| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814

 


 

 

Island – Gnr. 4 

Gården ligger nord i Opdalen. Den grenser mot Sølverød og Sølland i syd og Hogstad i øst. Utmarken går helt opp til Romsdalen. 

Se Island før 1814

 

 

 

Island var i 1814 eid av Kongen

 

 

Litt mer om eierskapet:

 

Den dansk-norske kongen, Christian den 6’te, hadde i 1805 overtatt grevskapets gods. Han ble således også eier av Island. 

 

Kjøpmann Mathias Sartz, hans bror prosten Johan Fredrik Sartz, amtsforvalter Michael Falch og jernverkets kasserer Børre Gether, kaldt ”Grevlingene”, overtok det gamle godset etter grevkapet fra kongen i 1817.

 

De greide derimot ikke sine forpliktelser så Wilhelm Treschow kjøpte dette godset av ”Grevlingene” i 1835 og ble da også eier av Island. (datert 18.11.1835, thingl. 19.01 og 03.02.1836)

 

 

 

Manntall for Island

 

 

(Med plassene Moen Bnr.2Toklev Bnr.3,  Toa Bnr.4 Bjørndalen Bnr.5, Lysetjern Bnr.6 Seteret Bnr.7 Dammyra Bnr.8Plassen Bnr.9Island Bnr.10Island Bnr.11Romsdalen (skog) Bnr.14Romsdalen Bnr.15,  Rønningen Bnr.16 (Romsdalsrønningen)Island Bnr.19 Vestjordet Bnr.20 Bonndalen Bnr.21Birkelund/Oppdalen ungdomslag Bnr.22 Solvang Bnr.23 Skreistad Bnr.24 Haugland Bnr.25 Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26,  Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27, Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28Fossli Bnr.29 Nyrønningen Bnr.30 og husmannsplassene OpjordetBrumyr)

 

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

 

 

I 1838 var det tre løpenummer på Island.

 

Matrikkelen 1838

Island matrikkelnr. 158 (gammelt matrikkelnummer 156)

Løpenummer 489 - Island - skyld 2 huder - oppsitter Gullik Nielsen

Løpenummer 490 - Island - skyld 1 hud - oppsitter Jacob Eriksen

Løpenummer 491 - Pladsen Romsdalen - Thor Olsen

 

 

 

Her følger Island Bnr.1, Island/Skog Bnr.12, Island/Vestre Bnr.13, Island/Østre Bnr.17 og Island/Skogsbetjentsgården Bnr.18

 

 

 

 

Island - løpenummer 489 - senere Bnr. 1

 

Senere adresse: Grorudveien 376

 

 

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter følgende pladsen ble utskilt: Moen (Bnr.2) løpenummer 489b/490b, Tokleven løpenummer 489c/490c, Toa løpenummer 489d/490d, Bjørndalen løpenummer 489e/490e, Lysekjøn løpenummer 489f/490f, Sæteret løpenummer 489g/490g, Dammyhra løpenummer 489h/490h, Pladsen Island løpenummer 489i.

 

De som ble igjen var da løpenummer 489a og løpenummer 490a.

 

Skyldelingsforetning avholdt på Island/løpenummer 489a (senere Bnr.1) den 17. september til 15. oktober 1873 hvorved Island/løpenummer 489k og løpenummer 489l (en del av innnmarken) ble utskilt av Treschow. Tingl. 01.11.1873

 

Skyldelingsforetning avholdt på Island løpenummer 489a (senere Bnr.1) den 18. september til 15. oktober 1873, hvorved Island/løpenummer 490i - senere Bnr.13 (en del av innnmarken) ble utskilt av Treschow. Tingl. 01.11.1873

Island Bnr.19 ble sammenføyd med Island Bnr.1 i 1894. Ting. 04.10.1894

 

Skyldelingsforetning avholdt på, blant annet, Island Bnr.1 den 25.09.1920, hvorved Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Toklev kraftanlegg Bnr.26

 

Skyldelingsforetning avholdt på, blant annet, Island Bnr.1 den 25.09.1920, hvorved Treschow utskilte til Vestfold Kraftselskap Island/Hogstad kraftanlegg Bnr.27

 

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.1 den 03.11.1938, hvorved Treschow utskilte Island/Fossli Bnr.29.

