| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1801 |     


 

 

Nils Smidt Sørensen f. 1780 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Marie Ingebretsdatter f. 1776 og 2. gang med Edel Margrethe Manal f. 1790)

 

 

 

Nils Smidt Sørensen, f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 13.02.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[1] konfirmert 03.04.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[2] død 09.04.1838 i Østre Porsgrunn,[3] gravlagt 17.04.1838 i Østre Porsgrunn.[4]

Han var sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter i Østre Porsgrunn.

 

Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Niels Smidt.

Test: Ane Kirstine Larsdatter af Scheen, pigen Kirsten Nielsdatter, Laue Knudsen, Berthel Knudsen, Lars Hansen, Isaach Christensen.

 

Trolig konfirmert som "Conf. 1. Niels Sørensen".

 

I 1801 var han hjemme hos foreldrene og er "ved et contoir".

 

Han giftet sed i 1804.

 

Cop. 27/7-1804. Østre Pors. Efter Kongl. bev. cop hiemme i Huuset.

Uk. Niels Sørensen og p. Anne Maria Engelbrichtsd. Begge af Ø. Porsgrund.

Cav: Jørgen Aall, Engelbrecht Wetlesen Sanni.

 

Han kjøpte Gunneklev Bnr.1 i 1812 for 7500 rd. av Jens Bucha.

 

Borgerbrev 18. juli 1814 i Skien:

Niels Sørensen av Porsgrunn. Hadde attest fra grosserer og stadskaptein Jørgen Aall om at han i 14 år hadde vært ved hans kontor, til dels som handelsfullmektig. Borgerbrev som kjøpmann 18.07.1814.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.130

Avskrift 1

Contoirist Nils Sørensen 36 aar

Sønn Børgerius 6 aar

Sønn Severin 3 aar

Tienestedreng Jacob Larsen 18 aar

Konen Anne Marie 39 aar

Datter Birgithe 1 aar

Fosterdatter Kirsten Olsdatter 14 aar

Tienestepige Zara Olsdatter 26 aar

 

Avskrift 2

Husejer Nils Sørensen 36 aar

Kone Anne Maria Ingebrethsdatter 42 aar

Sønn Bergerius Nilsen 7 aar

Sønn Severin Nilsen 4 aar

Datter Berthe Giørgine 1 ½ aar

Tienestepige Marthe Maria Ingebrethsdatter 23 aar

Tjenestepige Kirsten Halvorsdatter 16 aar

Tjenestepige Karen Jacobsdatter 23 aar

Tienestedreng Jacob Larsen 15 aar

 

Nils giftet seg 2. gang i 1819.

 

Østre Porsgrunn viet 10.09.1819:

Kiøbmand Niels Sørensen 40 aar af østre Porsgrund,

og Jomfrue Elen Margrethe Manall 29 aar af østre Porsgrund.

Forlovere Job Kiil og L. Lassen

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 130

Nils Sørensen - 45 aar - Kjøbmand

Edel Magrethe - 35 aar - Konen

Severin Nilsen - 14 aar - Sønnen

Ingebreth Nilsen* - 9 aar - Sønnen

Mandius Nilsen* - 9 aar - Sønnen

Bergitte Nilsdatter* - 12 aar - Datter

Karen Isachsdatter - 17 aar - Tjeneste Pige

Elen Olsdatter - 17 aar - Tjeneste Pige

 

Gravlagt som "Kiøbmand Niels Sørensen, 58 aar, østre Porsgrund".

 

 

(1) Gift 27.07.1804 i Østre Porsgrunn kirke,[5] med Anne Marie Ingebretsdatter, f. 1776 på Sanni i Gjerpen (datter av Ingebret Vetlesen og Marthe Christiansdatter), døpt 22.09.1776 i Gjerpen,[6] konfirmert 01.05.1791 i Østre Porsgrunn kirke,[7] død 14.11.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 21.11.1818 i Østre Porsgrunn.[8]

 

Anne:

Engebret Sannis pigebarn Anne Maria.

Test: Christian Høysets kone, Anne Nielsdatter, Christen Larsen, Aslach Christensen, Isach Larsen

 

Konfirmert som "20. Ane Maria Ingebrichsdatter 15 aar".

