| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOEN u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Halvor Alfsen f. 1835 sin familie. Han fikk et uekte barn med Lene Marie Pedersdatter f. 1830 og giftet seg med Anne Helvig Andersdatter f. 1834.

 

 

 

Halvor Alfsen,[1] født 02.09.1835 i Moen u/Island Siljan TE.,[2] døpt 01.01.1836 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[3] død 26.08.1925 i Vanebu Siljan TE.,[4] gravlagt 03.09.1925 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Alf Jonsen og Anne Henriksdatter på Moen u/Island.

 

Halvor ble far til et uekte barn i 1858.

 

Han giftet seg i 1859 og ble bosatt på Moen u/Island.

 

Halvor nevnes som husmann der i 1865.

 

Island 1865- plassen Moen:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Halvor Alfsen m g Husfader Husmand med Jord 31 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Helvig Andersdatter k g hans Kone 32 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Christian Halvorsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Halvorsen m ug deres Søn 2 (alder) Slemdal Prgj.

 

De døpte barn på Moen til 1869 og nevnes der i 1875.

 

Siljan 1875:

Plassen Moen – løpenummer 489b 490b

Halvor Alfsen f. 1835 - husfader – leilending og skogsarbeider

Anne Helvig Andersdatter f.1835 – kone

Hans f. 1864 – sønn

Ole f. 1866 – sønn

Anne Gunelia f. 1869 – datter

Anders Christien f. 1874

 

De flyttet til så til Vanebuseter og nevnes der i tellingen i 1891.

 

I 1900 og 1910 bodde familien på Vanebuseter.

Vanebuseter 1900:
Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
Halvor Alfs. m g b hf Gårdbr læilænding 1835 Slemdal herred* n s
Anne Helvig Andersd. k g b hm Gaardmandskone 1835 Slemdal herred* n s
Kristian Halvors. m ug b s Skogsarbeider 1874 Slemdal herred* n s
Anne Halvors. k ug f d Husligt arbeide 1879 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen
Ole Johans. m ug b Gjætergut Gjætergut 1887 Sandsvær Bu n s
? ? m g mt el Omstreifer 1875 ca ? n Trusamf.: ? Sedvanleg bustad: Kristiania?
? ? m ug mt el Omstreifer %?% 1878 ca ? n Trusamf.: ? Sedvanleg bustad: Kristiania?
? ? k g mt el Omstreifer %?% Tiggeri 1850 ca Finskogen Hed n Trusamf.: ? Sedvanleg bustad: Kristiania?


Vanebuseter 1910:
Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb.
Halvor Alfsen m g b hf Leilending, gaards- og skogsarb. 03.09.1835 Slemdal n Merknad: Hovedbygningen
Anne Helvik Andersdatter k g b hm Fjøs og husstel 05.02.1834 Slemdal n
Hans Kristiansen m ug b tj Jord- og skogsarb. 13.10.1889 Lardal n
Hans Nilsen m e b hf Skogsarb. 14.04.1856 Bø Telemarken n Merknad: Arbeiderstuen
Torstein Hansen m ug b s Skogsarb. 07.08.1895 Bø Telemarken n
Vilhelm Olsen m g mt hf paa hjemstedet Graastenmuremester 22.06.1861 Sverige Statsb.: Sverige Sedvanleg bustad: Tællingskreds 2
Ole Kitelson m g mt hf paa hjemstedet graastenmurer 22.12.1857 Bø Telemarken n Sedvanleg bustad: !!
Hans Karlsen m g mt hf paa hjemstedet graastenmurer 29.08.1883 Solum n Sedvanleg bustad: !!
Hartvik Halvorsen m g mt hf paa hjemstedet graastenmurer 22.08.1863 Sandsværn Sedvanleg bustad: !!
Johan Olsen m ug mt s paa hjemstedet Opslager, veiarb. 22.03.1880 Slemdal n Sedvanleg bustad: Tællingskreds 3
Olaf Olsen m ug mt s paa hjemstedet

 

Halvor døde på Vanebu/Vanebuseter i 1925.

