| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I NESET ETTER 1814

 


 

 

 

 

Nils Kristian Arvesen f. 1856 og Berte Jansdatter f. 1850 sin familie.

 

 

 

Nils Kristian Arvesen,[1] født 09.09.1856 i Neset Siljan TE.,[2] døpt 09.11.1856 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[3] død 1942.

Han var sønn av Arve Kjellsen og Inger Marie Nilsdatter på Neset.

 

Han skrev seg bare nok bare som Kristian.

 

Han giftet seg i 1892 og overtok bygselen på Neset. Hans mor overtok bygselen etter at faren døde i 1883 og hun døde i 1891.

 

Han bodde der med familien og tok også vare på søsken. De fikk ingen egne barn.

 

Siljan 1900 - Neset Gnr.34 Bnr.1

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Kristian Arves. m b hf Gordbruger leilending Tømerflaating og Skovdrift (ved Tresckov) 1856 Slemdal herred* n s

Berthe Jansd. k b hm Husjerning Kreaturstel 1850 Slemdal herred* n s

Inggebør Arvesd. k b fl Husjerning Kreaturstel 1849 Slemdal herred* n s

Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Forsørges af sin Broder No 1

Oline Arvesd. k b fl 1858 Slemdal herred* n s

Merknad: E: Tilføyd med blyant i Erhverv og Livsstilling: Forsørges af sin Broder No 1 Sjukdom: Sinsvag i mindre grad omkring 30 Aars alderen

 

Siljan 1910 - Neset Gnr.34 Bnr.1

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Kristian Arvesen m g b hf Leilending skovdrift 09.09.1856 Slemdal n s

Berte Jansen k g b hm Husstel 16.09.1850 Slemdal n s

Hagbart Kristiansen m ug b tj Barn 26.12.1897 Slemdal n s

Oline Arvesen k ug b søster til hf Lidt gjelp ved huset 21.02.1858 Slemdal n s Sjukdom: s.

 

Som nevnt så hadde de ingen barn selv. I 1910 nevnes en liten gutt, Hagbart Kristiansen f. 1897 fra Naphaugrønningen, som tjenestegutt hos dem. Det var han som siden overtar bygselen etter dem, så de har nok hatt en nær relasjon. Hagbart sin mor døde i 1900 og hans far flyttet til datteren i Gjerpen. og nevnes der i 1910, så han kan ha vært som et pleiebarn/fosterbarn og regne.

 

Kristian ble enkemann allarede i 1913. Han satt med bygselen på Neset til 1937 da denne Hagbart overtok.

 

Kristian døde på Neset i 1942.

 

 

Gift 22.12.1892 i Siljan kirke TE.,[4] med Berte Jansdatter, født 07.09.1850 i Kjølnes u/Gurholt Siljan TE.,[5] (datter av Jan Halvorsen og Anne Helvig Nilsdatter), døpt 13.10.1850 i Siljan kirke TE.,5 død 09.06.1913 i Neset Siljan TE.,[6] gravlagt 14.06.1913 i Siljan kirkegård TE.

 

Berte:

Hun kom fra Kjølnes u/Gurholt.

 

Berte var bosatt som tjenestepike på Sem nordre i Sandehered i 1865.

 

Sem nordre - Sandeherred - 1865:

Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

Jahn Pedersen 45 Slemdal hf g Gaardbruger, Selveier

Karen Nilsdatter 38 Slemdal Hans Kone g

Peder Jahnsen 7 Sandeherred Deres Søn ug

Martin Jahnsen 3 Sandeherred Deres Søn ug

Maren Jahnsdatter 6 Sandeherred Deres Datter ug

Karen Jahnsdatter 2 Sandeherred Deres Datter ug

Berthe Jahnsdatter 16 Slemdal ug Tjenestepige.

 

Hun døde på Neset i 1913.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 46.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[4]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 155.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.

[6]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 128.