| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/AASVANG Bnr.25 ETTER 1814

 


 

 

Einar Gustavsen f. 1908 og Margit Marie Danielsen f. 1917 sin familie.

 

 

 

Einar Gustavsen,[1] født 19.09.1908 i Tune ØF.,[2] død 07.12.1986 i Siljan TE.[3]

Han var sønn av Nils Gustavsen og Geline Johansdatter på Rød/Rødseth.

 

Treschow skilte i 1949 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 fra Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 og solgte den til Einar Gustavsen:

Skylldelingsfrretning avholt på Gonsholt Søndre/Vierød Bnr.2 den 27.07.1949, hvorved utskilt til Einar Gustavsen eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25.

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Aasvang Bnr.25 fra Treschow til Einar Gustavsen f. 19.09.1908 for kr. 450 osv. Datert 24.09.1949

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.25 - Aasvang - 0 mark 04 øre - Einar Gustavsen.

 

Einar døde i Siljan i 1986.

 

 

Han giftet seg med Margit Marie Danielsen,1 født 21.09.1917 i Grønland Siljan TE.,[4] (datter av Georg Danielsen og Signe Olsdatter), døpt 28.07.1918 i Siljan kirke TE., død 23.10.1994 i Siljan TE.3

 

Margit:

Margit Marie døde i Siljan i 1994.

 

 

 

I.    Oddbjørn Gustavsen, født 12.01.1936 i Rødseth Siljan TE.,3 død 17.08.2007 i Siljan TE.3

      

       Nils Gustavsen solgte i 1958 eiendommen Rød/Rødseth Bnr.4 til sønnesønnen Oddbjørn Gustavsen:

       Skjøte på Rød/Rødseth Bnr.4 fra Nils Gustavsen f. 14.11.1879 til Oddbjørn Gustavsen f. 12.01.1936 for kr. 10 000. Datert 29.08.1958.

      

 

       Gift 16.10.1954 i Kvelde kirke Hedrum VE.,[5] med Oddbjørg Moe, født 23.01.1935 i Kvelde Hedrum VE.

      

 

     Barn:

 

        A.    Terje Gustavsen, født 1954 i Siljan TE.

 

 

 

        B.    Kari Gustavsen, født 1956 i Siljan TE.

              

 

               Hun giftet seg med Henry Steinsholt, født 1953 i Rinnehaugen Steinsholt S. Lardal VE.[6]

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 570.

[2]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 20.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 32.

[5]  Hedrum lysningsprotokoll 1950-1972. side 23.

[6]  Lardal bygdebok bind 3. side 855.