| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TEIE u/KISTE SØNDRE

 


 

 

 

 

Jan Olsen f. 1719 og Maren Reiersdatter f. 1727 sin familie.

 

 

 

Jan Olsen, født 1719 på Grorud i Siljan,[1] døpt 05.11.1719 i Siljan kirke,[2] død 1803 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[3] gravlagt 02.01.1803 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Ole Jonsen og Gunnhild Paulsdatter på Grorud.

 

Jon giftet seg i 1752.

 

Trol. 16/7-1752 i Slemdal. Copul. 27/8-1752.

Jaen Olsøn Grorød og Maren Rejersd.

Caut: Ole .....nesen og Søren Johansen Ejed.

 

De nevnes under Tormodsrød i 1762:

Husmenn og Inderster under Tormosrød:

Jaen Olsen Rønningen og kone, Piige Inger Olsdatter

 

De var bosatt som inderster på Søndre Kiste i 1801:

Jahn Olsen m 1ste ægteskab Mand Inderste 81 (alder)

Mari Reyersdatter k 1ste ægteskab Kone 72 (alder)

 

De var nok inderster/leieboere hos Eric Paulsen i 1801. Erich var sønn av Jan Olsen sin bror Paul Olsen. De nevnes under hans familie på listen i manntallet. Maren Paulsdatter, som var gift med Nils Olsen og bosatt på Teiet u/Kiste Søndre, var også datter av hans bror Paul Olsen.

 

Jan døde på Teiet u/Kiste Søndre i 1803.

 

Gravlagt som "Jahn Olsen Teyet 83 ¼ aar".

 

 

Gift 27.08.1752 i Siljan kirke,[4] med1 Maren Reiersdatter, født 1727 på Lunde i Eidanger,[5] (datter av Reier Tollefsen og Anne Nilsdatter), døpt 08.06.1727 i Eidanger kirke,[6] død 1802 på Teiet u/Kiste Søndre i Siljan,[7] gravlagt 14.03.1802 på Siljan kirkegård.[8]

 

Maren:

Hun kom fra Nordre Lunde i Eidanger.

 

Maren døde på Teiet u/Kiste Søndre i 1802.

 

Gravlegges som "Maren Rejersdatter Teijet 77 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 612.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 44.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 22.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.