| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/TEIE BNR.14 ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Martin Mathisen f. 1861 og Anna Lovise Jacobsdatter f. 1863 sin familie.

 

 

 

Ole Martin Mathisen, født 28.03.1861 i Hellenesseter Hedrum VE.,[1] døpt 09.06.1861 i Hedrum VE., død 13.10.1935 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.[2]

Han var sønn av Mathis Larsen og Maren Kristine Halvorsdatter i Hedrum.

 

Ole Martin giftet seg i Andebu i 1881.

 

De fikk et barn i Hedrum i 1881 og i 1883 fikk de et barn bosatt på Langestrand i Larvik.

 

I 1885 tellingen var familien bosatt i "Nedre Fritzøegade" på Langestrand i Larvik.

 

De fikk et barn til på Langstrand i 1889 og i Brunlanes i 1891 og 1897.

 

I 1899 var de kommet til Siljan, for da fikk de et barn bosatt på Kiste.

 

Ole Martin ble så forpakter på Kiste Søndre/Teie Bnr.12 i 1900.

 

Noe uvisst om de skrev seg som Mathisen eller Olsen/Olsdatter. Det kan være at det ikke var likt for alle.

 

De nevnes på Teie i 1900 og 1910 tellingene.

 

Siljan 1900 - Teiget Gnr.31 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Martin Mathies. m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1861 Hedrum JL n s

Lovise Mathies. k g b hm Gaardmandskone 1863 Kodal JL n s

Erling Mathies. m ug b s Søn 1889 Larvik n s

Fridtjof Mathies. m ug b s Søn 1891 Brunlanæs JL n s

Lilly Mathies. k ug b d Datter 1897 Brunlanæs JL n s

Harald Mathies. m ug b s Søn 15.06.1899 Slemdal n s

 

Siljan 1910 - Tajet Gnr.31 Bnr.12

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole Mathisen m g b hf Tømmermærker & leiledning 28.03.1860 Hedrum n s

Louise Jakobsen k g b hm Leiledningskone 06.05.1863 Kodal n s

Fridtjof Olsen m ug b s Skovarbeider og fløtningsarb. 12.07.1891 Larvik n s

Harald Olsen m ug b s Barn 14.06.1899 Slemdal n s

Oscar Olsen m ug b s Barn 10.11.1901 Slemdal n s

Einar Olsen m ug b s Barn 06.07.1903 Slemdal n

Lilli Olsen k ug b d husstel 23.02.1897 Slemdal n s

Aagot Olsen k ug b d Barn 24.03.1907 Slemdal n

 

Sønnen Einar overtok Teie Bnr.12 i 1930.

 

Ole Martin døde på Teie i 1935 og gravlegges som ”Ole M. Teie”.

 

 

Gift 16.09.1881 i Andebu VE.,[3] med Anna Lovise Jacobsdatter,[4] født 06.05.1863 i Tveitan Kodal VE.,[5] (datter av Jacob Paulsen og Anne Sofie Nilsdatter), døpt 14.06.1863 i Kodal VE.,5 død 16.08.1937 i Teie u/Kiste S. Siljan TE., gravlagt 21.08.1937 i Siljan kirkegård TE.[6]

 

Anna:

Hun ble født i Kodal og foreldrene var ugift da hun ble født. Hun døde på Teie i 1937.

 

 

 

 

I.    Karl Martinius Olsen,4 født 1881 i Hedrum VE.[7]

      

       Ifølge Bakken flyttet han til Drammen.

      

 

 

II.   Magna Kristine Olsen,4 født 16.10.1883 i Langestrand Larvik VE.,[8] døpt 23.12.1883 i Langestrand kirke Larvik VE.

      

       Magna Kristine ble konfirmert i Tanum kirke i Brunlanes 1898.

      

       Hun flyttet til Gjerpen. Da hun giftet seg der i 1906 og skrev seg ved vielsen som Mathisen.

 

       De ble bosatt i Luksefjellv.71 i Gjerpen. Jacob kom fra Ås og var murmester.

 

      

       Gift 16.10.1906 i Gjerpen kirke TE.,[9] med Jacob Olsen Aas, født 20.09.1878 i Kise Søndre Gjerpen TE.,8 (sønn av Ole Nilsen og Anne Nilsdatter).

