| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TOKLEV u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Andersen f. 1835 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Jacobsdatter f. 1830 og 2. gang med Maren Knutsdatter f. 1836.

 

 

 

Ole Andersen, født 30.09.1835 i Grorud Siljan TE.,[1] døpt 28.02.1836 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[2] død 14.07.1878 i Toklev u/Island Siljan TE.,[3] gravlagt ??.07.1878 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Anders Olsen og Gjertrud Kittelsdatter på Toklev u/Island.

 

Ole giftet seg i 1859. Han kom fra Toklev og de ble bosatt der.

 

Han giftet seg 2. gang i 1865.

 

De nevnes sammen med hans far i 1865.

 

Island 1865 - Toklev

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Olsen m e Husfader Husmand med Jord 67 (alder) Laurdal Prgj.

Ole Andersen m g hans Søn hjælper Faderen med Pladsens Brug 31 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Knudsdatter k g hans Kone bestyrer F. Husholdning 30 (alder) Gjerpen Prgj.

Anne Gurine Olsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Olsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

Christian Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Halvorsdatter k ug Tjenestepige 17 (alder)

 

I 1875 er Ole leilending og hans far er bosatt hos dem. Hans nevnes som blind.

 

Siljan 1875

Tokleven – løpenummer 489e 490e

Ole Andersen f. 1835 – husfader – leilending og dagarbeider som tømmrer

Maren Knudsdatter f. 1836 i Gjerpen – kone

Anne Gurine f. 1860 – datter – hjelper faderen

Christian f. 1866 – sønn

Johannes f. 1867 – sønn

Ingeborg Marie f. 1869 – datter

Gunelia f. 1871 – datter

Maren Olava f. 1872 – datter

Ole f. 1874 – sønn

Anders Olsen f. 1799 i Svarstad i Laurdal – husfaderen fader – førsørges av sønnen – blind

 

Ole døde på Toklev i 1878. Begravelsesdatoen ble ikke skrevet i kirkeboka.

 

 

(1) Gift 10.12.1859 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Jacobsdatter, født 08.12.1830 i Snurren u/Prestegården Siljan TE.,[4] (datter av Jacob Fredriksen og Anne Olsdatter), døpt 01.01.1831 i Siljan kirke TE.,4 konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.,[5] død 14.03.1864 i Toklev u/Island Siljan TE.,[6] gravlagt 22.03.1864 i Siljan kirkegård TE.6

 

Ingeborg:

Hun kom fra Snurren og døde på Toklev i 1864.

 

 

(2) Gift 20.08.1865 i Siljan kirke TE.,[7] med Maren Knutsdatter, født 05.10.1836 i Godal Gjerpen TE.,7,[8] (datter av Knud Olsen og Gurine Toresdatter), døpt 01.01.1837 i Gjerpen kirke TE.,8 konfirmert 18.04.1852 i Gjerpen kirke TE.

 

Maren:

Hun kom fra Godal i Gjerpen. Maren flyttet som enke til Amerika i 1893 med flere av barna.

 

 

 

I.    Anne Gurine Olsdatter,[9] (datter av Ole Andersen og Ingeborg Jacobsdatter) født 12.02.1860 i Toklev u/Island Siljan TE.,[10] døpt 15.04.1860 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.[11]

      

       Hun reiste til Amerika i 1883.

 

      

      

II.   Anders Olsen,12 (sønn av Ole Andersen og Ingeborg Jacobsdatter) født 31.03.1862 i Toklev u/Island Siljan TE.,13 døpt 01.06.1862 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.14

      

       Han reiste til Amerika i 1883.

 

 

      

III. Johannes Olsen, (sønn av Ole Andersen og Ingeborg Jacobsdatter) født 14.10.1863 i Toklev u/Island Siljan TE.,[12] døpt 22.11.1863 i Siljan kirke TE.,15 død 08.06.1864 i Toklev u/Island Siljan TE.,6 gravlagt 15.06.1864 i Siljan kirkegård TE.6

 

 

 

IV. Kristian Olsen,[13] (sønn av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 12.11.1865 i Toklev u/Island Siljan TE.,[14] døpt 01.01.1866 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 09.10.1881 i Siljan kirke TE.[15]

      

       Han en notert som utreist til Amerika i kirkeboken i Siljan i 1887. Dersom han reiste, så kom han tilbake for han giftet seg i Gjerpen i 1899 og fikk et barn der samme året. Han skrev seg nok som Toklev.

      

       Gjerpen - viet 19/2-1899

       Kristian Olsen Toklev, Kjører i Skien, f. Slemdal 1865, konf. Slemdal 1881. F: Leil. Ole Andersen.

       Gustava Marie Olsd., f. Lia 1874. F: Leil. Ole Abrahamsen

 

       Han kjøper nok to eiendommer fra Gjerpen lille – Lagmannsgården i Gjerpen i 1899 (Fra gamlegjerpen.no):

 

       Skyldsætningsforretning tinglyst 16/9-1897, hvorved bnr 7 "En byggetomt" er utskilt fra bnr 4. Skyld: 0 mark 02 øre.

       (Samme eiendom:) Skjøte fra Isak E. Sandbakken og Hans Larsen til Kristian Olsen Toklev for dette bruk og bnr 27

       for 7500 kr. dat. 20. okt., tinglyst 17. november 1899.

