| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KJØLNES-SØNDRE Bnr.4 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Anne Helvig Nilsdatter f. 1820 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Jan Halvorsen f. 1820 og 2. gang med Hans Jacob Andersen f. 1836.

 

 

 

Anne Helvig Nilsdatter,[1] født 23.03.1820 i Sikane Siljan TE.,[2] døpt 28.05.1820 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.12.1901 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[4] gravlagt 06.01.1902 i Siljan kirkegård TE.

Hun var datter av Nils Jensen og Ellen Hansdatter på Sikane.

 

Hun giftet seg 1. gang i 1846. De overtok som husmenn på Kjørholt Søndre u/Gurholt.

 

Festeseddel fra M Treschow til Jahn Halvorsen paa pladsen Kjølnes under Guurholt. Datert 21.08.1847, tinglyst 31.08.1847

 

Hennes 1. mann druknet i 1853.

 

Anne Helvig giftet seg 2. gang i 1862 og bodde videre på Kjølnes Søndre som husmenn.

 

Siljan 1865 - Kjølnæs u/Gurholt

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Hans J. Andersen m g Husfader Husmand med Jord 30 (alder) Svarstad Prgj.

Anne H. Nielsdatter k g hans Kone 46 (alder) Slemdal Prgj.

Elen A. Jahnsdatter k ug hendes Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

Berte J. Hansdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

 

Da Treschow skilte ut plassen som eget bruk i 1869 overtok de som leilendinger.

 

Siljan 1875 – Gurholt/Kjølnes løpenummer 540d

Hans Andersen f. 1836 i Laurdal – husfader – leilending

Anne H Nielsdatter f. 1820 – kone

Jørgine f. 1865 – datter

Berte Jansdatter f. 1850 – husmoderens datter

 

Kjølnes Nordre Bnr.5 ble sammenføyd med Kjølnes Søndre Bnr.4 i 1894.

 

Siljan 1900 - Gurholt/Kjølnæs Gnr.23 Bnr.4

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Anderss. Kjølnæs m g b hf Leilænding og arbeider ved skovdrift 1836 Styrvoll JL n s

Anne Helvig Nilsd. k g b hm Gaardmandskone 1820 Slemdal herred* n s

Ingeborg Emilsd. k ug b tj Husgjerning og kreaturstel 1880 Nummedal Bu n s

Inger Marie Hansd. k ug b fl Tjenestepigens datter 1898 Slemdal herred* n s

 

Anne Helvig døde på Kjølnes i 1901.

 

 

(1) Gift 18.10.1846 i Siljan kirke TE.,[5] med Jan Halvorsen, født 20.08.1820 i Haugen u/Gurholt Siljan TE.,[6] (sønn av Halvor Olsen og Berte Olsdatter), døpt 10.09.1820 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 16.10.1836 i Siljan kirke TE.,[7] død 01.01.1853 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE., gravlagt 09.01.1853 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Jan:

Han kom fra Haugen u/Gurholt. Jan druknet i Lakssjø i 1853 sammen med John Olsen Teiet.

 

 

(2) Gift 15.08.1862 i Siljan kirke TE.,[9] med Hans Jacob Andersen,[10] født 29.09.1836 i Røsholt Lardal VE.,[11] (sønn av Anders Halvorsen og Berte Marie Jonsdatter), døpt 20.10.1836 i Lardal VE.

 

Hans:

Han kom fra Røsholtengen i Lardal. Hans mor, Berte Marie Jonsdatter f. 1814, var datter av Jon Bentsen Gonsholt.

 

Jeg har ikke funnet han gravlagt i Siljan før 1927.

 

 

 

I.    Helene Jansdatter,[12] (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 20.06.1847 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[13] døpt 18.07.1847 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[14]

      

       I 1865 var Helene tjenestejente hos Jacob Olsen på Rød. Hun reiste hun med sin søster til Amerika i 1868.

      

 

 

II.   Ingeborg Marie Jansdatter,12 (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 01.01.1849 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[15] døpt 28.01.1849 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 10.04.1864 i Siljan kirke TE.[16]

      

       Hun reiste med sin søster Helene til Amerika i 1868.

      

 

 

III. Berte Jansdatter, (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 07.09.1850 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[17] døpt 13.10.1850 i Siljan kirke TE.,17 død 09.06.1913 i Neset Siljan TE.,[18] gravlagt 14.06.1913 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 22.12.1892 i Siljan kirke TE.,[19] med Nils Kristian Arvesen,[20] født 09.09.1856 i Neset Siljan TE.,[21] (sønn av Arve Kjellsen og Inger Marie Nilsdatter), døpt 09.11.1856 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[22] død 1942.

      

       Se Neset

 

 

      

IV. Ellen Andrea Jansdatter,[23] (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter) født 02.09.1852 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[24] døpt 19.09.1852 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.[25]

      

       Hun reiste til Amerika i 1874.

      

 

 

V.   Berte Jørgine Hansdatter,10 (datter av Hans Jacob Andersen og Anne Helvig Nilsdatter) født 19.11.1865 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[26] døpt 26.12.1865 i Siljan kirke TE.,26 død 14.03.1877 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[27] gravlagt 22.03.1877 i Siljan kirkegård TE.27

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 96.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 64.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 184.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 221.

[6]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 150.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 231.

[10]  Siljan bygdebok. side 249.

[11]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 7.

[12]  Siljan bygdebok. side 249 og 363.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 37.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 41.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.

[19]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 155.

[20]  Siljan bygdebok. side 46.

[21]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[23]  Siljan bygdebok. side 249 363.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 241.