| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TUDAL/SANNI BNr.5 ETTER 1814 I

 


 

 

 

Ole Kristian Jacobsen f. 1872 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Kjersti Auersdatter f. 1871 og 2. gang med Karen Mathilde Johannesdatter f. 1896.

 

 

 

Ole Kristian Jacobsen,[1] født 24.02.1872 i Rød Siljan TE.,[2] døpt 14.04.1872 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1886 i Siljan kirke TE.,[3] død 03.03.1961 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Jacob Olsen og Anne Helvig Ingebretsdatter på Rød/Tudal.

 

Ole flyttet til Skien i 1891.

 

Ved vielsen i Siljan i 1899 hadde han oppholdssted Tudal.

 

De bodde i 1900 hos hans far på Tudal Bnr.3. Ole bestyrte da gården for sin far som nå var enkemann og gammel. Ole nevnes som sersjant.

 

Siljan 1900 - Tudal (gaard) Gnr.20 Bnr.3

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Jakob Ols. Tudal m e b hf Gaardbruger S 1827 Slemdal herred* n s

Ole Jakobs. Rød m g b s Sersjant og gaardsbestyrer 1872 Slemdal herred* n s

Kjersti Auversd. Rød k g b hm Jordmoder og husbestyrerinde 1871 Næs Telemark Brb n s

Johan Jakobs. Tudal m ug b s Jordbrugsarbeide 1876 Slemdal herred* n s

Hjalmar Hans. Austad m ug b Foster s Gjætergut 1886 Skien Brb n s

Anne Auversd. Evju k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 1881 Næs Telemark n s

Oline Marie Bayr k ug b tj Husgjerning og gjæter 1889 Skien n s

Johannes Ols. Rød m ug b s til nr: 2 og 3 27.06.1900 Slemdal herred* n s

 

Hans far skilte i 1901 ut Tudal/Sanni Bnr.5 fra Tudal Bnr.3 og solgte eiendommen til Ole:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal Bnr.3 den 01.10.1901, hvorved fraskilt Tudal/Sanni Bnr.5. Tinglyst 06.11.1901

Skjøte på Tudal/Sanni Bnr.5 fra Jacob Olsen Tudal til Ole J Rød for kr. 2300. Tinglyst 05.03.1902

 

Matrikkelen 1905

Tudal Gnr.20

Bnr.5 - Sanni - eier/bruker Ole J Rød

 

I 1910 finner vi dem på Sanne og Ole var fortsatt sersjant. Han nevnes også som skogtilsynsmann.

 

Siljan 1910 - Tuddal/Sanne - Gnr.20 Bnr.5

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Ole J. Rød m g b hf Gaardbruger, sersjant og skovtilsynsmand 24.02.1872 Slemdal n s

Kjersti Rød k g b hm Jormor og gaardbrukerkone 14.08.1871 Næs Telemarken n s

Johannes O. Rød m ug b s Barn 22.06.1900 Slemdal n s

Helga O. Rød k ug b d Barn 12.08.1901 Slemdal n s

Anne O. Rød k ug b d Barn 05.04.1904 Slemdal n s

Alf O. Rød m ug b s Barn 26.06.1905 Slemdal n s

Olav O. Rød m ug b s Barn 18.11.1907 Slemdal n s

Elise Olsen k ug b tj husstel og jordbruksarbeide 29.02.1888 Slemdal n s

Jakob Moene m ug b Til forpleining Jordbruksarb. og vedhugst (bidrag av fattigv.) 12.12.1849 Slemdal n s

 

Treschow skilte i 1915 ut eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Torsholt/Skog Bnr.8. Treschow solgte denne plassen til Ole samme året:

Skylddelingsforretning avholt den 15.09.1915 på Torsholt/Skog Bnr.8, hvorved utskilt Torsholt/et skogstykke Bnr.10 til Ole J Rød. Tingl. 25.09.1915

Skjøte på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Treschow til Ole J Rød med forbehold om veirett, rett til tømmerlegger, jaktrett osv. datert 20.09.1915, tingl. 25.09.1915

 

