| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | ISLAND |


 

 

Toa u/Island

 

 

 

Bosatt her fra ca 1730 til 1742

 

Den første en hører om på Toa var Lars Paulsen f. ca 1666. Han var trolig sønn av Paul Tollefsen Grorud og giftet seg 1. gang med Birthe Ingebretsdatter f. ca 1668. Hun var datter av Ingebret Pedersen Island. Lars nevnes i 1723 som oppsitter på Island sammen med sønnen Ingebret. Da han 1. kone Birthe døde i 1732 nevnes første gang Toa, så da var de bosatt der. De kan ha bodd på Toa før dette. Det kan jo ha vært han som annla plassen til seg selv. Lars giftet seg 2. gang i 1732 med Ingeborg Torgersdatter f. omkring 1710. Lars døde på Toa i 1742.

 

Se Island

 

 

I 1762 nevnes det bare en husmann under Island, Johannes Nilsen, og han bodde trolig på Rønningen?

 

 

 

Bosatt her rundt 1770

 

Lars Olsen f. 1732 og Thora Michelsdatter f. ca 1725 døpte sitt sistefødte barn bosatt på Toa i 1769. I og med at de ikke fikk flere barn, er det usikkert hvor lenge de bodde der. De kom dit fra Rød u/Nordre Tveten i Eidanger og kom siden til en plass under Ånnerød i Solum.

 

Se Rød u/Nordre Tveten i Eidanger

 

 

 

 

Bosatt her i 1770 og 1780

 

Gulbrand Helgesen f. ca 1733 og Sonne Knudsdatter f. ca 1748 giftet seg nok i Sigdal i 1768. De har kommet til Siljan og i 1770 døpte de barn bosatt på Toa. Fra 1774 døpte de barn bosatt på Grorud. I 1780 døpte nok et barn bosatt på Toa. De har så flyttet og nevnes i 1801 i Bragernes.

 

Se Grorud

 

 

 

 

Bosatt her rundt 1772

 

En Ole Olsen Kongsberg fikk festeseddel på Toa u/Island i 1772 etter Gulbrand Helgesen. (Festeseddel datert 15.12.1772)

 

 

 

 

Bosatt her i 1776 og fra 1784 til 1788

 

Anne Siulsdatter f. ca 1752 var søster til den undernevnte Siul Siulsen Toa. Anne fikk et uekte barn bosatt på Toa i 1776 med Lars Halvorsen f. ca 1749 fra Sigdal. De giftet seg med hverandre i 1778. De døpte barn på Skauen i Siljan i 1779. I 1784 og 1788 døpte da barn bosatt på Toa u/Island, før der fra 1790 nevnes på Spornes u/Island.

Se Spornes u/Island

 

 

Bosatt her i 1783

Nils Helgesen f. ca 1748 og Live Jonsdatter f. ca 1748 var bosatt på Grorud, men i 1783 døpte de tvillinger bosatt på Toa. De nevnes etter dette igjen på Grorud.

 

Se Grorud

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1784 til 1812

 

Nils Arnesen f. ca 1721 var trolig gift 1. gang med Ragnild Pedersdatter f. ca 1754. Hun døde på Toa i barsel i 1784. En Arne Olsen f. ca 1698 døde på Toa i 1788, 90 år gammel. Dette var trolig hans far. Nils fikk så et uekte barn i 1792 med Anne Samuelsdatter f. 1759. Anne var født på Vaneboseter men hennes far døde i 1764 bosatt på Island. Nils og Anne bodde nok sammen for hun døde på Toa i 1794. Nils giftet seg så 2. gang med Ragnild Nilsdatter f. 1756. Nils døde på Toa i 1812 og Ragnild døde på Snurren u/Prestegården i 1828.

 

Nils Arnesen og Ragnild Pedersdatter sine barn:

NN Nilsen f. 1784 d. 1784

 

Nils Arnesen og Anne Samuelsdatter sine barn:

Anne Nilsdatter f. 1792 d. 1793

 

Nils Arnesen og Ragnild Nilsdatter sine barn:

Karen Nilsdatter f. 1794 d. 1858

Arne Nilsen f. 1796 d. 1868

 

Familieark

 

 

 

 

Det må ha bodd to familier på Toa en periode. Den undernevnte Siul står i 1801 som husmann og overnevnte Nils Arnesen stod som inderst. Nils og hans familie har trolig da leid hus hos Siul Siulsen.

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1787 til 1813

 

Siul Siulsen f. ca 1762 bodde på Toa da han i 1787 giftet seg i Siljan med Dorte Pedersdatter f. ca 1763 fra Rød. Siul ble bruker på Toa og bodde der livet ut. Han døde der i 1813. Dorte giftet seg 2. gang i 1819 med Isach Abrahamsen f. 1800 fra Kløverød og de bodde videre på Island.

 

Siul Siulsen og Dorte Pedersdatter sine barn:

Margit Siulsdatter f. 1789 d. 1864

Inger Siulsdatter f. 1791 d. 1845

Peder Siulsen f. 1793 d. 1793

Pernille Siulsdatter f. 1795 d. 1870

Siul Siulsen f. 1797 d. 1841

Nils Siulsen f. 1800 d. 1806

Isach Siulsen f. 1803 d. 1834

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1791

 

Ole Samuelsen f. 1746 var født på Vaneboseter, men hans far døde i 1764 bosatt på Island. Ole ble konfirmert bosatt på Toa i 1771. Han bodde på Vanebo da han giftet seg i 1779 med Anne Kittilsdatter f. 1754. Hun kom fra Luksefjeld, men bodde på Toa da de giftet seg. Ole og Anne døpte barn bosatt på Toa i 1791. Ole sin søster, Anne Samuelsdatter, døde på Toa i 1794. Hun hadde da bodd et par år sammen med faren til hennes uekte barn, overnevnte Nils Arnesen. Det stod ikke noe stedsnavn da Anne døde i 1793. Hun kan ha vært syk og at dette var grunnen til at de bodde hos Oles søster på Toa i 1791. Det kan være Anne døde der i 1793. Ole giftet seg på nytt 1797. Bortsett fra dette rundt 1791, bodde nok Ole Samuelsen og familien på Kollen u/Grorud.

 

Se Kollen u/Grorud

 

 

 

 

Bosatt her fra ca 1793 til ca 1797

 

Knud Siulsen f. ca 1756 var bror av overnevnte Siul Siulsen. Knud giftet seg i 1821 med Helge Pedersdatter f. 1754 fra Rød u/Sølland. De døpte barn bosatt på Grorud i 1781 og 1782. Fra 1785 til 1791 døpte de barn bosatt på Kløva. I 1793 og 1797 døpte de barn bosatt på Toa u/Island. De står Toa da de gravla et barn i 1804. Dermed skulle man tro de også var bosatt på Toa i 1801, men der var hans bror Siul Siulsen husmann med Nils Arnesen som inderst. Knud var i alle fall husmann under Island i 1801. Han kom siden til Toklev og sønnen Isach ble konfirmert i 1807 bosatt på Toklev. Så selv om det stod Toa i 1804, tror jeg at de allerede i 1801 bodde på plassen som ble kaldt Toklev.

 

Se Toklev u/Island

 

 

 

Se Toa u/Island etter 1814