| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT VERK u/MOHOLT

 


 

 

 

Søren Christophersen f. ca 1779 sin familie. Han fikk et uekte barn med Kirsten Jacobsdatter f. 1789. Han giftet seg 1. gang med Rønnaug Iversdatter f. 1774 og 2. gang med Oliva Ingebretsdatter f. ca 1769.

 

 

Søren Christophersen, født ca 1779,[1] konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[2] død 18.11.1856 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 29.11.1856 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Christopher Hendrichsen og Sara Michelsdatter på Moholt verk.

 

Søren ble konfirmert i Siljan bosatt på Moholt verk som "Søren Christophersen p. Verket 16".

 

Han var bosatt med foreldrene i 1801 som "Søren Christophersen, Deres søn, 22 år, Ugift. Hammer-dreng".

 

Han ble far til et uekte barn i 1802.

 

Han giftet seg i Hedrum i 1802 med Rønnaug Iversdatter Auen.

 

De ble bosatt på Moholt verk.

 

Han ble enkemann i 1814 og giftet seg samme året for 2. gang.

 

Siljan - viet 11/9-1814.

Enkemand Søren Christoffersen Moholt og Pigen Olivia Ingebretsd. Moholt.

Caut: Hr. Nerdrum og Hr. Warme

 

Han døde på Moholt verk i 1856.

 

 

Forhold til Kirsten Jacobsdatter, født 1780 i Siljan,[4] (datter av Jacob Gulbrandsen og Karen Aslesdatter), døpt 19.03.1780 i Siljan kirke,4 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke.[5]

 

Kirsten:

Hun ble mor til et uekte barn i 1802.

 

 

(1) Gift 01.10.1802 i Hedrum,[6] med Rønnaug Iversdatter, født 1774 på Auen i Hedrum,[7] (datter av Ivar Isaksen og Rønnaug Christensdatter), død 1814 på Moholt Verk i Siljan,[8] gravlagt 03.04.1814 på Siljan kirkegård.6

 

Rønnaug:

Hun kom fra Auen i Hedrum og døde på Moholt verk i 1814.

 

Gravlagt som "Rønnou Iversd. Værket 40 aar".

 

 

(2) Gift 11.09.1814 i Siljan kirke,[9] med Olivia Ingebretsdatter, født ca 1769,[10] død 15.12.1834 i Moholt Verk i Siljan, gravlagt 21.12.1834 på Siljan kirkegård.[11]

 

Olivia:

Hun bodde på Moholt da hun giftet seg i 1814.

 

Oliva døde på Moholt verk i 1834.

 

 

 

I.    Christoffer Sørensen, (sønn av Søren Christophersen og Kirsten Jacobsdatter) født 1802 i Kiste i Siljan,[12] døpt 25.04.1802 i Siljan kirke,12 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,12 død 12.05.1838 i Moholt verk Siljan, gravlagt 01.07.1838 i Siljan kirkegård.

 

       Kirsten Jacobsdtr. Kiste, hendes uægte Dbr. Christopher

       Faddere: Inger Olsdtr. Kiste, Maren Olsdtr. Gurholt, Jon Aslesen Kiste, John Pedersen Svartangen i Qvæld-Sogn, Anders Jacobsen Gonsholt.

      

       Han kom fra Moholt verk da han giftet seg 1. gang i Hedrum i 1824.

      

       Hedrum- viet 28.08.1824

       Ungkarl Christopher Sørensen Moholt værket 22 aar

       Pige Gunild Maria Ambrisdatter Svartangen 25 aar

       Forlovere: Rollov Isachsen og k. s. (Kirkesanger?) Anders Nielsen

      

       Han giftet seg 2. gang i Siljan i 1835.

       Siljan - viet 06.09.1835

       Enkemand Christoffer Sørensen 38 aar, fødested Killemyr, oppholdsted Værket, far Søren Christophersen

       Pige Dorthe Halvorsdatter 32 aar, fra Riset, far Halvor Hansen

 

      

       (1) Gift 09.10.1824 i Hedrum,[13] med Gunhild Marie Ambrosdatter, født ca 1799,10 (datter av Ambros Olsen og Else Larsdatter), død 13.06.1834 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 13.07.1834 på Siljan kirkegård.[14]

      

       Gunhild:

       Hun kom fra Sverkholt i Lardal.

 

       Hun døde på Moholt verk i 1834.