 

       Skyldsætningsforretning tinglyst 10/3-1899, hvorved bnr 27 "En hustomt" er utskilt fra bnr 4. Skyld: 0 mark 04 øre.

       Skjøte fra Isak E. Sandbakken og Hans Larsen Gravklev til Kristian Olsen Toklev paa dette brug og bnr 7

      for 7500 kr. Dato 20. okt., tingl. 17. nov. 1899.

 

       Kristian var forlover her i 1902 (Fra gamlegjerpen.no):

 

       Johan Andersen (Johan Sogn) fra Vassend under Mo f. 9/3-1878 i Hogstadkåsa i Siljan, s.a. Anders Anundsen.

       g. 31/3-1902 m. Inga Amalie Samuelsdatter fra Skuihaugen under Skui i Lardal f. 27/9-1882 på Lie i Svarstad sogn, d.a. skogsarb. Samuel Eriksen fra Sandar i Vestfold f. 1856 og Trine Torstensdatter f. 1859 i Lardal.

       Forlovere: "Kristian Olsen Toklev i Skien og Karl H. Tveten i Lardal."

 

       Jeg har ikke funnet mer om han etter dette.

 

      

       Gift 19.02.1899 i Gjerpen kirke, med Gustava Marie Olsdatter, født 10.01.1874 på Lia u/Godal Gjerpen TE.,[16] (datter av Ole Abrahamsen og Andrea Knudsdatter).

      

       Gustava:

       Gustava hadde en bror, Ole Olsen f. 1877 som var gift og bosatt på Moholt/Stregrønningen Bnr.19 i Siljan.

 

       Gustava var bosatt i Prinsensgate 40 i 3. etg. i Skien i 1910. Hun stod da som ugift, noe som ikke kan stemme, og hun drev pensjonat. Barnet de fikk i Skien var bosatt hos henne.

 

       Navn – Alder/født – fødestad – bostatus – familiestilling – sivilstand - yrke

       Gustava Toklev - 1874-01-10 - Gjerpen - b - hm - ug - Driver pensjonat

       Martha Toklev - 1899-07-20 - Skien - b - d - ug - datter

       Elise Hansen - 1893-06-08 - Brevik - b - tj - ug - tjenestepike

       Anton Loge - 1883-05-11 - Flekkefjord - b - el - ug - Garver

       Torvald Østerud - 1875-04-25 - Vaale Jarlsb. - b - el - ug - Møbelsnedker

      

 

 

V.   Johannes Olsen,16 (sønn av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 12.05.1867 i Toklev u/Island Siljan TE.,[17] døpt 07.07.1867 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.[18]

      

       Han reiste til Amerika i 1893.

      

 

 

VI. Ingeborg Maria Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 31.01.1869 i Toklev u/Island Siljan TE.,[19] døpt 29.03.1869 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[20] død 20.01.1885 i Toklev u/Island Siljan TE.,[21] gravlagt 28.01.1885 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

VII. Gunelia Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 18.09.1870 i Toklev u/Island Siljan TE.,[22] døpt 06.11.1870 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.[23]

      

       Hun flyttet til Skien i 1893.

      

       Hun ble gift og familien nevnes i Skien i 1900 og 1910. De skrev seg som Gravklev.

      

       Skien 1900 - Dustien

       Hans Lars. Gravklev 1869 Killebygden Brb hf g Fabrikarbeider b

       Gunelia L. Gravklev 1870 Slemdal Brb hm g Husgjerningen b

       Lukas Obadias Lars. 1894 Skien s ug Søn b

       Jeni Magdalene Lars. 1895 Skien d ug Datter b

       Rakel Lars. 1898 Skien d ug Datter b

       Helga Engelstad 1880 Slemdal Brb el ug Sypige Syerske b

      

       Skien 1910 - Aalsgate 207

       Hans Gravklev 06.09.1869 Solum hf g Slipriarbeider b

       Gunelie Gravklev 18.09.1870 Slemdal hm g Handlende b

       Lukkas Gravklev 01.08.1895 Solum s ug skoleelev b

       Jenny Gravklev 16.12.1896 Skien d ug skoleelev b

       Rakel Gravklev 02.02.1898 Skien d ug skoleelev b

        !! Gravklev* 14.06.1910 Skien d ug b

      

 

       Gift[24] med Hans Larsen Gravklev, født 06.09.1869 i Kilebygda Solum TE.26

      

 

 

 

VIII. Maren Olava Olsdatter, (datter av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 24.09.1872 i Toklev u/Island Siljan TE.,[25] døpt 03.11.1872 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Hun flyttet til Amerika i 1893.

      

 

 

 

IX. Ole Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 16.08.1874 i Toklev u/Island Siljan TE.,[27] døpt 18.10.1874 i Siljan kirke TE.,28 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.[28]

      

       Han reiste til Amerika i 1893.

      

 

 

X.   Teodor Olsen, (sønn av Ole Andersen og Maren Knutsdatter) født 29.05.1877 i Toklev u/Island Siljan TE.,[29] døpt 15.07.1877 i Siljan kirke TE.

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1891.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 12.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 169.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 85.

[5]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 232.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 234.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 19.

[9]  Siljan bygdebok. side 363 og 364.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[11]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[13]  Siljan bygdebok. side 364.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[15]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 136.

[16]  Gamle Gjerpen.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 81.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 139.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 84.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 16.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 116.

[24]  1910 tellingen.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[26]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 121.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[28]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 124.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 27.