| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD


 

Rønningen u/Rød

 

 

Bosatt her fra ca 1779 til rundt 1820/30

 

Ingeborg Olsdatter f. ca 1742 fra Kreppa i Gjerpen giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1773 med Ole Ådnesen f. 1744. Ole var sønn av Ådne Olsen Rød. Ingeborg og Ole døpte et barn bosatt på Kreppa i 1775 og på Gonsholt eller Gurholt i 1777. Fra 1779 døpte de barn bosatt på Rød. De ble der husmenn på plassen Rønningen u/Rød. Ole døde der i 1789. Ingeborg giftet seg 2. gang i 1791 med Gullik Bentsen f. 1770 fra Gurholt. Gullik døde på Rød i 1815. Ingeborg døde i Siljan som enke i 1830. Det er uvisst om hun da bodde på Rønningen.

 

Ingeborg Olsdatter og Ole Ådnesen sine barn:

Inger Margrete Olsdatter f. 1775 d. 1803

Gunder Olsen f. 1777 d. 1777

Ingeborg Olsdatter f. 1779 d. 1838

Anders Olsen f. 1782 d. 1786

Halvor Olsen f. 1786 d. 1839

 

Ingeborg Olsdatter og Gullik Bentsen sine barn:

Bent Gulliksen f. 1791 d. 1792

 

Familieark

 

 

 

Plassen ble nedlagt etter dette. Jordet ble drevet under Rødgårdene. Ole Knudsen og hans sønn Knud Olsen fikk i 1841 bygsel på en halvpart av Rød hver og samtidig en halvpart av Rønningen hver.