 

 

 

Løpenummer 489 hadde en bruker i 1838. I 1846 og 1865 var det to brukere der. I 1873 ble innmarket skilt ut. Island Bnr.1 - løpenummer 489a ble nå en ren skogseiendom.

 

 

Siljan 1875

Island (skog) – løpenummer 489a

Ubeboet

 

 

 

Del 1

 

 

Bosatt her fra 1813 til 1862

 

Gullik Nilsen f. 1792 fra Hogstad giftet seg i 1813 med enken på Island, Ingeborg Abrahamsdatter f. 1777. Han ble da bruker på en del av Island. Før 1846 ble denne delen (Løbenummer 489) delt i to. Gullik drev den ene delen og svigersønnen Hans Pedersen drev den andre. Ingeborg døde på Island i 1860 og Gullik døde der i 1862. 

 

Se Island før 1814

 

 

 

Bosatt her fra 1859 til ca 1870

 

Jacob Hansen f. 1835 var sønn av Hans Pedersen Island. Jacob giftet seg i 1859 med Anne Helvig Olsdatter f. 1834 fra Vanebu. Jacob overtok som bruker på en av brukerpartene på Island. Han og hans far nevnes i 1865 på hver sin del av løpenr.489. De døpte barn bosatt på Island til 1869. I 1875 døpte de barn bosatt på Tveitan. De døde begge på Tveitan i 1877.

 

Barn:

Peder Jacobsen f. 1861 d. 1862

Inger Maria Jacobsdatter d. 1862 d. 1863

Peder Jacobsen f. 1864

Nils Jacobsen f. 1866

Ole Anton Jacobsen f. 1869 d. 1958

Anne Marie Jacobsdatter f. 1875 d. 1875

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1873 til 1883

 

Abraham Abrahamsen f. 1845 fra Melum i Solum giftet seg i Solum i 1865 med Anne Marie Hansdatter f. 1848 fra Holla. De døpte barn bosatt i Solum i 1865 og 1868. I 1870 døpte de et barn bosatt i Holla. Abraham ble skogsbetjent hos Treschow og ble bosatt på Island i Siljan. De kom til Siljan i 1873. Familien flyttet til Lardal i 1883. Abraham døde på Skaug i Lardal i 1894. Anne Marie døde i 1931.

 

Barn:

Abraham Abrahamsen f. 1865

Hans Abrahamsen f. 1868

Kirsti Abrahamsdatter f. 1870

Isak Abrahamsen f. 1874

Jacob Abrahamsen f. 1877

Nils Abrahamsen f. 1879

Lars Abrahamsen f. 1882 d. 1946

Aslak Martinius Abrahamsen f. 1884

Maren Abrahamsdatter f. 1887

Karen Kirstine Abrahamsdatter f. 1891

 

Familieark

 

 

 

Del 2

 

 

Bosatt her fra 1834 til 1885 (Maren Helvig til 1891)

 

Hans Pedersen f. 1804 fra Tveitan giftet seg i 1834 med Maren Helvig Gulliksdatter f. 1815. Hun var datter av overnevnte Gullik Nilsen Island. De ble bosatt på Island og Hans overtok der som bruker på halvparten av sin svigerfars brukerpart. De nevnes begge som leilendinger der i 1846 og 1865. Det var tre brukerparter på gården både i 1846 og 1865. Hans døde på Island i 1885. Maren Helvig døde der i 1891.

 

Barn:

Jacob Hansen f. 1835 d. 1877

Nils Hansen f. 1838 d. 1909

Ingeborg Hansdatter f. 1840 d. 1895

Peder Hansen f. 1844 d. etter 1900

Gullik Hansen f. 1848 d. 1885

Gunhild Marie Hansdatter f. 1850 d. 1937

Hans Martin Hansen f. 1855

 

Familieark

 

 

 

 

Island - løpenummer 490(a) - senere Bnr. 12 

 

 

Skyldelingsforetning avholdt på løpenummer 489 og løpenummer 490 fra 31.05.1869 til 01.06.1869, tingl. 03.08.1869, hvorefter følgende pladsen ble utskilt: Moen (Bnr.2) løpenummer 489b/490b, Tokleven løpenummer 489c/490c, Toa løpenummer 489d/490d, Bjørndalen løpenummer 489e/490e, Lysekjøn løpenummer 489f/490f, Sæteret løpenummer 489g/490g, Dammyhra løpenummer 489h/490h, Pladsen Island løpenummer 489i.

