| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE


 

Killemyr u/Kiste Søndre

 

 

 

Bosatt her fra rundt 1800 til 1827

 

Jacob Gulbrandsen f. 1757 var sønn av Gulbrand Olsen på Kiste Søndre. Jacob giftet seg i 1780 med Karen Aslesdatter f. 1751 fra Gurholt. De ble bosatt på Søndre Kiste som husmenn. De døpte barn på Årholt i 1786 og 1788. De nevnes som husmenn under Søndre Kiste i 1801. Deres sønn Jon kom fra Killemyr da han giftet seg i 1816. Det var nok første gang Killemyr ble nevnt. Dette tyder jo da på at Jacob og Karen bodde der i 1816. Sønnen Jon ble bosatt videre på Killemyr. Jacob døde på Killemyr i 1827.

 

Barn:

Anders Jacobsen f. 1777

Kirsten Jacobsdatter f. 1780

Jon Jacobsen f. 1784 f. 1868

Gunild Jacobsdatter f. 1786 d. 1786

Gunild Jacobsdatter f. 1788 d. 1843

Marthe Jacobsdatter f. 1792 d. 1859

 

Familieark

 

 

 

Se Killemyr etter 1814