| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I GONSHOLT NORDRE ETTER 1814


 

Manntall Gonsholt Nordre

 

 

 

 

 

 

Matrikkelen 1838

Gonsholt Nordre (Garnæsholt) matrikkelnr.180 (gammelt matrikkelnummer 151)

 

Løpenummer 548 – Gonsholt Nordre – skyld 3 huder - oppsitter Anders Olsen

 

 

 

 

Siljan 1846

 

Gonsholt Nordre

Mtr.No 180 Løbe.No. 548

 

1.

 

Leilending Johan Olsen 60 aar

Hans kone Karen Jørensd. 52 aar

Deres hjemmeværende børn:

Gjørgen Johansen 21 aar

Gullik 16 aar

Kjel 8 aar

Anne 22 aar

 

Udsæden:

6 tønder Havre

¼ tønde Bygg

2 tøndre Poteter

 

Kreaturhold:

2 Hester

5 Kuer

2 Geiter

6 Sauer

1 Gris

 

 

1865

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

0028 002 yttre Gunsholt (nordre) 548 12

Merknad: (S/L: 267/1)

Eigar: Gaardbr og Leilænding Lars Danielsen Utsæd: hv3/16 by1 ha6 po6 , kreaturhald: he2 ku8 få6 sv1

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

001 Lars Danielsen m g Husfader Gaardbr og Leilænding 41 (alder) Slemdal Prgj.

002 Anne H. Olsdatter k g hans Kone 37 (alder) Slemdal Prgj.

003 Ole Larsen m ug deres Søn 15 (alder) Slemdal Prgj.

004 Niels Larsen m ug deres Søn 4 (alder) Slemdal Prgj.

005 Berte M. Larsdatter k ug deres Datter 17 (alder) Slemdal Prgj.

006 Maren J. Larsdatter k ug deres Datter 13 (alder) Slemdal Prgj.

007 Ingeborg K. Larsdatter k ug deres Datter 11 (alder) Slemdal Prgj.

008 Anne P. Larsdatter k ug deres Datter 8 (alder) Slemdal Prgj.

009 Danelia Larsdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

010 Hella L. Larsdatter k ug deres Datter 1 (alder) Slemdal Prgj.

011 Gullek Mathiasen m ug Tjenestekarl 21 (alder) Slemdal Prgj.

012 Maren Christensdatter k ug Lægdslem 76 (alder) Hedrum Prgj.

 

 

 

1875

 

 

Gonsholt - skov – løpenummer 548a

 

Gonsholt skov ubeboet

 

 

Gonsholt – løpenummer 548b

 

Lars Danielsen f. 1825 – husfader – leilending

Karen Olsdatter f. 1832 – kone

Even Martinsen f. 1857 – deres (hennes) sønn – hjelper på gaarden

Nils Larsen f. 1862 – deres (hans) sønn

Hans Larsen f. 1871 – deres sønn

Kirstine Larsen f. 1855 – deres (hans) dattert

Petrine f. 1858 – deres (hans) datter

Daniela f. 1860 – deres (hans) datter

Marie Martinsdatter f. 1861 – deres (hennes) datter

Julia Martinsdatter f. 1863 – ders (hennes) datter

Olava Larsdatter f. 1873 – deres datter

Anne Larsdatter f. 1875 – deres datter

John Torkelsen f. 1852 i Hitterdal - tjenestegutt

 

 

 

1900

 

Bustadnr. Krins Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0013 004 Gonsholt nordre 26 2 9 9

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

001 Ole Andreass. Gonsholt m g b hf Gaardbruger S og arbeider ved skovdrift 1855 Slemdal herred* n s

002 Maren Hansd. k g b hm Gaardmandskone 1856 Slemdal herred* n s

003 Hans Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsbrug og skovdrift 1882 Slemdal herred* n s

004 Anne Olsd. k ug b d Husgjerning og kreaturstel 1884 Slemdal herred* n s

005 Petter Ols. m ug b s Arbeider ved gaardsb og skovdrift 1886 Slemdal herred* n s

006 Gunhild Olsd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

007 Anders Ols. m ug b s Søn 1891 Slemdal herred* n s

008 Kristian Ols. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

009 Harald Ols. m ug b s Søn 1898 Slemdal herred* n s

 

 

 

Matrikkelen 1905

Gonsholt Nordre Gnr.26

 

Bnr.1 – Gonsholt nordre – eier/bruker F M Treschow

Bnr.2 – Gonsholt nordre (indmarken) – eier/bruker Ole Andreassen

 

 

 

 

1910

 

Bustadnr. Krets Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

0005 004 Austad Gonsholt 26 2 77 7

Nr. Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Maren Hansen k e b hm Gaardb.enke, selveier 31.10.1856 Slemdal n s

002 Ole Petter Olsen m ug b s Gaardsbestyrer 25.08.1886 Slemdal n s

003 Anders Olsen m ug b s Jord og skovarbeider 09.07.1891 Slemdal n s

004 Kristian Olsen m ug b s Jord og skovarbeider 29.07.1894 Slemdal n s

005 Harald Olsen m ug b s Gaardsgut 19.04.1897 Slemdal n s

006 Gunhild Olsen k ug b d Kratur og husstel 08.04.1889 Slemdal n s

007 Hilla Marie Matisen k ug b fl Fattigv. unders. Slemdal Merknad: Fattigv. unders. E: tilført med rød penn Sjukdom: s

 

 

 

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Nordre Gnr.26

 

Bnr.1 - Gonsholt nordre - 4 mark 55 øre - F. M. Treschow

Bnr.2 - Gonsholt nordre (innmark) - 2 mark 95 øre - Petter O. Gonsholt

Bnr.4 – Bjerke - 0 mark 70 øre - Anders O. Gonsholt

Bnr.5 – Gonsholtelven - 0 mark 10 øre - Vestfold kraftselskap 

Bnr.6 – Gorningdammen - 0 mark 01 øre - Vestfold kraftselskap