| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I RØD/RØDSETH BNR.4 ETTER 1814

 


 

 

Nils Gustavsen f. 1879 og Geline Johansdatter f. 1880 sin familie.

 

 

 

Nils Gustavsen,[1] født 14.10.1879 i Qvisgaardeje Biri OL.,[2] døpt 26.10.1879 i Biri OL.,[3] død 01.04.1965 i Siljan TE.2

Han var sønn av Gustav Nilsen og Berthe Johannesdatter i Biri.

 

Nils ble gift og i 1910 finner vi familien i Sarpsborg.

 

1910 - Sarpsborg - Oscarsgate:

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Nils Gustavsen 14.10.1879 Biri Snertingsdalen hf g Fjeldarbeider b

Geline Gustavsen 20.04.1880 Vardal hm g g. m. Fjeldarbeider b

Rudolf Gustavsen 12.11.1901 Østre Toten s ug b

Borghild Gustavsen 09.09.1903 Halingdal d ug b

Einar Gustavsen 19.09.1908 Tune s ug b

 

De har så kommet til Siljan og bodde på Tufte da sønnen Rudolf ble konfirmert i 1916. De bodde på Kiste da datteren Borghild ble konfirmert i 1917.

 

Hans Martin Larsen skilte i 1923 ut Rød/Rødseth Bnr.4 fra Rød/innmarken Bnr.2 og solgte den til Nils Gustavsen:

Skyldelingsforreting avholdt på Rød/innmarken Bnr.2 den 07.04.1923, hvorved utskilt til Nils Gustavsen plassen Rød/Rødseth Bnr.4. Tinglyst 18.04.1923

Skjøte på Rød/Rødseth Bnr.4 fra Hans L Rød til Nils Gustavsen for kr. 750. Datert 06.08.1923, tinglyst 25.08.1923

 

Treschow skilte i 1940 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den til Nils Gustavsen:
Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 04.11.1940, hvorved er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22. 
Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Rødset-Bekkedalen Bnr.22 fra Treschow til Nils Gustavsen f. 14.10.1879 for kr. 100. Datert 04.04.1941

 

Matrikkelutkast 1950

Rød Gnr.27

Bnr.4 - Rødseth - 0 mark 08 øre - Nils Gustavsen

Gonsholt Søndre Gnr.28
Bnr.22 - Rødset, Bekkedalen - 0 mark 03 øre - Nils Gustavsen 

 

Nils Gustavsen solgte i 1958 eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 til sønnesønnen Oddbjørn Gustavsen:
Skjøte på Rød/Rødseth Bnr.4 fra Nils Gustavsen f. 14.11.1879 til Oddbjørn Gustavsen f. 12.01.1936 for kr. 10 000. Datert 29.08.1958

 

Nils døde i Siljan i 1965.

 

Han giftet seg med Geline Johansdatter,1 født 20.04.1880 i Thunlieje Verdal OL.,2 (datter av Johan Hansen og Live Johannesdatter), døpt 23.05.1880 i Verdal OL.,[4] død 02.02.1958 i Siljan TE.,2 gravlagt 08.02.1958 i Siljan kirkegård TE.

 

Geline:

Hun kom fra Verdal og døde i Siljan i 1958.

 

 

 

 

I.    Rudolf Gustavsen, født 12.11.1901 i Eng Ø. Toten OL.,1 døpt 09.02.1902 i Toten OL.,1 konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.[5]

      

 

       Gift 06.03.1926 i Siljan kirke TE.,[6] med Maren Eilifsdatter, født 13.05.1895 i Midtbøen Seljord TE.,[7] (datter av Eilif Aanondsen og Margit Bjørnsdatter), døpt 02.06.1895 i Seljord TE., konfirmert 1909 i Seljord TE.

      

 

       Barn:

 

        A.    Robert Gustavsen, født 29.03.1926 i Rød/Rødseth Bnr.4 Siljan TE.,[8] døpt 11.07.1926 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Borghild Lovise Nilsen, født 09.09.1903 i Heieplass Flaa BU.,[9] døpt 15.11.1903 i Flaa BU.,9 konfirmert 30.09.1917 i Siljan kirke TE.[10]

      

 

       Gift 03.04.1920 i Siljan kirke TE.,[11] med Eivind Aslaksen, født 26.02.1898 i Strand Treungen Nissedal TE.,[12] (sønn av Aslak Eivindsen og Gro Halvorsdatter), døpt 07.04.1898 i Nissedal TE., yrke Anleggsarbeider.

      

        Se Haugen u/Høiseth

 

 

 

III. Einar Gustavsen,[13] født 19.09.1908 i Tune ØF.,[14] død 07.12.1986 i Siljan TE.2

      

 

       Han giftet seg med Margit Marie Danielsen,16 født 21.09.1917 i Grønland Siljan TE.,[15] (datter av Georg Danielsen og Signe Olsdatter), døpt 28.07.1918 i Siljan kirke TE., død 23.10.1994 i Siljan TE.2

      

      Se Gonsholt Søndre/Aasvang

      

 

 

 

 

 [1]  Østre Toten Hoff ministerialbok 1897-1909. side 48.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Biri Ministerialbok nr. 6, 1877-1886, side 36.

[4]  Verdal Ministerialbok nr. 10, 1878-1893, side 14.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[7]  Seljord Seljord klokkerbok 1887-1914. side 25.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 62.

[9]  Nes Flå ministerialbok 1881-1917. side 86.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 101.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[12]  Nissedal Treungen klokkerbok 1893-1928. side 12.

[13]  Siljan bygdebok. side 570.

[14]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 20.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 32.

[16]  Hedrum lysningsprotokoll 1950-1972. side 23.

[17]  Lardal bygdebok bind 3. side 855.