| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KAMPERHAUG-BN8-HØISETH ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Nilsen f. 1816 og Marie Siulsdatter f. 1821 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 18.09.1816 i Skilbred Siljan TE.,[2] døpt 22.09.1816 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[3] død 19.08.1901 i Kamperhaug Siljan TE.[4]

Han var sønn av Nils Olsen og Anne Jacobsdatter på Skilbred før 1814.

 

Ole giftet seg i 1845. De ble bosatt på plassen Kamperhaug u/Høiseth.

 

Solve Hansen Høiseth skilte i 1862 ut Kamerhaugen løpenummer 514d - senere Bnr.8 fra løpenummer 514a - senere Bnr.5 og solgte plassen til Ole Nilsen:

Delingsforretning avholdt på Høiseth 16. og tinglyst 29.08.1862, hvorefter Solve Hansen utskilt fra løbenummer 514a, Hagen løbenummer 514c (Bnr.7) til Nils Larsen, Kamperhaugen løbenummer 514d (Bnr.8) til Ole Nilsen.

Skjøte fra Solve Hansen Høiseth til Ole Nielsen paa Kamperhaugen, løbenummer 514d (Bnr.8), tinglyst 29.08.1862

 

De nevnes på gården i 1865 og 1900 og var nå da selveiere. Vi ser i 1891 og 1900 at de hadde sønnen Sigurd og hans familie bosatt på gården. Han hjalp nok da til med driften for hans far var gammel og døde året etter.

 

Siljan - Høiseth - Kamperhaug løpenummer 514d – 1865

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Nielsen m g Husfader Gaardbgr og Selveier 50 (alder) Slemdal Prgj.

Maria Sigurdsdatter k g hans Kone 45 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Olsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Huusholdningen 20 (alder) Slemdal Prgj.

Sigurd Olsen m ug deres Søn 13 (alder) Slemdal Prgj.

 

Høiseth 1875 - Pladsen Kamperhaug løpenummer 514d

Ole Nielsen f. 1816 – husfader – skovarbeider, tømmerfløder, jordbruger, selveier

Marie Sigurdsdatter f. 1822 – kone

Sigurd f. 1853 – sønn – skomager og hjelper faderen

 

Siljan - Høiseth - Kamperhaug Bnr.8 – 1900

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Ole Nils. Kamperhaug m g b hf Gaardbruger S 1816 Slemdal herred* n s

Marie Sigurdsd. k g b hm Gaardbrugerkone 1822 Slemdal herred* n s

Sigurd Ols. Kamperhaug m ug b s Jord- og Skogarbeide 1853 Slemdal herred* n s

Ingeborg Andersd. k g b Sønnekone Hus- og Kreaturstel 1855 Gjerpen Brb n s

Hans Sigurds. m ug b Sønnesøn Jord- og Skogarbeide 1881 Slemdal herred* n s

Ida Sigurdsd. k ug b Sønnedatter Datter af no 3 1890 Slemdal herred* n s

Hilda Mathilde Sigurdsd. k ug b Sønnedatter Datter af no 3 1894 Slemdal herred* n s

Trina Karolina Sigurdsd. k ug b Sønnedatter Datter af no 3 1896 Slemdal herred* n s

Lovise Sigurdsd. k ug b Sønnedatter Datter af no 3 23.07.1899 Slemdal herred* n s

 

Matrikkelen 1905

Høgset Gnr.15

Bnr.8 - Kamperhaug - eier/bruker Ole Nilsen

 

Ole døde på Kamperhaug i 1901.

 

 

Gift 31.08.1845 i Siljan kirke TE., med Marie Siulsdatter,[5] født 12.11.1821 i Myra Siljan TE.,[6] (datter av Siul Larsen og Lisbet Larsdatter), døpt 06.01.1822 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 22.10.1838 i Siljan kirke TE.,[7] død 07.06.1907 i Kamperhaug Siljan TE.,[8] gravlagt 13.06.1907 i Siljan kirkegård TE.

 

Marie:

Hun kom fra Sørbø/Myra i Siljan og døde på Kamperhaug i 1907.

 

 

 

I.    Anne Olsdatter,[9] født 01.03.1846 i Kamperhaug Siljan TE.,[10] døpt 22.03.1846 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[11] død 18.12.1909 i USA.[12]

      

       Hun reiste til Amerika i 1869 og giftet seg der i 1876 med Ole Larsen fra Siljan.

 

      

       Gift 19.09.1876 i USA.,[13],[14] med Ole Larsen,[15] født 12.04.1851 i Gonsholt N. Siljan TE.,[16] (sønn av Lars Danielsen og Anne Helvig Olsdatter), døpt 21.04.1851 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 08.04.1866 i Siljan kirke TE.,[17] død 09.12.1931 i USA.12

      

       Ole:

       Han reiste til Amerika i 1873.

      

 

       Barn:

 

        A.    Lewis Oskar Larson,[18] født 1878 i Wisconsin USA.[19]

 

 

        B.    Anton Larson,18 født 1879 i Wisconsin USA.19

 

 

        C.    Josefine Larson,18 født 1881 i Wisconsin USA.13

 

 

        D.    Emil Larson,18 født 1883 i Wisconsin USA.13

 

 

        E.    Emma Larson,18 født 1886 i Wisconsin USA.13

 

 

 

II.   Sigurd Olsen, født 14.03.1853 i Kamperhaug Siljan TE.,[20] døpt 28.03.1853 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[21] død 16.12.1940 i Kamperhaug Siljan TE.[22]

            

 

       Gift 30.11.1877 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Andersdatter, født 24.11.1855 i Brandseteret Gjerpen TE.,[23] (datter av Anders Isaksen og Marte Karine Halvorsdatter), døpt 28.01.1856 i Gjerpen kirke TE.,21 død 23.05.1929 i Kamperhaug Siljan TE.20

      

       Se Kamperhaug u/Høiseth denne gården

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 484 og 490.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 53.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[5]  Siljan bygdebok. side 455.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 68.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 154.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 187.

[9]  Siljan bygdebok. side 363 og 484.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 34.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[12]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 228.

[13]  Folketelling USA 1900.

[14]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 227.

[15]  Siljan bygdebok. side 220 og 363.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 47.a.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 183.

[18]  Siljan bygdebok. side 485.

[19]  Folketelling for USA 1880.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 50.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 185.

[22]  Siljan kirkegård.

[23]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 215.