| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE/DÅPAN-ØVRE BNR.3 ETTER 1814

 


 

 

 

Gullik Olsen f. 1854 og Martine Kristensdatter f. 1861 sin familie.

 

 

 

Gullik Olsen,[1] født 27.05.1854 i Moholt verk Siljan TE.,[2] døpt 16.07.1854 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[3] død 31.05.1934 i Dåpan øvre Siljan TE., gravlagt 07.06.1934 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Ole Andersen og Marte Kirstine Andersdatter på Stranda u/Austad.

 

Gullik giftet seg i 1887. Gullik kom fra Stranda u/Austad og de døpte barn bosatt på Stranda til og med 1894. (I 1891 nevnes de som brukere på Austad/Stranden Bnr.8, men også Moholt Strandalen Bnr.5)

 

Fra 1896 døpte de barn bosatt på Dåpan.

 

I 1900 og 1910 bodde familien i Dåpan Øvre.

 

Siljan 1900 Kiste Søndre/Daapan Gnr.31 Bnr.3

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Gulek Ols. m g b hf Gorbruger leilending Skovdrift Hustømring (for Treschov) 1854 Slemdal herred* n s

Martine Kresoffersd. k g b hm Hus og Kreatursetel 1862 Slemdal herred* n s

Gustav Guleks. m ug b s Jetergudt 1890 Slemdal herred* n s

Johan Guleks. m ug b s Søn 1892 Slemdal herred* n s

Lauves Guleks. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

Gunda Guleksd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Edevart Guleks. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

Siljan 1910 Kiste Søndre/Daapan Gnr.31 Bnr.3

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Gulik Olsen m g b hf Leilending skogsarb. 27.05.1852 Slemdal n s

Martine Kristensen k g b hm Husarbide 22.11.1862 Varnes n s

Gustav Guliksen m ug b s Skogsarb. 01.12.1890 Slemdal n s

Johan Guliksen m ug b s Skogsarb. 13.06.1893 Slemdal n s

Lauerits Guliksen m ug b s Syk 10.06.1894 Slemdal n s

Edvard Gulliksen m ug b s Barn 01.12.1898 Slemdal n s

Gunda Gulliksen k ug b d Til gjelp ved huset 27.10.1896 Slemdal n s

 

Gulikk døde på Dåpan i 1934

 

 

Gift 27.12.1887 i Siljan kirke TE.,[4] med Martine Kristensdatter,1 født 22.11.1861 i Bøeie Lardal VE.,[5] (datter av Kristen Fransen og Gunhild Marie Halvorsdatter), døpt 08.12.1861 i Lardal VE., død 26.07.1924 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[6] gravlagt 01.08.1924 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 08.10.1876 i Kvelde kirke Hedrum VE.[7]

 

Martine:

Hun kom fra Lardal. Foreldrene var ugift da hun ble født. Hun kom til Siljan i 1887.

 

Martine døde på Dåpan i 1924.

 

 

 

 

I.    Otilie Kristine Gulliksdatter,1 født 02.10.1888 i Stranda Siljan TE.,[8] døpt 04.11.1888 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 05.10.1902 i Siljan kirke TE.[9]

      

       Hun var i 1900 var tjenestejente hos Hans Andersen i Dåpan.

      

 

       Gift 13.08.1916 i Siljan kirke TE.,[10] med Karl Anton Grøn, født 10.05.1888 i Lipstad Sandar VE.,[11] (sønn av Halvor Grøn og Thora Marie Grøn), døpt 17.06.1888 i Sandar VE.

      

 

 

II.   Gustav Gulliksen,[12] født 01.09.1890 i Stranda Siljan TE.,[13] døpt 26.10.1890 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[14] død 25.10.1954 i Siljan TE.[15]

      

      

       Gift 09.04.1916 i Siljan kirke TE.,[16] med Ingeborg Josefine Larsdatter,[17] født 25.10.1898 i Torsholtsaga Siljan TE.,[18] (datter av Lars Arnesen og Maria Anne Johannesdatter), døpt 01.01.1899 i Siljan kirke TE.,18 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[19] død 30.11.1976 i Siljan TE.,15 gravlagt 04.12.1976 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Torsholtsaga

 

       

 

III. Johan Anton Gulliksen,1 født 13.06.1892 i Stranda Siljan TE.,[20] døpt 21.08.1892 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 30.09.1906 i Siljan kirke TE.[21]

      

       Ved vielsen i 1914 hadde han oppholdssted Dåpan. De døpte barn i Siljan til 1922 og flyttet senere til Herøya.

