| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I OREDALEN u/TVEITAN ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Olsen f. 1798 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gunhild Nilsdatter f. 1802 og 2. gang med Rønnaug Halvorsdatter f. 1811.

 

 

 

Anders Olsen,[1] født 1798 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE., døpt 04.03.1798 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke TE.,[3] død 11.01.1848 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[4] gravlagt 30.01.1848 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Ole Andersen og Karen Sørensdatter på Oredalen u/Tveitan før 1814.

 

Anders overtok på Oredalen u/Tveitan etter foreldrene i 1820. Han giftet seg 1. gang i 1828 og ble bosatt på Oredalen.

 

Siljan 1846 - Tveten:

2. Oredalen

Husm. med jord Anders Olsen 48 aar, Hs kone Rønnau Halvorsd. 35 aar

Deres børn:

Karen 14 ½ aar, Ole 9 aar, Gunhild Marie 1/3 aar

Tjenestefolk:

Jacob Olsen 21 aar

 

Hans 1. kone døde på Oredalen i 1840 og Anders giftet seg 2. gang i 1843.

 

Anders døde på Oredalen i 1848.

 

 

(1) Gift 28.12.1828 i Siljan kirke TE., med Gunhild Nilsdatter,[5] født 1802 i Kløverød Siljan TE. (datter av Nils Isaksen og Anne Pedersdatter), døpt 09.05.1802 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke TE.,[7] død 27.04.1840 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE., gravlagt 10.05.1840 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Gunhild:

Hun kom fra Kløverød og døde på Oredalen i 1840.

 

 

(2) Gift 01.01.1843 i Siljan kirke TE., med Rønnaug Halvorsdatter,[9] født 19.03.1811 i Riset u/Austad Siljan TE. (datter av Halvor Hansen og Karen Jørgensdatter), døpt 11.04.1811 i Siljan kirke TE.,[10] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[11] død 11.03.1880 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[12] gravlagt 19.03.1880 i Siljan kirkegård TE.12

 

Rønnaug:

Hun kom fra Riset u/Austad. Rønnaug ble enke i 1848 og giftet seg på nytt i 1849 med Isak Nilsen f. 1805 fra Kløverød. De bodde videre på Oredalen og Rønnaug døde der i 1880.

 

 

 

I.    Karen Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 19.05.1831 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[13] døpt 29.05.1831 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[14] død 03.12.1851 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[15] død 26.12.1851 i Siljan kirkegård TE.15

 

 

 

II.   Anne Helvig Andersdatter,[16] (datter av Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 05.02.1834 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[17] døpt 09.02.1834 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[18] død 13.07.1914 i Vanebu Siljan TE.,[19] gravlagt 18.07.1914 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 09.12.1859 i Siljan kirke TE., med Halvor Alfsen,16 født 02.09.1835 i Moen u/Island Siljan TE.,[20] (sønn av Alf Jonsen og Anne Henriksdatter), døpt 01.01.1836 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[21] død 26.08.1925 i Vanebu Siljan TE.,[22] gravlagt 03.09.1925 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Moen u/Island

 

 

      

III.  Ole Andersen,[23] (sønn av Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter) født 17.12.1836 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[24] døpt 01.01.1837 i Siljan kirke TE.,58 konfirmert 19.10.1851 i Siljan kirke TE.,[25] død 23.05.1903 i Island Siljan TE.,[26] gravlagt 30.05.1903 i Siljan kirkegård TE.

      

       Ifølge Bakken så overtok han som husmann på Oredalen i 1885. Hans stemors mann døde der i 1877 og hans stemor i 1880. Ole bodde på Oredalen da han giftet seg i 1882, og de nevnes der i tellingen i 1891. Hans kone døde på Oredalen i 1895.

 

       Anders Johnsen Kåsene overtok på Oredalen samme året som konen til Ole døde.

 

       Han kjøpte Island Bnr.13 i 1900.

 

       Ole Andersen kjøpte Island Bnr.13 av Anton Andersen i 1900 for 4900 kr. (dat. 17.12.1900, thingl. 20.12.1900)

      

       Nevøen Ole Halvorsen Vaneboden kjøpte Island Bnr.13 i 1901 av Ole Andersen Island for 4000 kr. (dat. 04.05.1901, thingl. 08.06.1901)

      

       I 1901 bodde han som enkemann hos sin nevø Ole Halvorsen på Island.

      

 

       Forhold til Anne Jørgine Olsdatter, født 12.05.1854 på Løkka u/Gåserud Sandsvær BU.,[27],[28] (datter av Ole Reiersen og Maren Kirstine Enersdatter), døpt 18.06.1854 i Sandsvær BU.[29]

      

       Anne:

       Foreldrene bodde på Island en periode. Det var trolig hun som fikk et uekte barn i Siljan i 1874.

 

      

       Gift 06.01.1882 i Siljan kirke TE.,[30] med Ingeborg Hansdatter,[31] født 29.11.1840 i Island Siljan TE.,[32] (datter av Hans Pedersen og Maren Helvig Gulliksdatter), døpt 01.01.1841 i Siljan kirke TE.,66 konfirmert 12.08.1855 i Siljan kirke TE.,[33] død 09.11.1895 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[34] gravlagt 15.11.1895 i Siljan kirkegård TE.68

      

 

        A.    Karoline Olava Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Anne Jørgine Olsdatter) født 10.10.1874 i Siljan TE.,45 døpt 01.11.1874 i Siljan TE.

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født.

      

 

 

IV. Gunhild Maria Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Rønnaug Halvorsdatter) født 19.06.1845 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[35] døpt 29.06.1845 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[36] død 19.02.1889 i Bratsberg Amtsykehus TE.,[37] gravlagt 28.02.1889 i Siljan kirkegård TE.37

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 512.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 78.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 279.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[5]  Siljan bygdebok. side 501 og 512.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 98.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 283.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 270.

[9]  Siljan bygdebok. side 174.

[10]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 157.

[11]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 273.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 244.

[13]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[16]  Siljan bygdebok. side 602.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 7.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 12.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[23]  Siljan bygdebok. side 512 og 514.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 14.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 168.

[26]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[27]  1865 tellingen.

[28]  Sandsværs historie bind 2. side 673.

[29]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 238-239.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[31]  Siljan bygdebok. side 514 og 553.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 24.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 173.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.