 

Gravlagt som "Anne Marie Engelbretsdatter, forhen gift med Kiøbmand Niels Sørensen i østre Porsgrund, 44 aar".

 

 

(2) Gift 10.09.1819 i Østre Porsgrunn,3 med Edel Margrethe Manal, f. 1790 i Østre Porsgrunn (datter av Gaven Wright Mannal og Severine Constance Nilsen Mandel), døpt 18.07.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[9] d. 21.03.1872 i Kristiania.3

 

Edel:

Døbt styrmand Gabriel Wright Manal og Severine Constance Nielsens barn Edel Margrethe.

Test: Jacob Aalls kone Margrethe Løvenskiold, Giert Jynges kone Inger Manal, jomfr. Inger Aall, hr. Preben Wandal Schytt, Jens Kiil, Søren Rasch, Henrich Wright.

 

Hun døde i Kristiania hos sin stedatter Birgitte Moe, 82 år gl.

 

 

 

I.    Birgitte Jørgine Nilsdatter, (datter av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) f. 1805 i Østre Porsgrunn, døpt 17.02.1805 i Østre Porsgrunn kirke,[10] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 26.01.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Niels Sørensen og Anne Maria Engelbrechtsdatters hiemmedøbte barn Birgitte Jørgine.

       Faddere: Jørgen Aalls kone Birgitta Weyer, Jomf. Maren Linaae, Hr. Niels Aall, Hr. Jørgen Wright, Hr. Hans Møller, Hr. Christian Bruun.

      

       Gravlagt som "Niels Sørensens barn Birgitha 2 aar".

 

 

 

II.   Birgerius Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) f. 1808 i Østre Porsgrunn, døpt 06.03.1808 i Østre Porsgrunn.[12]

      

       Niels Sørensen og Anne Maria Engelbretsdatters hiemmedøbte søn Birgerius.

       Faddere: Ole Borges kone Margrethe Engelbretsdatter, pigen Anne Engelbrethsdatter, Engelbreth Sanne, John Sanne, N. L. Erichsen, Nils Sivertzen, Michel Halvorsen, Hans Nilsen Blokmager, Lars Thommesen.

      

       Ved folketellingen 1865 finner vi Bergerius Sørensen som direktør ved Carljohansværn, Horten.

 

      

       Gift 19.09.1846 i London,3 med Harriet Davis, f. 1822 i England.3

 

 

      

III. NN Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) f. 1810 i Østre Porsgrunn, d. 1810 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.01.1810 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Niels Sørensens dødfødte søn".

 

 

 

IV. Severin Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) født 02.06.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 30.06.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[14] konfirmert 22.04.1827 i Østre Porsgrunn.14

      

       Bekræftet contoirist hr. Niels Sørens og Anne Maria Engelbrethsdatters søn Severin født 2de d.m.

       Faddere: Ole Moes kone Magnild Sørensdatter, pigen Marthe Engelbrethsdatter, hr. overtoldbetjent Zuschlag, Laue Knudsen Berg, hr. studiosus Dichmann, Abraham Bruun, Poul Linaae, Michel Halvorsen.

      

       Konfirmert som "Severin Sørensen østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Niels Sørensen og Mad. Anne Maria Sørensen født Engelbrethsdatter østre Porsgrund, døbt 30.06.1811 østre Porsgrund".

 

 

 

V.   Birgitha Jørgine Nilsdatter, (datter av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) født 24.10.1813 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1813 i Østre Porsgrunn kirke,[15] konfirmert 03.05.1829 i Porsgrunn.[16]

      

       Contorist Niels Sørensen og Anne Marie Engebrethsdatters barn Birgitha Jørgine født 24de Oct.

       Faddere: Fr(ants Bendixen?)s kone Anne Bendixen, pigen Karen Boyesen, Jens Bucka, Michel Halvorsen, Ole Borge, Niels Sivertsen, Knud Sørensen, Jørgen Naur.

      

       Torkil Lier skriver:

       Konfirmert 1829 i Porsgrunn: heldige Evner forenede med udmærket kristendomskundskab og sielden Flid.

 

       Konfirmert som " 1. Birgitte Jørgine Sørensen, 15 aar, født østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Niels Stær? Sørensen og Madame Anne Maria Sørensen født Engelbretsdatter af østre Porsgrund".

