| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE BNR.18 ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Martin Olsen f. 1860 og Maren Andrine Fredriksdatter f. 1851 sin familie.

 

 

 

Anders Martin Olsen,[1] født 04.01.1860 i Modalen u/Kiste Siljan TE.,[2] døpt 26.02.1860 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[3] død 10.02.1941 i Kiste Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Andersen og Anne Helvig Nilsdatter på Modalen u/Kiste Nordre.

 

Anders Martin flyttet til Lardal i 1888 og giftet seg der samme året.

 

De døpte barn bosatt på Bergan i Lardal i 1891 og 1893.

 

De ble senere bosatt på Kiste Søndre Bnr.18 i Siljan.

 

Ole Mathisen Grini kjøpte i 1895 Kiste Søndre Bnr.18 av Treschow. Ole bodde nok ikke på gården, så Anders Martin kan allerede da ha kommet dit som forpakter.

 

I 1900 bodde familien på Kiste Søndre Bnr.18.

 

Siljan 1900 - Kiste Søndre Gnr.31 Bnr.18

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Anders Ols. Kiste m g b hf Sersjant og gaardbruger 1860 Slemdal herred* n s

Maren Fredriksd. k g b hm Gaardmandskone 1851 Styrvoll JL n s

Ole Anderss. m ug b s Søn 1891 Styrvoll JL n s

Anne Andersd. k ug b d Datter 1893 Styrvoll JL n s

Anne Syvertsd. k ug b fl Pleiedatter 1890 Styrvoll JL n s

Anne Mortensd. k e b fl Føderaadskone 1812 Styrvoll JL n s

Syvert Syverts. m ug mt el Arbeider ved skovdrift 1883 Styrvoll JL n s Sannsynleg opphaldstad: Lardal

 

Anders Martin kjøpte i 1904 Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 av Ole Mathisen Grini:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Ole Mathiesen Grini til Anders Martin Olsen Kiste for kr. 8000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

 

Anders Martin Olsen solgte samtidig Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.1 videre til Kristian Eriksen Austad:

Skjøte på eiendommen Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Anders Martin Olsen Kiste til Kristian Eriksen Austad for kr. 4000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

 

Siljan 1910 - Kiste søndre Gnr.31 Bnr.18

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Anders Martin Olsen m g b hf Gaardb. (selveier) & sersjant 04.01.1860 Slemdal n s

Maren Anderine Fredriksen k g b hm Gaardb.kone 17.05.1851 Lardal n s

Ole Andersen m ug b s Gaards og skovarbeider 28.10.1891 Lardal n s

Anne Andersen k ug b d Husgjerning og kreaturstel 10.10.1893 Lardal n s

Nils Olsen m g mt el Tømmermand 09.02.1863 Slemdal n s Sedvanleg bustad: Strømdalsskoven Gjerpen.

 

Anders Martin døde på Kiste Søndre i 1941.

 

 

Gift 26.10.1888 i Styrvold kirke VE.,[5] med Maren Andrine Fredriksdatter,[6] født 17.05.1851 i Berganeiet Lardal VE.,[7],4,[8] (datter av Fredrik Sørensen og Anne Mortensdatter), døpt 08.06.1851 i Lardal VE., død 18.04.1950 i Kiste Siljan TE.4

 

Maren:

Hun kom fra Lardal. Begge hennes foreldre døde bosatt på Kiste. Hennes far i 1899 og hennes mor i 1907.

 

Hun og barna overtok gården da hennes mann døde i 1941:

Hjemmelsovergang til enkefru Maren Kiste f. 17.05.1851, Ole Andersen Kiste f. 28.10.1891 og Anne Johannesen f. 1893 som eneste og myndige arvingene efter den siden 10.02.1941 avdøde Anders Kiste. Eiendommen er solgt for kr. 9000. Datert 09.07.1941

 

Hun skjøtet i 1941 gården til sønnen Ole:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Maren Kiste f. 17.05.1851 (med Anne Johannesens påtegnede samtykke) til sønnen Ole Andersen Kiste f. 28.10.1891 for kr. 10 000 med forbehold om føderåd for sælgersken, annsætt til 5-årlig verdi kr. 3000. Kjøpesummen er inkludert kr. 4000 for løsøre. Datert 05.07.1941.

 

Maren døde på Kiste i 1950.

 

 

 

I.    Ole Andersen, født 28.10.1891 i Bergan Lardal VE.,[9] døpt 29.11.1891 i Styrvold kirke VE.,9 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[10] yrke Anleggsarbeider.,6 død 1950.4

      

      

       Gift 11.07.1916 i Siljan kirke TE.,[11] med Marta Marie Nordland,[12] født 16.08.1899 i Sarpsborg ØF.,[13] (datter av Hans Anton Vilhelmsen Nordland og Hanna Marie Fredriksen), døpt 24.09.1899 i Sarpsborg ØF.,13 død 11.06.1968 i Kiste Siljan TE.,4 konfirmert 05.10.1913 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Se Kiste Søndre denne gården

 

 

              

II.   Anne Andersdatter,6 født 10.10.1893 i Bergan Lardal VE.,[15] døpt 19.11.1893 i Styrvold kirke VE.,22 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.[16]

      

       De døpte barn bosatt på Kiste. Ifølge Bakken ble de bosatt i Solum sogn.

 

 

       Gift 18.06.1916 i Siljan kirke TE.,11 med Efraim Leonard Johansson, født 1883 i Sverige.11

      

 

       Barn:

 

        A.    Emma Marie Johansen, født 02.09.1916 i Kiste Siljan TE.,[17] døpt 12.11.1916 i Siljan kirke TE.

 

 

        B.    Agnes Lonarda Johansen, født 03.09.1919 i Kiste Siljan TE.,[18] døpt 09.11.1919 i Siljan kirke TE.

 

 

        C.    Alfhild Sofie Johansen, født 27.01.1925 i Kiste Siljan TE.,[19] døpt 13.04.1925 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 91 og 107.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 98.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 107.

[6]  Siljan bygdebok. side 91.

[7]  Lardal ministerialbok 1835-1860. side 100.

[8]  Lardal bygdebok bind 3. side 924.

[9]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 25.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[12]  Siljan bygdebok. side 92.

[13]  Sarpsborg ministerialbok 1892-1899. side 77.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 93.

[15]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 28.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 26.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 37.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 56.