 

De som ble igjen var da løpenummer 489a og løpenummer 490a.

 

Island Bnr. 12 – løpenummer 490a (Skogen) ble da en ren skogseiendom, eid av Treschow

 

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.12 - løpenummer 490a den 18.09.1873, tingl. 01.11.1873, hvorav utskilt Island Bnr.13 løpenummer 490i (Indmarken)

 

 

 

 

Bosatt her fra 1810 til 1839

 

Jacob Eriksen f. 1785 var sønn av Erik Christensen Island. Han overtok som bruker på Island. Jacob giftet seg 1. gang i 1810 med Anne Jonsdatter f. 1787 fra Sølland. Anne døde på Island i 1818 og Jacob giftet seg 2. gang i 1819 med Anne Andersdatter f. 1800 fra Solverød. Anne døde på Island i 1828 og Jacob døde der i 1839.

 

Jacob Eriksen og Anne Jonsdatter sine barn:

Se Island før 1814

 

Jacob Eriksen og Anne Andersdatter sine barn:

Ingeborg Jacobsdatter f. 1821 d. 1821

Erik Jacobsen f. 1823 d. 1823

Erik Jacobsen f. 1824 d. 1825

Erik Jacobsen f. 1825 d. 1858

Anne Jacobsdatter f. 1828 d. 1828

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1840 til 1866 (Maren til 1880)

 

Maren Solvesdatter f. 1801 fra Prestegården giftet seg 1. gang i 1839 med enkemannen på Austad, Nils Nilsen f. 1785. De døpte et barn bosatt på Austad før de kom til Island. Der døde Nils i 1840 ved å ta sitt eget liv. Maren giftet seg 2. gang i Nils Henriksen f. 1817 fra Skilbred. Han ble da leilending på Island og døde der i 1866. Maren døde der i 1880.

 

Maren Solvesdatter og Nils Nilsen sine barn:

Jacob Nilsen f. 1839 d. 1840

Jacob Nilsen f. 1841 d. 1887

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1843

 

Jacob Solvesen f. 1819 var bror til overnevnte Maren Solvesdatter. Jacob giftet seg i Siljan i 1843 med Maria Olsdatter f. 1817 fra Flittig i Gjerpen. De bodde hos Maren Solvesdatter og hennes familie på Island da de døpte sitt første barn i 1844. De reiste samme året i Amerika. Jacob døde i Wisconsin USA i 1900.

 

Barn:

Ingeborg Karine Jacobsdatter f. 1844

 

Familieark

 

 

 

 

 

Island Vestre Gnr.4 Bnr.13

Island Bnr.13 er utskilt fra Island Bnr.12 i 1873

 

Senere adresse: Oppdalsveien 662

 

 

Island Vestre Bnr. 13 – løpenummer 490i (indmarken)

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.12 løpenummer 490a den 18.09.1873, tingl. 01.11.1873, hvorav utskilt Island Bnr.13 løpenummer 490i (Innmarken)

 

Island Bnr. 10 ble overrført til Island Bnr.13 – løpenummer 490i. Tingl. 15.07.1891

 

Island Bnr. 11 ble overrført til Island Bnr.13 – løpenummer 490i. Tingl. 15.07.1891

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 løpenummer 490i den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav Treschow utskilt Island Østre Bnr.17.

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 løpenummer 490i den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav Treschow utskilt Island/Skogbetjentsgården Bnr.18.

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 løpenummer 490i den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav utskilt Island Bnr.19.

