| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TOKLEV u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Paul Ivar Johnsen f. 1900 og Petra Kristine Vilhelmine Nordland f. 1903 sin familie.

 

 

 

 

Paul Ivar Johnsen, født 15.08.1900 i Østre Aker Oslo.,[1] døpt 07.10.1900 i Østre Aker Oslo., konfirmert 03.10.1915 i Idd ØF., yrke Anleggsarbeider.

Han var sønn av Albert Torenius Torstensen og Julie Olsdatter i Østre Aker i Oslo.

 

Paul Ivar kom til Siljan og giftet seg der i 1921. Samme året døpte de et barn bosatt på Toklev. Han kom nok hit for å jobbe med kraftverket på Toklev og nevnes der som anleggsarbeider.

 

De er uvisst hvor lenge de bodde her.

 

Hans bror, Torleif Osvald Johnsen, ble også gift i Siljan.

 

 

Gift 16.05.1921 i Siljan kirke TE.,[2] med Petra Kristine Vilhelmine Nordland, født 11.10.1903 i Solborg Øyestad AA.,[3] (datter av Hans Anton Vilhelmsen Nordland og Hanna Marie Fredriksen), døpt 27.12.1903 i Øyestad AA.,3 konfirmert 30.09.1917 i Siljan TE.[4]

 

Petra:

Hun bodde på Kiste da hun ble konfirmert i Siljan i 1913.

 

Hennes bror Hjalmar Sigfrid Nordland f. 1901 ble konfirmert i Siljan i 1915. Søsteren Marta Marie Nordland f. 1899 ble konfirmert i Siljan i 1913 og gift med Ole Andersen f. 1891 og bosatt på Kiste Søndre Bnr.18 i Siljan. Foreldrene var trolig da bosatt i Siljan i en periode.

 

Hun ble konfirmert tidligere enn alderen skulle tilsi etter søknad fra sognepresten i Siljan til biskopen i Kristiansand. (Se presteattester i Siljan fra 1900-1970 side 230-231).

 

 

 

I.    Alfhild Margaret Johnsen, født 06.08.1921 i Toklev u/Island Siljan TE.,[5] døpt 04.09.1921 i Siljan kirke TE.

 

 

 

 

 [1]  Idd klokkerbok 1914-1940. side 218.

[2]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 117.

[3]  Øyestad ministerialbok 1897-1907. side 90.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 101.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.