| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  | TOA u/ ISLAND |

 


 

 

 

Siul Siulsen f. ca 1762 og Dorte Pedersdatter f. ca 1763 sin familie

 

 

Siul Siulsen, født ca 1762,[1],[2] konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,[3] død 1813 på Toa u/Island i Siljan,[4] gravlagt 04.07.1813 i Siljan kirkegård.4

Han var trolig sønn av Siul Knudsen.

 

Denne Siul Knudsen ble nevnt bosatt på Grorud da han i 1777 var fadder til Peder Nilsen Røe sitt barn. Han var far til Siuls kone Dorte Pedersdatter. Den Margrethe Knudsdatter som i 1787 ble gravlagt som "Margit Knudsd. Toen 70 aar" kan ha vært hans mor, og da Siul Knudsen sin kone, men dette er da usikkert.

 

Konfirmert i Siljan 1779 bosatt på Toa som "Sigur Sigursen Toa 17".

 

Trol. 18/11-1787 i Sillien. Copul. 30/12-1787.

Uk. Siul Siuls. Toen og P. Dorte Pedersd. Røe.

Caut: Eric Christens. Island og Nils Jacobs. Hochstad.

 

Han ble husmann på Toa u/Island.

 

Bosatt som husmann under Island i 1801:

Syver Syversen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 38 (alder)

Dorthe Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

Syver Syversen m Deres børn 3 (alder)

Nils Syversen m Deres børn 1 (alder)

Margit Syversdatter k Deres børn 11 (alder)

Inger Syversdatter k Deres børn 9 (alder)

Pernille Syversdatter k Deres børn 5 (alder)

 

Gravlagt som "Siul Siulsen Toen 45 aar".      .

 

 

Gift 30.12.1787 i Siljan kirke,[5] med Dorte Pedersdatter, født ca 1763 på Rød i Siljan,[6],1 (datter av Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter), konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[7] død 11.08.1837 på Toa u/Island i Siljan, gravlagt 03.09.1837 på Siljan kirkegård.[8]

 

Dorte:

Under skifte til broren Nils på Oterholt i Gjerpen i 1809 står hun som "Dorthe Pedersdtr. g.m. Sigurd Thoa i Slemdal".

 

Hun giftet seg 2. gang i 1819 med Isach Abrahamsen f. 1800 fra Kløverød. 

 

 

 

I.    Margit Siulsdatter, født 1789 på Toa u/Island i Siljan,[9] døpt 27.12.1789 i Siljan kirke,9 konfirmert 22.03.1807 i Siljan kirke,[10] død 17.11.1864 på Hagen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 24.11.1864 på Siljan kirke.[11]

      

       Siul Siulsen Toen og k. Dorte Pedersdtr. - Margit

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Dorte Knudsdtr. Søntved 3. Ole Johannesen Klewen 4. Knud Siulsen ibid 5. Ellew Kittilsen Grorød.

      

       Konfirmert som "Margit Siulsdatter Toa 17".

 

      

       Gift 30.09.1821 i Siljan kirke, med Isach Jacobsen, født 1795 på Øverbøhagen i Siljan,[12] (sønn av Jacob Isachsen og Helvig Larsdatter), døpt 14.06.1795 i Siljan kirke,12 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,[13] død 11.05.1860 på Hagen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 20.05.1860 på Siljan kirkegård.[14]

          

       Se Hagen u/Øverbø etter 1814

 

 

 

II.   Inger Siulsdatter, født 1791 på Toa u/Island i Siljan,[15] døpt 19.06.1791 i Siljan kirke,15 konfirmert 31.07.1808 i Siljan kirke,[16] død 13.03.1845 på Seteret i Siljan, gravlagt 20.03.1845 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Siul Siulsen Toen og kone Dorthe Pedersdtr., hiemmedøbte - Inger

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Pirnille Andersdtr. Tweten 3. Nils Island 4. Wilhelm Halvorsen Wanneboe 5. Ole Jacobsen Island.

      

       Konfirmert som "Inger Siulsdatter Toa 17".

      

       Siljan - viet 1/1-1814.

       Uk. Ole Torkildsen Gaaserud af Sandsværd Sogn og Pigen Inger Siulsd. Toa.

       Caut: Even Grorøe og Jacob Hochstad.

 

      

       Gift 01.01.1814 i Siljan kirke,[18] med Ole Torkildsen, født 1786 på Løkka u/Gåserud i Sandsvær,[19] (sønn av Torkild Olsen og Kirsti Evensdatter), død 17.04.1865 på Hogstad i Siljan, gravlagt 23.04.1865 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Ole:

       Han kom fra Gåserud i Sandsvær. Hans far hadde festebrev på Løkka u/Gåserud.

      

       Fra 1810 ble Ole nevnt som bruker på plassen Løkka u/Gåserud.

      

       Han giftet seg i Siljan i 1814 og overtok som bruker på Toa i Siljan.

      

       Han drev Seteret i Siljan fra 1820.

