| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA/BAKKANE Bnr.4 u/TORSHOLT ETTER 1814


 

 

Torsholt/Saga og Bakken – Gnr.17 Bnr.4

 

 

Torsholt/Saga og Bakken løpenummer 525 - senere Bnr.4 inneholder både Saga og Bakkane.

Jeg velger for ordens skyld og lage et gårdsark for Saga og et gårdsark for Bakkane.

 

 

Se Bakkane

 

 

 

 

Saga

 

 

Se Saga før 1814

 

 

Matrikkelen 1838

Torsholt matrikkelnr. 171 (gammelt matrikkelnummer 145)

Løpenummer 525 – Pladsen Saga og Bakken – Lars Hansen, John Ingebretsen og Peder Nielsen

 

Torsholt/Saga og Bakken løpenummer 525 - senere Bnr.4:

Sagmestrene Hans Larsen og hans sønn Lars Hansen fikk festeseddel på plassen Saga u/Torsholt i 1824:

Festebrev fra Løvenskiold til Hans Larsen og Lars Hansen på pladsen Saga under Torsholt. Datert 29.03.1824, tingl. 26.08.1824

 

Enken etter Hans Larsen Saga, Maren Johnsdatter, overtok feste på plassen Saga u/Torsholt i 1835:

Skifte efter huusmand Hans Larsen Saga, hvorefter enken Maren Johnsdatter er udlagt på pladsen Saga u/Torsholts stående huus for 5rdl. datert 04.08.1834, tingl. 14.01.1835

 

John Ingebretsen Røe fikk festeseddel på halvdelen av plassen Saga u/Torsholt i 1836:

Festeseddel fra Løvenskiold til John Ingebretsen Røe og hustru paa ½ del av opladsen Sagen u/Torsholt. Datert 12.11.1835, tingl. 12.01.1836

 

Treschow kjøpte hele Torsholt av Løvenskiold i 1886:

Skjøte på Torsholt løpenummer 525 - senere Bnr.4 med flere eiendommer fra kammerherinde Løvenskiold til F W Treschow. Tinglyst 01.12.1886

Torsholt/Saga og Bakken Bnr.4 ble i 1891 overført til Torsholt Nordre Bnr.1. Tingl. 15.07.1891

Torsholt/Saga Bnr.6 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1. Tingl. 11.09.1891

 

Torsholt/Bakkene Bnr.7 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1. Tingl. 11.09.1891

 

Bakkane var også en del av løpenummer 525. Jeg lager for ordens skyld et eget gårdsark med Bakkane.

 

 

 

Manntall for Saga/Bakkane

 

 

 

I 1838 var det to deler på Saga. I 1846 var det tre da enken Mari Jonsdatter også hadde et jordstykke. 1865 var det to deler på Saga.

 

 

 

 

Del 1

Løpenummer 525a

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1792 til 1833 (Mari Jonsdatter til etter 1846)

 

Hans Larsen f. 1769 var sønn av Lars Nilsen Torsholtsaga. Han giftet seg 1. gang i 1792 med Mari Jørgensdatter f. 1764 fra Sørbø. Hans ble, som sin far, sagmester på Torsholtsaga og ble bosatt der. 1801 nevnes Hans som sagmester bosatt på Torsholtsaga som husmann. Mari døde der i 1813. Hans giftet seg 2. gang i Hedrum i 1830 med Mari Jonsdatter f. 1786 fra Furulund i Hedrum. Hans døde på Torsholtsaga i 1833. Enken Mari Jonsdatter overtok feste på Saga etter hennes avdøde mann i 1835. Det er uvisst hvor lenge hun bodde der, men hun bodde der i 1846.

 

Se Torsholt/Saga før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1836 til 1844

 

Jon Ingebretsen f. 1803 fra Rød u/Sølland giftet seg i 1835 med Maren Hansdatter f. 1807. Hun ble født på Sølland. Foreldrene var ugift da hun ble født, men giftet seg senere og kom til Henningsdalen u/Mo Luksefjell. John Ingebretsen Røe fikk festeseddel på halvdelen av plassen Saga u/Torsholt i 1836. Han reiste med sin kone og 2 barn til Amerika i 1844.