      

       Se gamlegjerpen.no (Grini – Hustomter utskilt fra gård nr. 57 Grini)

 

 

 

III. Erling Friis Olsen,4 født 27.04.1889 i Larvik VE.,[10],[11] døpt 10.06.1889 i Langestrand kirke Larvik VE.,9,10 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[12] død 26.12.1918 i Siljan TE.,[13] gravlagt 03.01.1919 i Siljan kirkegård TE.,12 yrke Kontorist.

 

 

 

IV. Fridtjof Olsen, født 12.07.1891 i Brunlanes VE.,[14] døpt 06.09.1891 i Tanum kirke Brunlanes VE.,13 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[15] død 23.04.1915 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[16] gravlagt 27.04.1915 i Siljan kirkegård TE., yrke Tømmerhugger.4

 

 

 

V.   Lilly Ovidia Olsdatter,[17] født 23.02.1897 i Håvaldsrød Brunlanes VE.,[18] døpt 06.06.1897 i Siljan kirke TE.,17 død 05.08.1967 i Siljan TE.,2 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[19]

      

      

       Gift 03.10.1925 i Siljan kirke TE.,[20] med Johannes Rød,[21] født 27.06.1900 i Tudal Siljan TE.,[22] (sønn av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter), døpt 05.08.1900 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[23] død 21.02.1977 i Siljan TE.2

      

       Se Tudal/Torshaug

 

 

      

VI. Harald Olsen,4 født 15.07.1899 i Kiste Siljan TE.,[24] døpt 30.07.1899 i Siljan kirke TE.,23 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Ifølge Bakken flyttet han til Hurdalen.

      

 

 

VII. Oskar Mathisen Teie,4 født 10.11.1901 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[26] døpt 19.01.1902 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[27] død 12.11.1969 i Siljan TE.2

      

      

       Gift 1930, med Anna Halvarda Vanebu,[28] født 03.03.1908 i Afsøla u/Sølland Siljan TE.,[29] (datter av Anders Kristian Halvorsen og Maren Sofie Gulliksdatter), døpt 07.06.1908 i Siljan kirke TE., død 01.02.2001 i Siljan TE.2

      

       Se Torsholt/Thorstad Bnr.18

 

 

 

VIII. Einar Mathisen ,4 født 06.07.1903 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[30] døpt 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.,[31] død 15.06.1998 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.2

      

      

       Han giftet seg med Margit Helene Nilsen,4 født 11.01.1905 i Øksenholt Hedrum VE.,[32],2 (datter av Martin Nilsen og Anne Helene Svendsdatter), døpt 05.03.1905 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[33] død 12.04.2001 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.2

      

       Se Kiste Søndre/Teie denne gården

 

 

      

IX. Aagot Sofie Olsdatter,4 født 24.03.1907 i Teie u/Kiste S. Siljan TE.,[34] døpt 16.06.1907 i Siljan kirke TE.

      

       Ifølge Bakken flyttet hun til Larvik.

 

      

       Hun giftet seg med Erling Garfild Sørensen, født 1904.

      

       Erling:

       Han stod som maskinist i 1933.

 

      

        A.    Åse Bodil Sørensen, født 19.12.1932 i Brunlanes VE., døpt 16.04.1933 i Siljan kirke TE.[35]

      

 

 

 

 

 [1]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 77.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Andebu klokkerbok 1868-1882. side 463-464.

[4]  Siljan bygdebok. side 94.

[5]  Andebu klokkerbok 1832-1867. side 226-227.

[6]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 185.

[7]  Folketelling for Larvik 1885.

[8]  Larvik Langestrand klokkerbok 1867-1899. side 104.

[9]  Gamle Gjerpen.

[10]  Larvik Langestrand ministerialbok 1884-1902. side 30.

[11]  Larvik ministerialbok 1884-1902. side 124.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[14]  Brunlanes Tanum ministerialbok 1878-1899. side 67.

[15]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 116.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 130.

[17]  Siljan bygdebok. side 94 og 281.

[18]  Brunlanes Tanum klokkerbok 1877-1898. side ?.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 120.

[21]  Siljan bygdebok. side 281 og 327.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 89.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 95.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[28]  Siljan bygdebok. side 602.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[31]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 100.

[32]  Hedrum bygdebok bind 3. side 898.

[33]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 58.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[35]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 34.