 

       Se Seteret u/Island etter 1814

 

 

      

III. Peder Siulsen, født 1793 på Toa i Siljan,[21] døpt 26.05.1793 i Siljan kirke,21 død 1793 på Toa i Siljan,[22] gravlagt 29.12.1793 på Siljan kirkegård.22

      

       Siul Siulsen Toen og k. Dorte Pedersdtr. - Peder

       Faddere: 1. Dorte Jacobsdtr. Island 2. Maren Ericsdtr. ibid 3. Ole Kløwen 4. Ole Rasmusen Kløverød 5. Jan Ericsen Island.

      

       Gravlagt som "Peder Siulsen Toa 25 uger".

 

 

 

IV. Pernille Siulsdatter, født 1795 på Toa i Siljan,[23] døpt 11.01.1795 i Siljan kirke,23 konfirmert 24.09.1813 i Siljan kirke,13 død 17.01.1870 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 25.01.1870 på Siljan kirkegård.[24]

      

       Siul Siulsen Toa og k. Dorte Pedersdtr. - Pirnille

       Faddere: 1. Anne Andersdtr. Høysæt 2. Gunil Nilsdtr. Wanneboe 3. Ole Solvesen Høysæt 4. Jan Island 5. Halvor Pedersen Røe.

      

       Konfirmert som "Pernille Siulsdatter Toa 17".

      

 

       Gift 27.07.1823 i Siljan kirke, med Ole Andersen, født 1798 på Kjølnes i Siljan,[25] (sønn av Anders Paulsen og Maren Olsdatter), døpt 09.09.1798 i Siljan kirke,25 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,[26] død 25.10.1868 på Ødegården u/Gurholt i Siljan, gravlagt 01.11.1868 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Gurholt/Ødegården Bnr.3 etter 1814

 

      

      

V.   Siul Siulsen, født 1797 på Toa i Siljan,[28] døpt 23.04.1797 i Siljan kirke,28 død 26.04.1841 på Bratsberg i Gjerpen.[29]

      

       Siul Siulsen Toen og Dorthe Pedersdatter - Siul

       Faddere: Kirsten Abrahamsdatter Romsdalen, Ingeborg Pedersdatter Kaasene, Knud Siulsen Toen, Halvor Pedersen Kaasene, Ole Laersen Island.

      

       Gjerpen - 12/5-1829

       Sigurd Sigurdsen, Slemdal, uk., 32. F: Sigurd Sigurdsen.

       Karen Nielsd., Fløtterød, Enke, 42. F: Niels Sørensen.

       Forlovere: Jacob Jacobsen Langerød, Christopher Olsen Øvrum.

      

       Han nevnes som forpakter på Bratsberg i Gjerpen.

      

            

       Gift 12.05.1829 i Gjerpen,29 med Karen Maria Nilsdatter, født 1784 i Skien (datter av Nils Sørensen og Anne Olsdatter), døpt 31.05.1784 i Gjerpen kirke,29 død 01.12.1856 i Gjerpen.29

      

       Karen:

       Niels Sørensøns datter  Karen Maria (i Skien)

       Faddere: Peder Sv....s kone, Anne Laersd., Laers Simonsøn, Thomas Paush, Knud Eriksøn

      

       Hun kom fra Stulen u/Lid i Gjerpen. Hun var enke etter Nils Rasmussen Fløtterød som døde på Fløtterød i 1828 da hun giftet seg med Siul.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

VI. Nils Siulsen, født 1800 på Toa i Siljan,[30] døpt 08.06.1800 i Siljan kirke,30 død 1806 på Toa i Siljan,[31] gravlagt 12.01.1806 på Siljan kirkegård.31

      

       Siul Siulsen Toen og Dorte Pedersdatter - Niels

       Faddere: Elen Enersdtr. Grorød, Anna Jensdtr. ibid, Jens Johannesen ibid, Wilhelm Halvorsen, Halvor Pedersen ibid.

      

       Gravlagt som "Nils Siulsen Toa 6 aar".

 

 

 

VII. Isach Siulsen, født 1803 på Toa i Siljan,[32] døpt 17.03.1803 i Siljan kirke,32 død 1834 på Svendsrud u/Surlikroken i Sandsvær.[33]

      

       Siul Siulsen Toen og Dorthe Pedersdatter - Isach

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Schielbred, Karen Abrahamsdtr. Solverød, Ole Knudsen Kaasene, Wilhelm Halvorsen, Halvor Pedersen Kaasene.

 

       Han ble gift i Sandsvær.

      

      

       (1) Gift 1824,33 med Johanne Svendsdatter, født 1796 på Prestesetra u/Surlikroken i Sandsvær,[34] (datter av Svend Ingebretsen og Helene Jonsdatter), død 1827 på Svendsrud u/Surlikroken i Sandsvær.33

      

 

       (2) Gift 1827,33 med Olea Evensdatter, født ca 1803.33

      

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  1801 tellingen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Skifte etter hennes mor.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[8]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 264.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[11]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 232.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[17]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[19]  Sandsværs historie bind 3, side 673.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 233.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[24]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 236.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[27]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 235.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[29]  gamlegjerpen.no.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 101.

[33]  Sandsværs historie bind 3, side 652.

[34]  Sandsværs historie bind 3, side 652 og 654.