 

Skjøte på Island Vestre Bnr.13 fra Treschow til Anton Andersen for kr. 3200, med div forbehold som veirett, strandrett osv. Tingl. 02.03.1893

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 09.10.1899, hvorved Anton Andersen utskilte Island/Vestjordet Bnr.20. Tingl. 08.11.1899

 

Skjøte på Island Vestre Bnr.13 fra Anton Andersen til Ole Andersen for kr. 4900. Tingl. 20.12.1900

 

Skjøte på Island Vestre Bnr.13 fra Ole Andersen Island til Ole Halvorsen Vaneboden for kr. 4000, samt forbehold om bruksrett av selger av saavel eiendommen som besætning og løsøre. Datert 04.05.1901 og tinglyst 08.07.1901

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 20.09.1911, hvorved Ole Halvorsen utskilte Island/Bonndalen Bnr.21. Tinglyst 14.10.1911

 

Hjemmelsdokument paa skifte etter Maren Kristiansen, hvorved Island Bnr.13 er udlagt sterboenkemanden Ole Halvorsen Island for kr. 7600 imot panteutlæg til stervbobørnene 1. Gunda Anette Olsdatter kr. 1200 og 2. Hilda Olsdatter kr. 1200. Tingl. 23.05.1914

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 15.05.1920, hvorved Ole Halvorsen utskilte til Anton O Limi plassen Island/Skreistad Bnr.24. Tingl. 29.05.1920

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 15.05.1920, hvorved Ole Halvorsen utskilte til Jonas Larsen plassen Island/Haugeland Bnr.25. Tingl. 29.05.1920

 

Skjøte på Island Vestre Bnr. 13 fra Ole Halvorsen Island til Knut Olsen for kr. 20 000, hvorav for løsøre kr. 7000, med forbehold om husvære for sælger og hustru osv. Ting. 13.08.1928

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 den 01.12.1948, hvorved Knut Olsen utskilte til Anders Grini plassen Island/Nyrønningen Bnr.30.

 

 

 

Bosatt her 1871 til 1887 (Usikkert hvor lenge Anne Kristine bodde der.)

 

Jacob Nilsen f. 1841 var sønn av Nils Nilsen Island. Jacob giftet seg i Gjerpen i 1871 med Anne Kristine Isaksdatter f. 1851 fra Gjerpen. De ble bosatt på en av brukerpartene på Island. Jacob døde der i 1887. Anne Kristine bodde i Aalsgate i Skien i 1910 med sønnene Olaf og Kristian. Familien skrev seg som Islann.

 

Barn:

Nils Jacobsen f. 1871

Maren Karine Jacobsdatter f. 1871 d. 1946

Berte Marie Jacobsdatter f. 1873 d. 1952

Isak Jacobsen f. 1875

Jacob Oluf Jacobsen f. 1877 d. 1952

Anne Sofie Jacobsdatter f. 1880 d. 1957

Kristian Jacobsen f. 1882

Sigvart Jacobsen f. 1884

Anders Jacobsen f. 1887 d. 1950

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1887 til 1898

 

Anton Teodor Andersen f. 1860 fra Sandsvær flyttet til Siljan i 1881. Han giftet seg i 1883 med enken på Hogstad, Anne Helvig Henriksdatter f. 1845. De døpte barn på Hogstad i 1883 og 1886. Anton overtok en brukerpart på Island i 1887. Han kjøpte gården Island Bnr.13 av Treschow i 1893. Anton meldte flytting til Skien i 1898 sammen med hustru Anne Helvig Henriksdatter og barna Kristian og Henrik Albert. Han solgte Island Bnr.13 videre til Ole Andersen i 1900.

 

Barn:

Kristian Antonsen f. 1883

Anna Sofie Antonsdatter f. 1886

Henrik Albert Antonsen f. 1889

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her rundt 1900

 

Ole Andersen f. 1836 ble enkemann på Oredalen u/Tveitan i 1895. Han kjøpte i 1900 Island Bnr.13 av Anton Andersen. Han solgte den videre til sin nevø Ole Halvorsen i 1901 og bodde da sammen med han på gården. Ole døde der i 1903.

