| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE ETTER 1814

 


 

 

Anton Martinius Gulliksen f. 1890 og Ingeborg Solberg f. 1889 sin familie.

 

 

 

Anton Martinius Gulliksen,[1] født 02.05.1890 i Gonsholt Nistua Siljan TE.,[2] døpt 15.06.1890 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[3] død 18.03.1971 i Gonsholt Siljan TE.[4]

Han var sønn av Gullik Mathisen og Henrikke Jette Hansdatter fra Gonsholt Søndre.

 

Anton giftet seg i 1913. 

 

De ble bosatt på Gonsholt Søndre og i 1919 kjøpte de Gonsholt Søndre (Nistua) Bnr.10 av hans foreldre mot at de fikk fritt opphold:

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark (Nistua) Bnr.10 fra Gullik Mathiesen Gonsholt til sønnen Anton G Gonsholt for kr. 12 000, hvorv for løsøre kr. 5000. Sælger og hustru forbeholder sig for sin livstid fritt hus, ophold og pleie. Eiendommen overtages 01.01.1923 eller ved sælgers død, dersom denne skulde inntreffe før nevnte tidspunkt. Datert 30.11.1918, tinglyst 11.01.1919

 

I 1950 skilte han ut eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 og solgte den til sønnen Rolf i 1953:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 den 25.07.1950, hvorved utskilt til Rolf Gonsholt eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26.

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26 fra Anton Gonsholt f. 02.05.1890 til sønnen Rolf Gonsholt f. 16.06.1925 for kr. 200. Datert 16.06.1953

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.10 - Gonsholt søndre (innmark.) - 1 mark 55 øre - Anton G. Gonsholt

Bnr.26 - Dalbu -0 mark 03 øre - Anton Gonsholt

 

De solgte i 1956 gården til sønnen Asbjørn:

Skjøte på Gonsholt Søndre/indmark Bnr.10 fra Anton G Gonsholt f. 02.05.1890 til sønnen Asbjørn Gonsholt f. 24.08.1928 for kr. 30 000, hvorav for løsøre kr. 12 000. Datert 04.01.1956

 

Anton døde i 1971.

 

 

Gift 10.08.1913 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Solberg, født 09.08.1889 i Torsholtsaga Siljan TE.,[6] (datter av Elias Jensen Solberg og Hella Andrea Hansdatter), døpt 13.10.1889 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[7] død 02.09.1989 i Gonsholt Siljan TE.,4 gravlagt 07.09.1989 i Siljan kirke TE.

 

Ingeborg:

Hun kom fra Torsholtsaga og døde i 1989.

 

 

 

I.    Gudmund Gonsholt, født 01.02.1914 i Gonsholt Siljan TE.,[8] døpt 15.03.1914 i Siljan kirke TE.,8 død 24.10.1992 i Svarstad Lardal VE., gravlagt 03.11.1992 i Svarstad kirkegård VE.[9]

      

       Han var ifølge Bakken verksmester og bosatt i Lørenskog.

 

 

       (1) Gift 23.06.1940 i Siljan kirke TE.,[10] med Tora Bøe, født 19.05.1914 i Sundby Hedrum VE.,[11] (datter av Johan Anton Kristiansen og Hella Andrea Olsdatter), døpt 19.07.1914 i Kvelde kirke Hedrum VE., død 15.01.1994 i Siljan TE.,4 gravlagt 21.01.1994 i Siljan kirkegård TE.9

      

 

       (2) Han giftet seg med Marie Omsland,[12] født 11.03.1916 i Fossheim u/Øverbø Siljan TE.,[13] (datter av Laurits Hansen og Maren Petrea Arnesdatter), døpt 09.04.1916 i Siljan kirke TE., død 30.07.1989 i Svarstad Lardal VE., gravlagt 04.08.1989 i Svarstad kirkegård VE.9

      

 

       Barn:

 

        A.    Arne Gonsholt, (sønn av Gudmund Gonsholt og Tora Bøe) født 01.03.1942 i Siljan TE.[14]

 

              

               Gift 1962 med Sigrun Skilbred, født 01.09.1940 i Siljan TE.,14 (datter av Jon Skilbred og Anne Elise Skilbred).

              

              

              

 

II.   Eilert Gonsholt, født 28.01.1916 i Gonsholt Siljan TE.,13 døpt 12.03.1916 i Siljan kirke TE.,13 død 30.06.2007 i Siljan TE.,4 gravlagt 06.07.2007 i Siljan kirkegård TE.

      

       Øverbø/Fossli Bnr.71 ble i 1950 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 til brødrene Alf og Eilert Gonsholt:

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 11.05.1950, hvorved er utskilt Øverbø/Fossli Bnr.71 til Alf og Eilert Gonsholt.

