| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL/TORSHAUG BNR.7 ETTER 1814

 


 

 

 

Johannes Rød f. 1900 og Lilly Ovidia Olsdatter f. 1897 sin familie.

 

 

 

Johannes Rød,[1] født 27.06.1900 i Tudal Siljan TE.,[2] døpt 05.08.1900 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[3] død 21.02.1977 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter på Sanni u/Tudal.

 

Johannes giftet seg i 1925 og døpte i 1926 barn bosatt på Sanni u/Tudal.

 

Treschow skilte i 1928 ut eiendommen Tudal/Torshaug Bnr.7 fra Tudal/Skogen Bnr.4 og solgte den til Johannes Rød:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Skogen Bnr.4 den 13.11.1928, hvorved fraskilt Tudal/Torshaug Bnr.7 til Johannes Rød. Tinglyst 13.11.1928

Skjøte fra F W Treschow til Johannes Rød på Tudal/Torshaug Bnr.7 m.m. for kr. 2000. Tinglyst 03.05.1929

 

Sønnen Johannes Rød overtok eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1929:

Skjøte på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Ole J Rød og hustru Karen til Johannes Rød for kr. 500. datert 11.05.1929, tingl. 07.06.1929

 

Torsholt/Torshaug Bnr.14 ble i 1928 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgt fra Treschow til Johannes Rød i 1929:

Skylddelingsforretning avholt den 13.11.1928 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.14 til Johannes Rød. Tingl. 30.11.1928

Skjøte på Torsholt/Torshaug Bnr.14 og Tudal Gnr.20 Bnr.7 fra Treschow til Johannes Rød for kr. 2000. datert 25.04.1929. 03.05.1929

 

Torsholt/Torshaug Bnr.16 ble i 1930 utskilt fra Torsholt/Skog Bnr.8 og solgt fra Treschow til Johannes Rød i 1931:

Skylddelingsforretning avholt den 12.03.1930 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/Torshaug Bnr.16 til Johannes Rød. Tingl. 17.03.1930

Skjøte på Torsholt/Torshaug Bnr.16 fra Treschow til Johannes Rød for kr. 4000 osv. datert 17.12.1930, tingl. 19.01.1931

 

Johannes Rød skilte i 1936 ut Tudal/Fjelhaug Bnr.9 fra Tudal/Torshaug Bnr.7 og solgte den til Harald Olsen Gonsholt:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Torshaug Bnr.7 den 15.09.1936, hvor er utskilt Tudal/Fjelhaug Bnr.9.

Skjøte på Tudal/Fjelhaug Bnr.9 fra Johannes Rød f. 27.06.1900 og hustru Lilli f. 23.02.1897 til Harald Gonsholt f. 19.04.1898 for kr. 700. Datert 24.05.1937

 

Plassen Høiseth/Middagskollen Bnr.22 ble etter Johannes Johannesen Høiseth sitt skifte solgt til Johannes og hans bror Olav Rød i 1938:

Skjøte på Middagskollen Bnr.22 fra skifteforvalteren i boet efter Johannes Johannessen Høiset til Johannes Rød f. 27.06.1900 og Olav O Rød f. 18.11.1907 for kr. 31 000. Datert 25.07.1938

 

Torsholt/Thorstad Bnr.18 ble utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 i 1939 og solgte fra Johannes og Lille Rød til Oskar Teie:

Skylddelingsforretning avholt den 06.05.1939 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved ustkilt Torsholt/Thorstad Bnr.18.

Skjøte på Torsholt/Thorstad Bnr.18 fra Johs. Rød f. 27.06.1900 og Lilli Rød f. 23.02.1897 til Oskar Teie f. 1902 for kr. 200 osv. datert 15.08.1939

 

Torsholt/Sanvall Bnr.19 ble i 1942 utskilt fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 og solgte fra Johannes Rød til Olaf Amundsen i 1943:

Skylddelingsforretning avholt den 30.11.1942 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Olaf Amundsen er ustkilt Torsholt/Sandvall Bnr.19.

Skjøte på Torsholt/Sanvall Bnr.19 fra Johannes Rød f. 27.06.1900 til Olaf Amundsen f. 22.06.1883 for kr. 800 med forkjøpsrett for selger osv. datert 27.03.1943

 

Torsholt/Skogli Bnr.21 ble i 1945 skilt ut fra Torsholt/Torshaug Bnr.16 og solgt fra Johannes Rød til Sigmund Austad:

Skylddelingsforretning avholt den 05.10.1945 på Torsholt/Torshaug Bnr.16, hvorved til Sigmund Austad er ustkilt Torsholt/Skogli Bnr.21.

Skjøte på Torsholt/Skogli Bnr.21 fra Johs. Rød f. 27.06.1900 til Sigmund Austad f. 24.06.1909 for kr. 400 med div. forbehold. Datert 05.01.1946

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17         

Bnr.10 - Et skogstykke - 0 mark 09 øre - Johannes Røed

Bnr.14 - Torshaug - 0 mark 17 øre - Johannes Rød

Bnr.16 - Torshaug - 0 mark 31 øre - Johannes Rød

Tudal Gnr.20

Bnr.7-Torshaug-0 mark 09 øre -Johannes Rød.

 

I Norske gårdsbruk 1955 nevnes han på Torshaug, men var også eier og bruker av Torsholt Gnr.17 Bnr.10 samt flere bruk. Han eide og drev dette sammen med de andre brukene han da eide. Han hadde bruk som het Torshaug på Tudal og på Torsholt, men ettersom han i Norske gårdsbruk er plassert under Gnr.17 som er Torsholt, så bodde han trolig fysisk der.

 

Johannes døde i 1977.

 

 

Gift 03.10.1925 i Siljan kirke TE.,[5] med Lilly Ovidia Olsdatter,[6] født 23.02.1897 i Håvaldsrød Brunlanes VE.,[7] (datter av Ole Martin Mathisen og Anna Lovise Jacobsdatter), døpt 06.06.1897 i Siljan kirke TE.,7 død 05.08.1967 i Siljan TE.,4 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[8]

 

Lilly:

Hun ble født i Brunlanes men hennes foreldre kom til Teie u/Kiste i Siljan.

 

 

 

I.    Ole Kristian Rød,[9] født 09.10.1926 i Sanni Siljan TE.,[10] døpt 16.01.1927 i Siljan kirke TE., død 20.06.1999 i Siljan TE.4

 

 

 

II.   Kirsten Rød,9 født 08.01.1934 i Torshaug Siljan TE.[11]

      

 

       Hun giftet seg med Torgeir Brattekås, født 31.12.1923 i Heddal TE.,11,4 død 23.03.2003 i Siljan TE.4

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 281 og 327.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[3]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 120.

[6]  Siljan bygdebok. side 94 og 281.

[7]  Brunlanes Tanum klokkerbok 1877-1898. side ?.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[9]  Siljan bygdebok. side 327.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 65.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 47.