Treschow skilte i 1915 også ut Tudal/et skogstykke Bnr.6 fra Tudal/Skogen Bnr.4 og solgte eiendommen til Ole:

Skylldelingsforretning avholdt på Tudal/Skogen Bnr.4 den 15.09.1915, hvorved fraskilt et skogstykke Tudal Bnr.6 til Ole J Rød. Tinglyst 25.09.1915

Skjøte fra F W Treschow til Ole J Rød på Tudal/et skogstykke Bnr.6 med div. om havnerett og div. forbehold som tømmerlegger, 10 års strandrett osv. Tinglyst 25.09.1915

 

Ole 1. kone døde i 1918. Han giftet seg 2. gang i 1926.

 

Ole Jacobsen Rød overtok hjemmelen på eiendommene i 1927 etter at hans 1. kone var død:

Hjemmelsdokument paa skifte etter avdøde Kirsti Rød og gjenlevende mann Ole J Rød, hvorav Torsholt/et skogstykke Bnr.10 med flere bruk ble utlagt enkemannen for kr. 57150 osv. datert 02.05.1927, tingl. 18.05.1927

Hjemmelsdokkument paa skifte efter avd. Kirsti Rød og igjenl. mann Ole J Rød, hvorved Tudal/Sanni Bnr.5 og Tudal/et skogstykke Bnr.6 er utlagt enkemannen osv.

(Barna nevnes som: Johannes Rød, Helga Rød, Anne Rød, Alf Rød og Olaf Rød.) Tinglyst 18.05.1927

 

Sønnen Johannes Rød overtok eiendommen Torsholt/et skogstykke Bnr.10 i 1929:

Skjøte på Torsholt/et skogstykke Bnr.10 fra Ole J Rød og hustru Karen til Johannes Rød for kr. 500. datert 11.05.1929, tingl. 07.06.1929

 

Matrikkelutkast 1950

Tudal Gnr.20

Bnr.5-Sanni-2 mark 57 øre -Ole J. Rød

Bnr.6-Et skogstykke-0 mark 07 øre -Ole J. Rød.

 

Han solgte Tudal/Sanni Bnr.5 til sønnen Olav i 1956:

Skjøte på Tudal/Sanni Bnr.5 m. m. fra Ole J Rød f. 24.02.1872 til sønnen Olav O Rød f. 18.11.1907. Datert 28.01.1956

 

Ole døde i 1961.

 

 

(1) Gift 20.05.1899 i Siljan kirke TE.,[5] med Kjersti Auversdatter,[6] født 14.08.1871 i Evju Nes Saude TE.,[7] (datter av Auver Eriksen og Helga Halvorsdatter), døpt 10.10.1871 i Saude TE., død 23.02.1918 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,[8],4 gravlagt 02.03.1918 i Siljan kirkegård TE.

 

Kjersti:

Hun kom fra Sauherad, men ved vielsen hadde hun oppholdssted Torsholt i Siljan. Hun var jordmor. Anne Auersdatter f. 1881 som bodde hos dem i 1900 var nok en søster. 

 

Kjersti døde i 1918.

 

 

(2) Gift 09.06.1926 i Skien TE.,[9] med Karen Mathilde Johannesdatter,[10] født 28.10.1896 i Landemoen Sandsvær BU.,[11],10 (datter av Johannes Steffensen og Janna Marie Jonsdatter), døpt 25.12.1896 i Sandsvær BU., død 02.01.1977 i Siljan TE.4

 

Karen Mathilde:

Hun kom fra Sandsvær og døde i Siljan i 1977.