 

Se Oredalen u/Tveitan

 

 

 

Bosatt her fra ca 1900 til 1956

 

Ole Halvorsen f. 1866 fra Vanebu giftet seg 1. gang i 1899 med Maren Kristiansdatter f. 1879 fra Åsgården i Hof i Vestfold. De ble bosatt på Island. Familien ble selveiere på Island Bnr.13 i 1901 da han kjøpte gården av sin onkel Ole Andersen. Maren døde der i 1911. Ole giftet seg så 2. gang med Inger Jensdatter f. 1866 fra Langedal u/Gåserud Lardal. Inger døde i 1936. Ole døde i 1956.

 

Ole Halvorsen og Maren Kristiansdatter sine barn:

Gunda Anette Island f. 1900

Hilda Island f. 1902 d. 1960

Halvor Island f. 1904 d. 1911

Kristian Island f. 1904 d. 1904

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1921 til 1978

 

Knut Olsen f. 1888 fra Kilebygda i Solum giftet seg i Siljan i 1921 med Hilda Island f. 1902. Hun var datter av overnevnte Ole Halvorsen Island. De ble bosatt på Island. Knut overtok sin svigerfars brukerpart på Island i 1928. Hilda døde i 1960 og Knut døde i 1978.

 

Barn:

Ole Martinius Island f. 1921 d. 1998

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1945 til 1998

 

Ole Martinius Island f. 1921 var sønn av overnevnte Knut Olsen Island. Han giftet seg 1. gang i 1945 med Harda Dåpan f. 1925. De ble bosatt på Island der han overtok sin fars brukerpart i 1946. Han giftet seg 2. gang med May Lillian Jacobsen f. 1926. Ole Martinius døde på Island i 1998.

 

Ole Martinius Island og May Lillian Jacobsen sine barn:

Inger Kate Island f. 1952 d. 1998

Knut Ole Island f. 1960

 

Familieark

 

 

 

 

Island (Østre) Gnr.4 Bnr.17

Island Bnr.17 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1891

 

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Bnr.13 løpenummer 490i den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav Treschow utskilt Island Østre Bnr.17.

 

Skjøte på Island Østre Bnr.17 fra Treschow til Nils Hansen for kr. 3000, med forbehold om veirett osv. Tingl. 02.03.1893

 

Skjøte på Island Østre Bnr.17 fra Nils Hansens arvinger til Hans Nilsen Island for kr. 3000. Tingl. 25.09.1909

 

Skyldelingsforretning avholdt på Island Østre Bnr.17 den 18.09.1915, hvorved utskilt Island/Birkelund Bnr.22 til Opdalens ungdomslag. Tingl. 13.10.1915

 

Grunnbokshjemmel for Jacob Nilsen, Elise Kikut, Inga Olsen og Karl Island, eneste og myndige arvinger etter avdøde ungkar Hans Island. Datert 08.11.1939

 

Skjøte på Island Østre Bnr.17 fra Elise Kikut, Inga Olsen og Karl Island til Jacob Nilsen Island f. 15.07.1887 for kr. 18000, hvorav løsøre for kr. 3000. datert 28.10.1939

 

 

 

 

Bosatt her fra 1882 til 1909

 

Nils Hansen f. 1838 var sønn av Hans Pedersen Island. Nils giftet seg i Gjerpen i 1882 med Kirsten Jacobsdatter f. 1858 fra Skriba u/Bø i Gjerpen. Nils ble bosatt på Island. Han ble eier og bruker på Island Bnr.17 da han kjøpte den av Treschow i 1893. Kirsten døde på der i 1895. Jacob i 1909.

 

Barn:

Maren Elise Nilsdatter f. 1883 d. 1962

Hans Nilsen f. 1885 d. 1939

Jacob Nilsen f. 1887 d. 1972

Nils Georg Nilsen f. 1889 f. 1903

Inga Marie Nilsdatter f. 1892 d. 1948

Karl Sigvart Nilsen d. 1893 d. 1964

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1905 til 1939

 

Hans Nilsen f. 1885 var sønn av Nils Hansen Island. Han nevnes i 1910 som eier og bruker på en brukerpart (Gnr.4 Bnr.17) på Island. Han bodde der da med brødrene, Jacob og Karl, samt ei tjenestepike fra Gjerpen. Hans døde i 1939.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1918 til 1974

 

Karl Andreas Olsen f. 1892 fra Solum sogn giftet seg i 1918 med Inga Marie Nilsdatter f. 1892. Hun var datter av Nils Hansen Island. De ble bosatt på en brukerpart på Island. Inga Marie døde der i 1948 og Karl Andreas i 1974.

