| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I STRANDEN BNR.8 u/AUSTAD ETTER 1814 

 


 

 

 

Ole Andersen f. 1815 og Marte Kirstine Andersdatter f. 1829 sin familie.

 

 

 

Ole Andersen,[1] født 21.06.1815 i Tangen u/Austad Siljan TE.,[2] døpt 02.07.1815 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[3] død 29.01.1867 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[4] gravlagt 07.02.1867 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Anders Gulbrandsen og Maren Mathiasdatter på Tangen u/Austad før 1814.

 

Ole kom fra Tangen u/Austad og giftet seg i 1850. De døpte et barn bosatt hos hans kones foreldre på Stranden u/Austad samme året.

 

I 1852 og 1854 døpte de barn bosatt på Moholt verk.

 

Hans svigermor døde på Stranden i 1855. Ole og Marte Kirstien flyttet tilbake dit rundt denne tiden. De døpte barn bosatt på Stranden fra 1857. Svigerfaren døde der i 1864.

 

I 1865 ser vi Ole som husmann på Stranden.

 

Siljan 1865 - Austad/Stranden

Husmand med Jord Ole Andersen Utsæd: by1/8 ha1/2 po2, kreaturhald: ku1 få2

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Ole Andersen m g Husfader Husmand med Jord 51 (alder) Slemdal Prgj.

Marthe K. Andersdatter k g hans Kone 38 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Olsen m ug deres Søn 16 (alder) Slemdal Prgj.

Gullek Olsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Ole M. Olsen m ug deres Søn 6 (alder) Slemdal Prgj.

Mathias Olsen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

Johan J. Olsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

Maren A. Olsdatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

Margrethe Olsdatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

 

Ole døde på Stranden i 1867.

 

 

Gift 24.02.1850 i Siljan kirke TE., med Marte Kirstine Andersdatter, født 13.09.1829 i Stranda Siljan TE.,[5] (datter av Anders Jansen og Margrete Rasmusdatter), døpt 27.09.1829 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke TE.,[6] død 05.06.1896 i Stranda Siljan TE.,[7] gravlagt 10.06.1896 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Marte:

Hun kom fra Stranden u/Austad og nevnes som enke der i 1875.

 

Siljan 1875 – Austad/Stranden – løpenummer 554d

Marte Andersdatter f. 1831 – husmoder – enke – leilending, jordbruger, delvis fattigunderstøttet

Gullik Olsen f. 1853 – hendes sønn – skovarbeider

Jørgen Olsen f. 1865 – hendes sønn

Forselius f. 1831 i Sverige – gift – tilreisende fra Sverige – blikkenslager – fanter

Karoline Andersdatter f. 1850 i Qvelle – hans kone – fanter

Benjamin Forseliusen f. 1875 – deres sønn

Katinka Forseliusdatter f. 1867 – deres datter

 

Hun døde på Stranden i 1896.

 

 

 

I.    Anders Olsen, født 01.08.1850 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[9] døpt 01.09.1850 i Siljan kirke TE.,9 død 14.04.1885 i Haukerås i Eidanger TE.[10]

      

       I 1900 bodde familien på Borge østre i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no (Familie 55 - Ø. Borge 1900).

      

 

       Gift 15.02.1880 i Gjerpen kirke TE.,[11] med Johanne Fredrikke Johannesdatter, født 18.07.1856 Dals-Ed i Älvsborg i Sverige,[12],[13] (datter av Johannes Larsson og Kristina Johannesdatter).

      

       Johanne:

       Vi finner hennes hos foreldrene i Dals-Ed i Älvsborg i Sverige i husforhørslengden 1858-1860.

      

       Hun hadde ei søster, Maja Kaisa Johannesdatter, født 13.04.1849, som ble gift i Eidanger i 1875 med Edvard Jonsen f. 1851. Han var sønn av Ellen Christine Larsdatter og Jon Olsen på Dreierrønningen under Prestegården i Eidanger.

      

       Johanna Fredrika flyttet til Norge fra Dals-Ed 2/10 1879. Søsteren Maria Kajsa står utflyttet til Norge 11/12 1874. Det ser ut som om hun da har vært i Norge en stund før hun får flytteattest.

      

       Hennes mann, Anders Olsen fra Gjerpen, var fadder før søsterens barn i 1881. Johanne Fredrikke ble enke i 1885. Hun fikk i 1891 et uekte barn bosatt på Østre Borge. Barnefaren var en svensk skomakersvennen, Jan Anderson, som levde av å vaske for folk.

 

 

       Johanne fikk som enke et uekte barn med svenske Jan Anderson.

 

      

       Barn:

 

      

       a.    Josefine Karoline Andersdatter, (datter av Anders Olsen og Johanne Fredrikke Johannesdatter) født 17.06.1883 på Lillegårdseter i Eidanger TE., døpt 16.09.1883 i Eidanger.[14] .

      

              Skreddersøm i 1900.

      

 

       b.   Johan Adolf Jansen, (sønn av Jan Anderson og Johanne Fredrikke Johannesdatter) født 27.07.1891 på Borge Østre Gjerpen TE.,5 døpt 14.02.1892 i Eidanger.5               

 

      

 

 

II.   Maren Andrea Olsdatter, født 04.02.1852 i Moholt verk Siljan TE.,[15] døpt 10.03.1852 i Siljan kirke TE.13

 

       Hun giftet seg i Gjerpen i 1878.

      

       Gjerpen - viet 10/3-1878

       Joel Immanuel Andreassøn, uk., f. Sverige 1855, o. Borge. F: Andreas Peterssøn.

       Maren Andrea Olsd., p., f. Slemdal 1852, o. Svinholt. F: Ole Andreassøn.