      

       Matrikkelutkast 1950

       Øverbø Gnr.19    

       Bnr.71 - Fossli - 0 mark 03 øre - Alf Gonsholt og Eilert Gonsholt

      

      

       Han giftet seg med Astrid Bu, født 29.07.1931 i Eidfjord HO.,[15] død 02.04.2001 i Siljan TE.,4 gravlagt 05.04.2001 i Siljan kirkegård TE.9

      

 

       Barn:

 

        A.    Ivar Gonsholt.

 

 

 

III. Hilda Gonsholt, født 17.12.1917 i Gonsholt Siljan TE.,[16] døpt 10.02.1918 i Siljan kirke TE.16

      

 

       Hun giftet seg med Arthur Frykberg, født i Sverige.

      

      

 

IV. Henrik Gonsholt, født 05.01.1920 i Gonsholt Siljan TE.,[17] døpt 09.05.1920 i Siljan kirke TE.,17 død 11.11.2001 i Gonsholt Siljan TE.,4 gravlagt 16.11.2001 i Siljan kirkegård TE.9

      

 

       Han giftet seg med Elsa Karlsen, født 12.02.1924 i Streket Siljan TE.,[18] (datter av Edvin Johannes Karlsen og Anna Josefine Syvertsdatter), døpt 18.05.1924 i Siljan kirke TE., død 10.04.1991 i Gonsholt Siljan TE.,4 gravlagt 16.04.1991 i Siljan kirkegård TE.9

      

       Se Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24

 

 

 

V.   Alf Gonsholt, født 20.03.1922 i Gonsholt Siljan TE.,[19] døpt 04.06.1922 i Siljan kirke TE.,20 død 07.08.2007 i Siljan TE.,4 gravlagt 14.08.2007 i Siljan kirkegård TE.9

      

       Eiendommen Øverbø/Øverbø Smie Bnr.67 ble i 1947 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 og solgt fra Peder Tveiten Øverbø til Alf Gonsholt:

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 06.12.1947, hvorved til Alf Gonsholt er utskilt Øverbø/Smie Bnr.67.

       Skjøte på Øverbø/Øverbø Smie Bnr.67 fra Peder Tveiten Øverbø f. 30.08.1890 til Alf Gonsholt f. 20.03.1922 for kr. 500. Datert 22.03.1948.

      

       Eiendommen Øverbø/Fossli Bnr.71 ble i 1950 utskilt fra Øverbø/mellom Bnr.6 til brødrene Alf og Eilert Gonsholt:

       Skylldelingsforetning avholt på Øverbø/mellom Bnr.6 den 11.05.1950, hvorved er utskilt Øverbø/Fossli Bnr.71 til Alf og Eilert Gonsholt

      

       Matrikkelutkast 1950

       Øverbø Gnr.19    

       Bnr.67 - Øverbø smie - 0 mark 02 øre - Alf Gonsholt     

       Bnr.71 - Fossli - 0 mark 03 øre - Alf Gonsholt og Eilert Gonsholt.

      

 

       Gift 1950, med Ragnhild Marie Saga,[20] født 08.03.1931 i Saga Siljan TE.,[21] (datter av Bjarne Hansen og Selma Kristine Olsdatter).

      

 

       Barn:’

 

        A.    Steinar Gonsholt,21 født 1952 i Siljan TE.

 

 

        B.    John Gonsholt,21 født i Siljan TE.

 

 

        C.    Inger Lise Gonsholt,21 født i Siljan TE.

 

 

 

VI. Rolf Gonsholt,1 født 16.06.1925 i Gonsholt Siljan TE.,[22] døpt 09.08.1925 i Siljan kirke TE.23

      

 

       Han giftet seg med Ragnhild Brathagen,[23] født 1925 (datter av Hans Brathagen og Hanna Katrine Rimstad).

      

       Se Gonsholt Søndre/Dalbu Bnr.26

 

 

 

VII. Ivar Asbjørn Gonsholt, født 24.08.1928 i Gonsholt Siljan TE.[24]

      

      

       Gift 20.08.1955 Lardal VE.,25 med Anne Lise Haug, født 01.07.1936,25  i Styrvold Lardal VE.

      

       Se Gonsholt Søndre (Nistua) denne gården

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 212.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 64.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 108.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 16.

[9]  Gravminner i Norge.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 27.

[11]  Hedrum Hedrum klokkerbok 1902-1920. side.

[12]  Siljan bygdebok. side 345.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[15]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 47.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 30.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 39.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 52.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.

[20]  Siljan bygdebok. side 523.

[21]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 40.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 58.

[23]  Hedrum bygdebok bind 3. side 664.

[24]  Lardal lysningsprotokoll 1919-1965. side 75.