 

Barn:

Ketty Olsen f. 1918 d. 2010

Nils Olsen f. 1920 d. 1920

Nils Olsen d. 1921 d. 2006

Ole Olsen f. 1925 d. 2005

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1939 (Der kan ha bodd her fra de giftet seg) til 1972.

 

Jacob Nilsen f. 1887 var bror av overnevnte Hans Nilsen. Jacob giftet seg i 1928 med Inga Andersdatter f. 1886 fra Hogstad. Han overtok en brukerpart på Island etter sin bror, Hans Nilsen, da han døde i 1939. Han kjøpte den av sine madarvinger. Jacob og Inga kan ha bodde der sammen med Hans før dette. Inga døde i 1963 og Jacob i 1972. De fikk ingen barn.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1948

 

Nils Olsen f. 1921 var sønn av Karl Andreas Olsen på Island. Nils giftet seg i 1948 med Edith Fosshaug f. 1926 fra Fosshaug i Siljan. Nils kjøpte en brukerpart av Island av sin onkel, Jacob (Nilsen) Island, i 1964.

 

Barn:

Ingrid Olsen f. 1949

Vigdis Olsen f. 1951

Vetle Olsen f. 1960

 

Familieark

 

 

 

 

 

 

Island/Skogsbetjentgården Gnr.4 Bnr.18

Island Bnr.18 ble utskilt fra Island Bnr.13 i 1891

 

 

Skyldelingsforetning avholdt på Island Bnr.13 løpenummer 490i den 18.09.1891, tingl. 02.11.1891, hvorav Treschow utskilt Island/Skogbetjentsgården Bnr.18.

 

Skjøte på Island/Skogbetjentgården Bnr.18 fra Treschow til Kr. Forborg for kr. 11 000, med div. forbehold som strandrett, jaktrett osv. Tingl. 25.01.1913

 

Uskiftebevillning for Kr. Forbergs enke, Maren Forberg. Datert 14.09.1926 

 

 

Ifølge Bakken skal følgende skogsbetjenter ha bodd her: Larsen, K. Lie 1885-86, Danielsen 1886-89, N. Larsen 1890, H. Furuvold 1891, Kortvedt 1892, Per Døsen, Asbjørnsen og Blikom.

 

De som Bakken nevner her før 1891 bodde nok da på Bnr.13. Det kan ha vært i eget hus for skogsbetjenter også før 1891. Plassen ble skilt ut i 1891.

 

Ps. I 1926 ble også Island/Vannebo-skogsbetjentgaard Bnr.28 skilt ut.

 

 

 

Nevnt her 1891

 

Lars Madsen f. 1873 fra Furuvald i Gjerpen nevnes som skogsbetjent og bosatt på Island Nordre (Skogsbetjentgården) i 1891. Han giftet seg i Siljan i 1898 med Helga Olava Jacobsdatter f. 1876 fra Gonsholt. Lars skrev seg som Furuvald. De flyttet til Luksefjell i 1898 og nevnes der på Bestul. Lars døde i 1944 og Helga Olava i 1964.

 

Barn:

Ingeborg Furuvald f. 1900

Mads Furuvald f. 1901

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her 1900

 

Peder Hoff Døsen f. 1867 fra Fåberg nevnes i 1900 som skogsbetjent bosatt på Skogsbetjentgården u/Island i Siljan. I 1910 giftet han seg i Gjerpen med Karoline Mathilde Sanni f. 1875 fra Sanni i Gjerpen. De nevnes under Austad i 1910. Han var skogsbestyrer på Austad fra 1905 til 1915. Han var den siste skogsbestyreren som bodde på Austad/Skovbetjentgaarden Bnr.17.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1910

 

Sveinung Kristoffersen Blikom f. 1883 fra Blikom i Bamble giftet seg i Bamble i 1907 med Karen Tellefsdatter f. 1880 fra Brobakken i Herefoss. I 1910 var de bosatt på Skogsbetjengården u/Island i Siljan der Sveinung nevnes som skogsbetjent. De døpte barn der til 1913.