 

 

Forhold til Lene Marie Pedersdatter, født 25.01.1830 i Sande VE.,[5] (datter av Peder Paulsen og Marte Kirstine Pedersdatter), døpt 07.03.1830 i Sande VE.,5 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[6] død 19.09.1883 i Killemyr Siljan TE.,[7] gravlagt 25.09.1883 i Siljan kirkegård TE.7

 

Lene:

Foreldrene var ugift da hun ble født.

 

Hun har kommet til Siljan, for hun ble konfirmert i Siljan i 1848 bosatt på Torsholt.

 

Hun bodde på Kåsene u/Sølland da hun fikk et uekte barn i 1858.

 

I 1865 var hun losjerende hos Lars Pedersen i Stranddalen med sin datter Maren Andrea.

 

Hun døde som pike og "garnsbinderske" på Killemyr i 1883.

 

 

Gift 09.12.1859 i Siljan kirke TE., med Anne Helvig Andersdatter,1 født 05.02.1834 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[8] (datter av Anders Olsen og Gunhild Nilsdatter), døpt 09.02.1834 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[9] død 13.07.1914 i Vanebu Siljan TE.,[10] gravlagt 18.07.1914 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne Helvig:

Hun kom fra Oredalen u/Tveitan og døde på Vanebu i 1914.

 

 

 

 

I.    Maren Andrea Halvorsdatter, (datter av Halvor Alfsen og Lene Marie Pedersdatter) født 26.02.1858 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[11] døpt 01.04.1858 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.[12]

      

       Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun var i 1910 husarbeider på "Fagerheim" i Gjerpen.

      

 

 

II.   Anders Kristian Halvorsen, (sønn av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 01.07.1861 i Moen u/Island Siljan TE.,[13] døpt 04.08.1861 i Siljan kirke TE.,13 død 26.04.1867 i Moen u/Island Siljan TE.,[14] gravlagt 04.05.1867 i Siljan kirkegård TE.14

 

 

 

III. Hans Halvorsen,1 (sønn av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 08.01.1864 i Moen u/Island Siljan TE.,[15] døpt 21.02.1864 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Han flyttet til Riis i Gjerpen med sin 1. kone i 1897. De bodde der i 1900.

      

       Han var selveier på Riis før han ble selveier på Fjelldalen.

      

      

       (1) Gift 26.09.1890 i Siljan kirke TE.,[17] med Amalia Karine Olsdatter, født 01.02.1869 i Lystjern u/Island Siljan TE.,[18] (datter av Ole Pedersen og Inger Marie Hansdatter), døpt 14.03.1869 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[19] død 13.05.1897 i Riis Gjerpen TE.[20]

 

       Amalia Karine:

       Hun døde på Riis i 1897.

 

      

       (2) Gift 13.05.1899 i Gjerpen kirke TE.,20 med Lise Marie Larsdatter,[21] født 07.09.1867 i Eide S, Lardal VE.,[22] (datter av Lars Johan Halvorsen og Berte Larsdatter), døpt 24.11.1867 i Larvik kirke VE.,22 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE., død 10.08.1906 i Faret sykehus Skien TE.20

      

       Lise:

       Hun ble døpt i Larvik. Ved dåpen står det at foreldrenes bosted var S. Eide i Lardal.

 

       Hun flyttet fra Siljan til Ballestad i Gjerpen i 1896 og giftet seg i Gjerpen i 1899.

 

       Hun døde på Faret sykehus i Skien etter en operasjon.

 

      

       (3) Gift 09.05.1908 i Gjerpen kirke TE.,20 med Ingeborg Ingvaldsdatter, født 14.01.1876 på Lysa u/Sem Gjerpen TE.,20 (datter av Ingvald Hansen og Anne Karine Torstensdatter), død 07.03.1953 i Fjelldalen Gjerpen TE.20

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Lysa u/Sem i Gjerpen.

 

       Ingeborg døde på Fjelldalen i 1953.

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

      

IV. Ole Halvorsen,[23] (sønn av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 09.07.1866 i Moen u/Island Siljan TE.,[24] døpt 26.08.1866 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.,[25] død 1956.

