| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA Bnr.6 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Gustav Gulliksen f. 1890 og Ingeborg Josefine Larsdatter f. 1898 sin familie.

 

 

 

Gustav Gulliksen,[1] født 01.09.1890 i Stranda Siljan TE.,[2] døpt 26.10.1890 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1904 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.10.1954 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Gullik Olsen og Martine Kristensdatter på Dåpan u/Kiste Søndre.

 

Han giftet seg i 1916. 

 

Hans kone kom fra Torsholtsaga, men hennes mor var død og hennes far var gift på nytt og bosatt i Gjerpen. Han døde der i 1919.

 

De ble bosatt på Torsholtsaga. Det er uvisst hvor lenge de bodde der.

 

Torsholt/Fostvedt Bnr.12 ble utskilt fra Torsholt/Saga Bnr.6 i 1921 og solgt av Treschow til Gustav Gulliksen:

Skylddelingsforretning avholt den 15.01.1921 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Fostvedt Bnr.12 til Gustav Gulliksen. Tingl. 16.02.1921

Skjøte på Torsholt/Fostvedt Bnr.12 fra Treschow til Gustav Gulliksen Daapan for kr. 500. datert 09.11.1921, ting. 14.12.1921

 

Gustav Gulliksen leide bort eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.12 (med en butikk) til Christian Bøe i 1924:

Leiekontrakt, hvorved Gustav Gulliksen bortleier til Christian Bøe på eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.12, butikk med kontor, 2 værelser i 2. etg. osv. datert 06.04.1924, tingl. 14.05.1924

 

Eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25 ble i 1949 utskilt av Treschow fra Torsholt/Saga Bnr.6 til Gustav Gulliksen:

Skylddelingsforretning avholt den 01.11.1949 på Torsholt/Saga Bnr.6, hvorved utskilt Torsholt/Evju Bnr.24 til Kristian Bøe og Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til Gustav Gulliksen.

 

Matrikkelutkast 1950

Torsholt Gnr.17                     

Bnr.12 - Fostvedt - 0 mark 08 øre - Gustav Gulliksen Dåpan

 

Gustav døde i Siljan i 1954

 

Treschow solgte i 1957 den overnevnte eiendommen Torsholt/Fostvedt Bnr.25 til hans kone, Ingeborg Gulliksen Dåpan:

Skjøte på Torsholt/Fostvedt Bnr.25 fra Treschow til Ingeborg Gulliksen Dåpan f. 25.10.1898 for kr. 275. datert 13.02.1957

 

Ingeborg Josefine døde i Siljan i 1976.

 

 

Gift 09.04.1916 i Siljan kirke TE.,[5] med Ingeborg Josefine Larsdatter,[6] født 25.10.1898 i Torsholtsaga Siljan TE.,[7] (datter av Lars Arnesen og Maria Anne Johannesdatter), døpt 01.01.1899 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[8] død 30.11.1976 i Siljan TE.,4 gravlagt 04.12.1976 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

I.    Margit Gulliksen,6 født 26.02.1916 i Torsholtsaga Siljan TE.,[9] døpt 07.05.1916 i Siljan kirke TE.

      

 

       Hun giftet seg med Thorleif Fridtjof Andersen, født 25.06.1921 i Oslo.,[10] yrke Stasjonsbetjent.

 

 

       Barn:

 

A.       Kari Andersen.

 

 

        B.    Mette Andersen.

 

 

      

II.   Gunvor Marie Gulliksen,6 født 24.06.1918 i Torsholtsaga Siljan TE.,[11] døpt 25.08.1918 i Siljan kirke TE.

      

 

       Gift 1943, med Jacob Tudal,[12] født 13.10.1906 i Tudal Siljan TE.,[13] (sønn av Johan Jacobsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 25.11.1906 i Siljan kirke TE., død 12.05.1976 i Tudal Siljan TE.,4 gravlagt 15.05.1976 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Torsholt/Thorsmo Bnr.26

 

 

 

III. Alv Gulliksen, født 28.02.1923 i Saga u/Torsholt Siljan TE.,[14] døpt 10.06.1923 i Siljan kirke TE.,14 død 28.04.1984 i Saga Siljan TE.,4 gravlagt 04.05.1984 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 53-325.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 65.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 111.

[6]  Siljan bygdebok. side 325.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 87.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 24.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 32.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 32.

[12]  Siljan bygdebok. side 280.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 106.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 50.