      

       Joel og Maren Andrea emigrerte til Amerika den 05.03.1885:

       Joel Imanuel Andersen 1855

       hans Kone Maren Andrea Olsdatter

       deres barn:

       Olaf Martinius 1883

 

      

       Gift 10.03.1878 i Gjerpen kirke,10 med Joel Imanuel Andreasen, født ca 1851 i Sverige (sønn av Andreas Petersen og Oline Christensdatter).

      

       Joel:

       Han nevnes på Østre Børge i 1865 hos sine foreldre. Hans foreldre var svenske og hans far nevnes som sjauer og huseier. Det nevnes 4 barn i husstanden som alle var født i Sverige. Se gamlegjerpen.no (Østre Borge – 1865. fam.28)

 

 

       Barn i Norge:

      

        A.    Olaf Martinius Joelsen, født 1883.

 

 

 

III. Gullik Olsen,[16] født 27.05.1854 i Moholt verk Siljan TE.,[17] døpt 16.07.1854 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[18] død 31.05.1934 i Dåpan øvre Siljan TE., gravlagt 07.06.1934 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 27.12.1887 i Siljan kirke TE.,[19] med Martine Kristensdatter,14 født 22.11.1861 i Bøeie Lardal VE.,[20] (datter av Kristen Fransen og Gunhild Marie Halvorsdatter), døpt 08.12.1861 i Lardal VE., død 26.07.1924 i Dåpan u/Kiste Siljan TE.,[21] gravlagt 01.08.1924 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 08.10.1876 i Kvelde kirke Hedrum VE.[22]

      

       Se Kiste Søndra/Dåpan

 

 

              

IV. Margrete Olsdatter, født 27.03.1857 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[23] døpt 24.05.1857 i Siljan kirke TE.,47 konfirmert 06.10.1872 i Siljan kirke TE.,[24] død 08.11.1911 i Finsrud Siljan TE.,[25] gravlagt 15.11.1911 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       (1) Forhold til Lars Larsen, født 21.06.1854 i Killemyr Siljan TE.,[26] (sønn av Lars Jonsen og Karen Kristine Hansdatter), døpt 06.08.1854 i Siljan kirke TE.,50 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.16

      

      

       (2) Gift 08.06.1897 i Siljan kirke TE., med Paul Jacobsen,[27] født 04.10.1848 i Sandsvær BU. (sønn av Jacob Paulsen og Anne Karine Hansdatter), døpt 17.06.1849 i Sandsvær BU.[28]

      

       Se Austad/Finsrud

      

 

       Hennes uekte barn:

 

        A.    Anne Kirstine Larsdatter, (datter av Lars Larsen og Margrete Olsdatter) født 23.09.1880 i Stranda Siljan TE.,[29] døpt 28.11.1880 i Siljan kirke TE.,53 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[30] død 28.03.1900 i Finsrud Siljan TE.,[31] gravlagt 05.04.1900 i Siljan kirkegård TE.

              

               Foreldrene var ugift da hun ble født. I kirkeboken står det at faren bestemt benektet morens påståtte farskap.

       

       

 

V.   Anne Kirstine Olsdatter, født 03.06.1859 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[32] død 09.07.1859 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[33] gravlagt 14.07.1859 i Siljan kirkegård TE.62

      

       Ble hjemmedøpt, men døde uten at dåpen ble bekreftet i kirken.

      

 

 

VI. Ole Martin Olsen,[34] født 19.08.1860 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[35] døpt 04.11.1860 i Siljan kirke TE.,64 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[36] død 23.09.1932 i Siljan TE.28

      

      

       Gift 28.11.1884 i Siljan kirke TE.,[37] med Karen Petrea Olsdatter,[38] født 09.08.1855 i Moene u/Moholt Siljan TE.,[39] (datter av Ole Nilsen og Anne Pernille Jansdatter), døpt 23.09.1855 i Siljan kirke TE.,68 død 05.12.1939 i Siljan TE.,28 konfirmert 16.04.1871 i Siljan kirke TE.[40]

      

       Se Vierød u/Gonsholt

 

 

 

VII. Matias Olsen,[41] født 04.06.1863 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[42] døpt 30.08.1863 i Siljan kirke TE.,85 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[43]

      

       De reiste til Amerika i 1889.

 

      

       Gift 26.06.1889 i Siljan kirke TE.,[44] med Kirsten Andrine Olsdatter,84 født 12.09.1870 i Tormodsrød Siljan TE.,[45] (datter av Ole Jonsen og Anne Olsdatter), døpt 23.10.1870 i Siljan kirke TE.,88 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[46]

      

 

 

VIII. Johan Jørgen Olsen, født 05.09.1865 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[47] døpt 27.05.1866 i Siljan kirke TE.,90 død 02.04.1879 i Stranda u/Austad Siljan TE.,[48] gravlagt 09.04.1879 i Siljan kirkegård TE.91

 

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831.

[2]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 50.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 146.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 83.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 161.

[7]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 259.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 45.

[10]  Gamle Gjerpen.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1872-1885. side 255.

[12]  Gamle Gjerpen Borge østre 1900.

[13]  husforhørslengden.

[14]  Eidanger klokkerbok 1879 -1892. side 53.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 48.

[16]  Siljan bygdebok. side 53.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 189.

[20]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 5.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 141.

[22]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 205.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[24]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[25]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 126.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 53.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[28]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 158-159.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 36.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 165.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 289.

[34]  Siljan bygdebok. side 214 og 325.

[35]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[36]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[37]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[38]  Siljan bygdebok. side 20 og 214.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 55.

[40]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 92.

[41]  Siljan bygdebok. side 364 og 562.

[42]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 70.

[43]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 131.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 190.

[45]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[46]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[47]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.