 

 

 

I.    Johannes Rød,[12] (sønn av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter) født 27.06.1900 i Tudal Siljan TE.,[13] døpt 05.08.1900 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.,[14] død 21.02.1977 i Siljan TE.4

      

      

       Gift 03.10.1925 i Siljan kirke TE.,[15] med Lilly Ovidia Olsdatter,[16] født 23.02.1897 i Håvaldsrød Brunlanes VE.,[17] (datter av Ole Martin Mathisen og Anna Lovise Jacobsdatter), døpt 06.06.1897 i Siljan kirke TE.,17 død 05.08.1967 i Siljan TE.,4 konfirmert 01.10.1911 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Se Tudal/Torshaug Bnr.7

 

 

              

II.   Helga Rød,6 (datter av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter) født 12.08.1901 i Tudal Siljan TE.,[19] døpt 29.09.1901 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 03.10.1915 i Siljan kirke TE.,[20] død 30.04.1985 i Siljan TE.4

 

 

 

III. Anne Rød,6 (datter av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter) født 05.04.1904 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,[21] døpt 01.05.1904 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 06.10.1918 i Siljan kirke TE.,[22] død 13.12.1999 i Søli Gjerpen TE.[23]

      

 

       Gift 02.05.1931 i Gjerpen kirke TE.,[24] med Svenke Jacobsen Høgseth, født 27.07.1900 i Høgseth Gjerpen TE.,[25] (sønn av Jacob Larsen Høgseth og Olava Katrine Svenkesdatter), døpt 23.09.1900 i Gjerpen kirke TE., død 10.06.1977 i Søli Gjerpen TE.26

      

       Svenke:

       Han ble selveier på Søli i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Søli 3 - Søli øvre).

      

 

 

IV. Alf Rød,6 (sønn av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter) født 26.06.1905 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,[26] døpt 22.10.1905 i Siljan kirke TE.

      

       Han giftet seg i 1934.

 

 

       Gift 1934, med Martha Therese Hansen, født 26.01.1908 i Larvik VE.,[27],[28] (datter av Olaf Marinius Hansen og Anna Kristine Hansen).

      

       Martha:

       Hun bodde med foreldrene i Larvik i 1910.

      

       Larvik 1910 - Fredriksværnsgate 14

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Olaf Marinius Hansen 13.02.1880 Larvik hf g Maskinist f

       Anna Kristine Hansen 05.02.1882 Kristiania hm g Hustru b

       Martha Theresse Hansen 26.01.1908 Larvik d ug b.

      

 

 

V.   Olav Rød,6 (sønn av Ole Kristian Jacobsen og Kjersti Auversdatter) født 18.11.1907 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,[29] døpt 01.01.1908 i Siljan kirke TE., død 02.08.1983 i Sanni Siljan TE.4

      

       Plassen Høiseth/Middagskollen Bnr.22 ble etter Johannes Johannesen Høiseth sitt skifte solgt til Johannes og Olav Rød:

       Skjøte på Middagskollen Bnr.22 fra skifteforvalteren i boet efter Johannes Johannessen Høiset til Johannes Rød f. 27.06.1900 og Olav O Rød f. 18.11.1907 for kr. 31 000. Datert 25.07.1938

      

       De kan da ha flyttet dit.

 

       Hans far solgte Tudal/Sanni Bnr.5 til Olav i 1956:

       Skjøte på Tudal/Sanni Bnr.5 m. m. fra Ole J Rød f. 24.02.1872 til sønnen Olav O Rød f. 18.11.1907. Datert 28.01.1956

 

 

       Han giftet seg med Margit Flatland.6

      

 

 

VI. Jan Sanni,6 (sønn av Ole Kristian Jacobsen og Karen Mathilde Johannesdatter) født 12.07.1927 i Sanni u/Tudal Siljan TE.,4 død 05.07.1996 i Siljan TE.4

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 232 og 281.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 147.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 197.

[6]  Siljan bygdebok. side 281.

[7]  Sauherad Nes ministerialbok 1851-1877. side 64.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 135.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[10]  Sandsværs historie bind 5. side 74.

[11]  Sandsvær Efteløt ministerialbok 1878-1906. side 88.

[12]  Siljan bygdebok. side 281 og 327.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 94.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 120.

[16]  Siljan bygdebok. side 94 og 281.

[17]  Brunlanes Tanum klokkerbok 1877-1898. side ?.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 89.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 94.

[20]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 97.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 103.

[23]  Gamle Gjerpen.

[24]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 46.

[25]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 64.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 103.

[27]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[28]  1910 tellingen.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.