 

      

       (2) Gift 06.09.1835 i Siljan kirke,[15] med Dorthe Halvorsdatter, født 1804 på Riset u/Austad i Siljan,[16] (datter av Halvor Hansen og Karen Jørgensdatter), døpt 17.06.1804 i Siljan kirke,14 konfirmert 25.08.1822 i Siljan kirke,[17] død 04.11.1839 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 01.03.1840 i Siljan kirkegård.[18]

      

       Dorthe:

       Hun kom fra Riset u/Austad.

      

       Hun døde på Moholt verk i 1840.

 

       Se Moholt verk etter 1814

      

 

      

II.   Iver Sørensen, (sønn av Søren Christophersen og Rønnaug Iversdatter) født 1803 på Moholt Verk i Siljan,[19] døpt 09.10.1803 i Siljan kirke.17

      

       Søren Christophersen ved Værket og Rønnau Iversdatter - Iver

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Marthe Jansdtr. Værket, Jans Andersen ibid, Henrich Christophersen ibid, Jørgen Jørgensen Daapan.

      

       Han kom fra Moholt verk ifølge bygdeboken i Hedrum.

 

      

       Gift[20] med Berte Jonsdatter, født 1803 på Øksenholt i Hedrum,18 (datter av Jon Pedersen og Maren Nilsdatter).

      

 

 

III. Sibille Sørensdatter, (datter av Søren Christophersen og Rønnaug Iversdatter) født 1805 på Moholt Verk i Siljan,[21] døpt 24.02.1805 i Siljan kirke.19

      

       Søren Christophersen ved Værket og Rønnaug Iversdatter - Sibille

       Faddere: Lene Iversdtr. Moholt, Olivia Engebrethsdtr. ved Værket, Nils Simonsen Moholt, Arne Halvorsen Daapen, Nils Andersen Værket.

      

       Hun giftet seg i 1826.

 

       Siljan - viet 28/5-1826

       Uk. Hans Mikkelsen Moholt, 22. Dagarbeider ved Værket.

       Tjenestepige Sibylla Sørensd. Moholt, 28.

       Forl: Hans Rødningene og Hans Sørensen Værket.

 

      

       Gift 28.05.1826 i Siljan kirke, med Hans Mikkelsen, født ca 1804.10

 

        Se Moholt verk etter 1814

 

 

 

IV. Henrich Sørensen, (sønn av Søren Christophersen og Rønnaug Iversdatter) født 1808 på Moholt Verk i Siljan,[22] døpt 09.10.1808 i Siljan kirke,20 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,15 død 02.05.1840 på Moholt Verk i Siljan, gravlagt 10.05.1840 på Siljan kirkegård.16

      

       Søfren Kristoffersen (Søfren Kristoffersen er skrevet over navnet Christopher Henrichsen. JO)Wærket og Rønnoug Iversdatter - Hendrich

       Faddere: Aaste Iversdtr. Værket, Olivia Ingebrethsdtr. ibid, Jahn Andersen ibid, Erich Christensen ibid, Ole Olsen Eyet.

      

      

       Gift 01.01.1832 i Siljan kirke,[23] med Ingeborg Reiersdatter, født 22.04.1810 i Torsholt i Siljan,[24] (datter av Reier Nilsen og Helvig Pedersdatter), døpt 27.05.1810 i Siljan kirke,22 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[25] død 24.10.1882 på Strandalen u/Austad i Siljan, gravlagt 02.11.1882 på Siljan kirkegård.[26]

      

       Se Moholt verk etter 1814

      

      

            

V.   Rønnaug Sørensdatter, (datter av Søren Christophersen og Rønnaug Iversdatter) født 16.05.1812 på Moholt Verk i Siljan,[27] døpt 07.06.1812 i Siljan kirke,25 død 1812 på Moholt Verk i Siljan,[28] gravlagt 15.09.1812 på Siljan kirkegård.26

      

       Søren Christophersen Værket og Rønnou Iversdatter - Rønnou

       Faddere: Aaste Værket, Anne Værket, Jan og Jens Værket, Simon Moholt.

      

       Gravlagt som " Søren Værkets datter Rønnou 4 uger".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 83.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[6]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 903.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 132.

[10]  Alder ved død.

[11]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 260.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 85.

[13]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 4 (1817-1835), skannet av digitalarkivet, side 409-410.

[14]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 259.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 209.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[18]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 270.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 897.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[23]  Øivind Solberg sin database.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 287.

[26]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 245.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.