtr.  Engelstad 3. Daniel Kittilsen Tosholt 4. Ole Jacobsen Øvrebøe 5. Nils Povelsen Serkland.

      

       Konfirmert som "Gunild Gullichsdatter Engelstad 18".

      

       Gravlagt som "Gunild Gullichsd. Høysæth 19 aar".

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 271.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 41.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 67.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 5.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 143.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 150.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 27.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[26]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 284.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 260.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.