 

Barn:

Margit Kristoffersen Blikom f. 1909 d. 1910

Torborg Kristoffersen Blikom f. 1911 d. 1912

Signe Kamilla Kristoffersen Blikom f. 1913 d. 1913

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her fra 1913

 

Kristen Kristensen Forberg f. 1858 var lærer og gift med Maren Andrine Jacobsdatter f. 1867. De var bosatt på Opdalen skole u/Sølverød, men i 1913 kjøpte de Island Bnr.18 av Treschow. Kristen døde i 1926 og Maren Andrine i 1956.

 

Se Opdalen skole u/Sølverød

 

 

 

 

Nevnt her fra 1952

 

Erling Forberg f. 1907 var sønn av overnevnte Kristen Kristensen Forberg. Erling overtok denne gården etter foreldrene i 1952. Han døde i 1978.

 

Se under hans foreldre

 

 

 

 

 

Andre som nevnes på Island:

 

 

 

 

Nevnt her i 1843

 

Ole Helgesen f. 1821 og Ingeborg Olsdatter f. 1820 giftet seg i 1842. De døpte i 1843 et barn bosatt på Island, men kom siden til Torsholtsaga.

 

Se Torsholtsaga

 

 

 

Nevnt her i 1845

 

Jacob Pedersen f. 1811 fra Høiseth giftet seg i 1848 med Pernille Pedersdatter f. 1816 fra Enggrav i Gjerpen. De fikk et barn i 1845 på Island før de ble gift. De kom siden til Hagen u/Høiseth.

 

Se Hagen u/Høiseth

 

 

 

Nevnt her i 1849

 

Ole Reiersen f. 1818 var født i Kongsberg. Han far kom fra Bøe i Sandsvær og overtok Grorud nedre i 1824. Ole flyttet til Sandsvær i 1847 og giftet seg der med Maren Kirstine Enersdatter f. ca 1826. De døpte et barn i Sandsvær før der i 1849 døpte et barn bosatt under Island i Siljan. De flyttet tilbake til Sandsvær og kom til Løkka u/Gåserud som husmann.

 

Barn:

Richard Olsen f. 1847

Berte Eline Olsdatter f. 1849

Christian Olsen f. 1851

Anne Jørgine Olsdatter f. 1854

Halvor Olsen f. 1857

Edevard Olsen f. 1862

Olaves Olsen f. 1864

Anton Martinius Olsen f. 1867

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1884

 

Kristian Jacobsen f. 1860 fra Lardal giftet seg i Siljan i 1885 med Anne Helvig Nilsdatter f. 1861 fra Tveitan i Siljan. De døpte et barn bosatt på Island i 1884. Han nevnes som skogbetjent. De døpte siden et barn i Lardal i 1887. Familien kom så til Borre i Vestfold og familien skrev seg der som Lie. Kristen jobbet i marinen. De nevnes i 1910 på plassen Tveiten Gnr.21 Bnr.2 i Borre.

 

Barn:

Olaf Lie f. 1885

Jakob Lie f. 1887

Asbjørn Lie f. 1894

Astrid Lie f. 1894

Kari Lie f. 1897

Torbjørn Lie f. 1899

Thora Lie f. 1902

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1892

 

Anders Pedersen f. 1853 og Karoline Olava Arnesdatter f. 1866 kom til Siljan og døpte barn på Island i 1892. Anders nevnes som skogsbetjent. De hadde før dette døpt barn i Siljan bosatt på Torsholtsaga og Årum.

 

Se Årum u/Grorud

 

 

 

Nevnt her i 1898

 

Jacob Olsen f. 1825 var gift med Anne Torsdatter f. 1823 var bosatt på Saga u/Tveitan. Jacob, derimot, døde i 1898 på Island.

 

Se Saga u/Tveitan

 

 

 

Nevnt her i 1913

 

Olaf Anundsen f. 1883 og Anna Halvorsen f. 1884 døpte et barn bosatt på Island i 1913. Olaf var anleggsarbeider. De kom siden til Hogstad og døpte flere barn der.

 

Se Hogstad kraftverk