      

 

       Gift 20.12.1914 i Siljan kirke TE.,[22] med Anne Marie Skilbred,[23] født 04.11.1896 i Skilbred Søstua Siljan TE.,[24] (datter av Anders Eriksen Rundquist og Anne Aslaksdatter), døpt 25.12.1896 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.[25]

      

 

       Barn:

 

        A.    Gunvald Gulliksen Dåpan, født 02.02.1916 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[26] døpt 28.05.1916 i Siljan kirke TE.

 

 

        B.    Arne Gulliksen Dåpan, født 11.12.1917 i Moholt Siljan TE.,[27] døpt 24.02.1918 i Siljan kirke TE.

 

 

        C.    Astrid Marie Gulliksen Dåpan, født 02.03.1920 i Meheia BU.,[28] døpt 09.05.1920 i Siljan kirke TE.

 

 

        D.    Erling Gulliksen Dåpan, født 11.01.1922 i Meheia BU.,[29] døpt 07.05.1922 i Siljan kirke TE.

 

 

 

IV. Laurits Gulliksen,1 født 10.06.1894 i Stranda Siljan TE.,[30] døpt 02.09.1894 i Siljan kirke TE.,36 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[31] død 16.12.1912 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[32] gravlagt 23.12.1912 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

V.   Gunda Marie Gulliksdatter,1 født 27.10.1896 i Dåpan øvre Siljan TE.,[33] døpt 01.01.1897 i Siljan kirke TE.,39 død 1982,15 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.31

      

 

       Gift 04.07.1915 i Siljan kirke TE.,[34] med Anders Anundsen Sogn, født 02.07.1883 i Sogn Lardal VE.,40 (sønn av Anund Andreassen og Berte Karine Pedersdatter), døpt 22.07.1883 i Lardal VE., konfirmert 03.10.1897 i Svarstad kirke VE., død 1959.15

      

 

       Barn:

 

        A.    Arthur Sogn, født 29.10.1915 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,32 døpt 13.02.1916 i Siljan kirke TE.

              

 

               Gift 23.12.1947 i Siljan kirke TE.,[35] med Hella Marie Gonsholt, født 10.03.1920 i Gonsholt Siljan TE.,[36] (datter av Ole Petter Olsen og Anne Arnesdatter), døpt 23.05.1920 i Siljan kirke TE.

              

               Hella:

               Hun og mannen Arthur flyttet til Larvik.

              

 

        B.    Sigrid Sogn, født 17.06.1921 i Kiste kraftanlegg Siljan TE.,[37] døpt 07.08.1921 i Siljan kirke TE.

 

 

 

VI. Edvard Gulliksen,1 født 01.12.1898 i Dåpan øvre Siljan TE.,18 døpt 26.02.1899 i Siljan kirke TE.,18 død 25.02.1972 i Siljan TE.,15 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[38]

      

 

       Gift 28.07.1923 i Siljan kirke TE.,[39] med Dagny Solveig Kristiansen,1 født 16.12.1905 i Lardal VE.,[40] (datter av Bernhard Edvard Kristiansen og Gunhilde Marie), død 29.11.1977 i Siljan TE.15

      

       Se Dåpan Øvre denne gården

              

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 53.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[5]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 5.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 141.

[7]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 205.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 60.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 113.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 112.

[11]  Sandar ministerialbok 1883-1895. side 134.

[12]  Siljan bygdebok. side 53-325.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 65.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[15]  Siljan kirkegård.

[16]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[17]  Siljan bygdebok. side 325.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 70.

[21]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 118.

[22]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 109.

[23]  Siljan bygdebok. side 490.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 80.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 88.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 23.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 30.

[28]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 38.

[29]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 47.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[32]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 127.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 81.

[34]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 110.

[35]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 35.

[36]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 39.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 92.

[39]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[40]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 7.