      

      

       (1) Gift 16.10.1899 i Siljan kirke TE.,[26] med Maren Kristiansdatter,[27] født 30.06.1879 i Aasgaarden i Hof VE.,26 (datter av Kristian Hansen og Grethe Marie Larsdatter), døpt 13.07.1879 i Vasås i Hof VE.,[28] død 04.07.1911 i Island Siljan TE.,[29] gravlagt 10.07.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       (2) Han giftet seg med Inger Jensdatter,27 født 15.05.1866 i Langedal u/Gåserud Lardal VE.,[30] (datter av Jens Arvesen og Inger Marie Larsdatter), døpt 08.07.1866 i Lardal VE., død 12.02.1936 i Island Siljan TE., gravlagt 20.02.1936 i Siljan kirkegård TE.,[31] konfirmert 1880 i Lardal VE.

      

       Se Island

 

 

      

V.   Anne Gunelia Halvorsdatter,1 (datter av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 04.04.1869 i Vanebuseter Siljan TE.,[32] døpt 23.05.1869 i Siljan kirke TE.,31 konfirmert 12.10.1884 i Siljan kirke TE.[33]

      

 

       Hun giftet seg med Olaus Pedersen,1 født 21.08.1854 i Lardal VE.,[34] (sønn av Peder Olsen og Anne Kjerstine Christophersdatter), døpt 31.10.1854 i Lardal VE.,[35] død 21.04.1934 i Toklev u/Island Siljan TE., gravlagt 28.04.1934 i Siljan kirkegård TE.

      

        Se Toklev u/Island

 

 

VI. Anders Kristian Halvorsen,1 (sønn av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 10.07.1874 i Vanebuseter Siljan TE.,[36] døpt 06.09.1874 i Siljan kirke TE.,35 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.,[37] død 14.02.1960 i Vanebu Siljan TE.[38]

      

      

       Borgelig gift 25.10.1905 i Skien TE.,[39] med Maren Sofie Gulliksdatter,1 født 05.12.1881 i Lardal VE.,[40] (datter av Gullik Hansen og Else Marie Pedersdatter), døpt 05.02.1882 i Lardal VE., død 29.01.1963 i Vanebu Siljan TE.,37 konfirmert 11.10.1896 i Styrvold Lardal VE.[41]

      

       Se Vanebuseter

 

 

 

VII. Anne Helvig Halvorsdatter,1 (datter av Halvor Alfsen og Anne Helvig Andersdatter) født 05.12.1879 i Vanebuseter Siljan TE.,[42] døpt 08.02.1880 i Siljan kirke TE.,41 konfirmert 30.09.1894 i Siljan kirke TE.,[43] død 23.07.1964 i Grorud Siljan TE.37

      

       I 1900 ble hun oppført i folketellingen under Vanebu. Det står der at hun hadde midlertidig bosted Gjerpen.

 

      

       Borgelig gift 12.05.1906 i Skien TE.,[44] med Nils Jacob Kristiansen,[45] født 21.01.1882 i Nordre Løver Lardal VE.,[46] (sønn av Kristian Larsen og Trine Marie Nilsdatter), døpt 05.03.1882 i Svarstad kirke VE.,45 konfirmert 04.10.1896 i Lardal VE.,[47] død 17.02.1961 i Grorud Siljan TE.37

      

       Se Grorud

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 602.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 12.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 142.

[5]  Sande ministerialbok 1814-1847. side 147.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 247.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 7.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 129.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 59.

[12]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 96.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 83.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[20]  Gamle Gjerpen.

[21]  Siljan bygdebok. side 210.

[22]  Larvik ministerialbok 1856-1870. side 186.

[23]  Siljan bygdebok. side 556 og 602.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 78.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 137.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[27]  Siljan bygdebok. side 556.

[28]  Vassås i Hoff, Mini. 1878-1907, side 1.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 125.

[30]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 35.

[31]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 183.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 143.

[34]  Lardal bygdebok bind 2. side 333.

[35]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 123.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[37]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 124.

[38]  Siljan kirkegård.

[39]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 90.

[40]  Lardal Styrvoll klokkerbok 1859-1893. side 104-105.

[41]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 76.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 34.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 162.

[44]  Presteattester i Siljan 1900-1970. side 91.

[45]  Lardal bygdebok bind 2. side 189.

[46]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 6.

[47]  Lardal Svarstad ministerialbok 1881-1911. side 117.