 

      

       Gift 30.12.1837 i Østre Porsgrunn, med Christen Olsen, f. 1807 i Østre Porsgrunn (sønn av Ole Fredriksen Moe og Magnild Sørensdatter), døpt 12.07.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[17]

      

       Christen:

       Bekræftet Ole Fredrichsen Moe og Magnild Sørensdatters barn Christen.

       Faddere: Niels Sørensens kone Anne Marie Engelbrethsdatter, pigen Anne Kirstine Sørensdatter, capt. Jens Jahnsen, capt. Isaach Christensen, Christen Jahnsen, Frantz Bendixsen.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han nevnes som kjøpmann i Kristiania.

       I 1875 Skippergt.17 i Christiania: Overmåler Christen Moe og hustru Birgitte Jørgine samt datter Helga, f.1858 i Christiania. 2 tjenestepiker.

      

 

 

VI. Engelbreth Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) født 13.07.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 17.11.1816 i Østre Porsgrunn,[18] konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.[19]

      

       Født 13.07.1816 – hjemmedøpt 27.07.1816 – bekreftet i kirken 17.11.1816: Engelbreth Sørensen – Kiøbmand Niels Sørensen og Kone Anne Marie Sørensen, født Sande, i østre Porsgrund, faddere: Tømmermand Jøren Naurs Kone (så følger et navn som er stryket ut) Anne Engelsbrethsdatter, Pige Marthe Marie Engelsbretsdatter, begge fra østre Pgd., Kiøbmand Niels Jacobsen, Fuldmegtig Poul Linaae, Kiøbmand Frantz Bendixen, Høker Ole Borge, Snedker Arne Berg, Seglmager Michel Halvorsen, alle fra østre Porsgrund

      

       Konfirmert som "1. Engelbreth Sørensen (Tvilling), døbt 12.11.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Niels Sørensen og Madame Anne Marie Sørensen født Engelbrethsdatter".

      

 

 

VII. Manlius Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Anne Marie Ingebretsdatter) født 13.07.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 17.11.1816 i Østre Porsgrunn,20 konfirmert 29.04.1832 i Porsgrunn.21

      

       Født 13.07.1816 – hjemmedøpt 27.07.1816 – bekreftet i kirken 17.11.1816: Manlius Sørensen – Tvillingbroder til overstaaende - Kiøbmand Niels Sørensen og Kone Anne Marie Sørensen, født Sande, i østre Porsgrund, faddere: Styrmand Knud Sørensens Kone Karen Bøyesdatter, Pige Anne Kristine Sørnsdatter, hiin fra vestre denne fra østre Porsgrund, Kiøbmand Iver Kiøstelsen, Dito Christen Kraft, Kiøbmand Ole Arnesen, Mechaniker Halvor Venstøb, Gartner Peder Paus, alle fra østre, Skipper Halvor Niels Pedersen fra vestre Porsgrund

      

       Konfirmert som "2. Manlius Sørensen (Tvilling), døbt 12.11.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Kiøbmand Niels Sørensen og Madame Anne Marie Sørensen født Engelbrethsdatter".

      

 

 

VIII. Jens Christoffer Nilsen, (sønn av Nils Smidt Sørensen og Edel Margrethe Manal) født 28.11.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 28.02.1827 i Østre Porsgrunn.20

      

       Født 28.11.1826 – hjemmedøpt 28.12.1826 – bekreftet i kirken 28.02.1827: Jens Christoffer – Kiøbmand Niels Sørensen og Madame Edel Margrethe Sørensen, født Manall, af østre Porsgrund, faddere: Enke efter Styrmand Gaven Manall Madame Constance Manall, Jomfrue Inger Manal, hiin fra østre Porsgrund denne fra Osebakken, Lieutnant og Overtoldbetient Abraham Leschly, Kiøbmand Petter Damm, Begge fra østre Porsgrund, Kiøbmnd. Christ. Bruun, Do Franz Bendixsen, Begge fra Osebakken, Skibscapitain Ole W Willumsen fra vestre Porsgrund.

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[3]  Torkil Liers slekts opplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[4]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 186.

[5]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Solumslekt

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[8]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 270-271.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 282-283.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 320-321.

[14]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 294-295.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 230-231.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 121.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 280-281.

[18]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 129.