| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I


 

Rønningen (Kvislarønningen) u/Kvisla

 

 

 

 

Nevnt her i 1747 og 1755

 

Lars Olsen f. omkring 1720 nevnes som bosatt på Kvislaeje da han gravla et barn i 1755. Som det nevnes under her, så var en Lars Olsen bosatt på Kvislarønningen i 1747 da han foretok hjemmedåpen til et barn der dette året. Dette var ganske sikkert samme karen. Det er da uvisst når han kom til plassen. Han kan ha vært den første som bodde der.

 

Barn:

Søren Larsen f. ca 1747 d. 1755

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1747

 

Magnild Kittilsdatter f. omkring 1720 døpte et barn bosatt på Kvislarønningen i 1747. Hun oppga at hun var ei fattig vestlandskone og at hun var på vei til sin mann, Ole Sørensen f. omkring 1720, som var soldat i Fredrikstad. Den overnevnte Lars Olsen Kvislarønningen hjemmedøpte dette barnet. Barnet døde mens hun var på plassen.

 

Barn:

Karen Olsdatter f. 1747 d. 1747

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1755 til ca 1768

 

Isak Pedersen f. 1731 var sønn av Peder Michelsen Kvisla. Isak giftet seg 1. gang i Hedrum i 1755 med Pernille Jonsdatter f. ca 1729 fra Svartangen i Hedrum. De ble bosatt i Siljan og ble der husmenn på plassen Rønningen u/Kvisla. De nevnes der i skattemanntallet i 1762, men flyttet til Neset før 1769. Pernille døde der i 1779. Isak giftet seg 2. gang i Hedrum i 1781 med enken etter Arne Aukleiv og Halvor Andersen, Idde Halvorsdatter f. ca 1729. Isak og Idde døde begge på Neset i 1801.

 

Isak Pedersen og Pernille Jonsdatter:

Marthe Isaksdatter f. 1756 d. 1788

Kari Isaksdatter f. 1758 d. 1758

Peder Isaksen f. 1760 d. 1760

Kari Isaksdatter f. 1762 d. 1841

Peder Isaksen f. 1766

Maren Isaksdatter f. 1769 d. 1770

Maren Isaksdatter f. 1774

 

Idde Halvorsdatter og Arne Aukleiv barn før hun giftet seg med Isak:

Åste Arnesdatter f. 1759

 

Idde Halvorsdatter og Halvor Andersen barn før hun giftet seg med Isak:

Arne Halvorsen f. 1764

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1768 til 1804 (Anne til 1805)

 

Anders Nilsen f. 1734 fra Moholt giftet seg i 1767 med Anne Andersdatter f. 1738 fra Lanner i Eidanger. De ble bosatt på Rønningen u/Kvisla. Han overtok feste der i 1768. Vi ser ved dåp av hans barn at plassen Rønningen nevnes under Naphaug, som var under Moholt og et år under Kiste. De bodde nok på samme plassen hele tiden. Plassen kan ha ligget under andre gårder en kort tid eller det kan ha blitt skrevet feil av presten. Anders døde på Rønningen i 1804 og Anne døde der i 1805.

 

Barn:

Ingeborg Andersdatter f. 1767 d. 1767

Anne Andersdatter f. 1769 d. 1828

Nils Andersen f. 1772

Sissel Andersdatter f. 1774 d. 1815

Hans Andersen f. 1776 d. 1854

Ingeborg Andersdatter f. 1778 f. 1843

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1854 (Siri til 1860)

 

Hans Andersen f. 1776 var sønn av Anders Nilsen Kvislarønningen. Hans giftet seg i Hedrum i 1802 med Siri Bentsdatter f. ca 1773. Siri nevnes hos sin tante, Berte Henriksdatter, på Rien Øvre u/Odberg Nordre i Hedrum i 1801. Hans og Siri ble bosatt på Kvislarønningen u/Kvisla. Hans døde der i 1854 og Siri i 1860.

 

Barn:

Anders Hansen f. 1804 d. 1805

Anne Hansdatter f. 1808 d. 1808

Bernt Hansen f. 1810 d. 1877

Anne Hansdatter f. 1813 d. 1867

 

Familieark

 

 

 

Se Kvisarønningen etter 1814