 

Barn:

Ingebret Jonsen f. 1836

Hans Jonsen f. 1838 d. 1843

Ole Jonsen f. 1841 d. 1843

Helvig Jonsdatter f. 1843

Hans Jonsen f. 1847

Erik Jonsen f. 1850

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1843 til 1894

 

Johannes Larsen f. 1818 fra Bratsberg i Gjerpen giftet seg i 1837 med Ingeborg Maria Larsdatter f. 1816 fra Meen i Gjerpen. De bodde en tid på Bratsbergkleiva etter at de giftet seg. Han kom til Siljan med sin kone og barna Lars og Olaus i 1843 og ble bosatt på Torsholtsaga som sagmester. De bodde der videre som leilendingere. Johannes og Ingeborg Maria døde begge på Torsholtsaga i 1894 med fire dagers mellomrom og ble gravlagt på samme dagen.

 

Barn:

Lars Johannesen f. 1838 d. 1902

Inger Andrea Johannesdatter f. 1841 d. 1853

Olaus Johannesen f. 1843 d. 1870

Andreas Johannesen f. 1845 d. 1871

Maren Johannesdatter f. 1848 d. 1865

Karen Marie Johannesdatter f. 1849 d. 1919

Maria Anne Johannesdatter f. 1852 d. 1901

Johannes Johannesen f. 1855 d. 1883

Isak Johannesen f. 1858

 

Familieark

 

 

 

 

Del 2

Løpenummer 525b

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1824 til etter 1846

 

Lars Hansen f. 1795 var sønn av Hans Larsen på Saga u/Torsholt før 1814. Lars ble også sagmester. Han fikk feste på Saga u/Torsholt sammen med sin far i 1824. Lars giftet seg i 1825 med Helvig Olsdatter f. 1901 fra Torsholt. Lars kjøpte i 1835 Høiseth Bnr.2 og de flyttet nok da dit. Der er noe usikkert når de flyttet fra Torsholtsaga til Høiseth. Det står ”Saga” i kirkeboken da de døpte barn helt frem til 1841, men fra 1847 står det Høisethagen. Lars Hansen står som oppsittere på Høiseth i matrikkelen i 1838, men Lars Hansen nevnes også på Saga i 1838. De har trolig brukt begge plassene en tid.

 

Se Hagen u/Høiseth

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1845 til rundt 1865

 

Ole Helgesen f. 1821 giftet seg 1. gang i 1842 med Ingeborg Olsdatter f. 1820. De døpte et barn på Island i 1843, men fra 1846 døpte de barn bosatt på Torsholtsaga. Ole ble sagmester på saga der. Ingeborg døde på Torsholtsaga i 1857 og Ole giftet seg på nytt i 1858 med Helvig Nilsdatter f. 1822 fra Toklev u/Island. De nevnes på en av brukerpartene på Torsholtsaga i 1865 og de døpte barn på Torsholtsaga til og med 1865. Ole hadde i 1861 kjøpt Øverbø/Sandbrekkene Bnr.12 og familien flyttet etter hver dit. Helvig døde der i 1898. I 1900 bodde Ole som enkemann på Øverbø/Sandbrekkene Bnr.12 sammen med sønnen Nils og hans familie.  Ole døde der i 1911.

 

Ole Helgesen og Ingeborg Olsdatter sine barn:

Hans Jacob Olsen f. 1843

Gunhild Marie Olsdatter f. 1846

Ole Olsen f. 1850

 

Ole Helgesen og Helvig Nilsdatter sine barn:

Nils Jacob Olsen f. 1859 d. 1935

Knut Petter Olsen f. 1861 d. 1925

Borger Olsen f. 1863 d. 1945

Ingeborg Marie Olsdatter f. 1865 d. 1906

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1874 til 1886

 

Solve Paulsen f. 1839 fra Lardal bodde på Torsholtsaga da han giftet seg i 1874 med Ellen Andrine Andersdatter f. 1838 fra Ramnes. De ble bosatt der frem til 1886 og Solve var skogsbetjent for Treschow. Han flyttet med kone og 3 barn til Frogner i Gjerpen i 1886. Ellen Andrine døde i Frogner i Gjerpen i 1891. Solve døde i der i 1919.

 

Barn:

Peder Anton Solvesen f. 1875 d. 1876

Peder Anton Solvesen f. 1877

Laurits Solvesen f. 1878

Edvard Solvesen f. 1880

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1886

 

Skogsbetjent Anders Pedersen f. 1853 og Karoline Olava Arnesdatter f. 1886 døpte et barn bosatt på Torsholtsaga i 1884 og trolig også i 1886. (Det stod da ikke noe stedsnavn.) Fra 1887 døpte de barn bosatt på Årum u/Grorud.

 

Se Årum u/Grorud

 

 

 

Torsholt/Saga Bnr.6 ble i 1891 utskilt fra Torsholt Nordre Bnr.1