| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

 

Boje Petter Larsen f. 1755 og Johanne Jensdatter f. 1756 sin familie

 

 

Boje Petter Larsen, f. 1755 i Porsgrund,[1] døpt 16.05.1755 i Eidanger kirke,1 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,[2] død 10.06.1815 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 15.06.1815 i Vestre Porsgrunn.[3]

Han var sønn av Lars Hansen og Karen Pedersdatter Bugge i Østre Porsgrunn.

 

Lars Hansens barn fra Porsgrund navnl. Boje Petter                                    

Faddere: baaren af Jomfru Elenora Rask, Jomfru Stochman, mandfaddere: Mes. Christian Rask, Niels Aal junior.

 

Konfirmert som "7. Bøye Peter Larsen 16 aar".

 

Christen Asbiørnsen skiøde til Bøye Larsen Faaborg? for hans huus i østre Porsgrund paa Biørntvedt gaard og grund imot batal. 70 rd. (datert 24.12.1775)

 

Han giftet seg i 1780.

 

Østre Porsgrunn Cop. 6/2-1780 hiemme i Huuset.

Matros og uk. Boye Peter Larsen med p. Johanna Jensd.

Cav: Herman Larsen, Henrich Arnesen.

 

Borgerbrev i Skien:

Bøye Larsen av V. Porsgrunn. F. i Porsgrunn. Attest om navigasjonseksamen dat. Kbh. 29/12 1784 (var da 33 år) .

B. som skipper 9/2 1814.

 

F.C. Knudsen:

Gamleveien 5, L.matr.no. 122. Martin Gundersen Haugholts hus

Fra før 1774 eies huset af Boye Larsen. Larsen solgte huset i 1777 og flyttede til Vestsiden, hvor han giftede sig. Efter traditionen var han fragtemand og seilte paa Vestlandet. I 1804 overtog han L.matr.no. 2 paa Vestsiden, efter hustruen, som havde faaet skjøde paa det i 1793.

Kirkebakken 15, L matr.no. 95. Kaptein Monsens hus.

I 1780 overtager Boye Larsen huset.

 

Bosatt i Vestre Porsgrunn i 1801.

 

Han nevnes i folketelling for 1815 i Vestre Porsgrunn som "Enkkemand, Huusæijer Comfadi Capt. Bøye Laersen 60 aar".

 

Gravlagt som "Boye Larsen, af ringe Stand, Skipper i vestre Porsgrund, 60 aar".

 

 

Gift 06.02.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[4] med Johanne Jensdatter, f. 1756 i Porsgrund,[5] (datter av Jens Uldrichsen og Maren Nilsdatter Juul), døpt 25.01.1756 i Eidanger kirke,5 konfirmert 07.04.1771 i Østre Porsgrunn kirke,2 d. 1803 i Vestre Porsgrunn,[6] gravlagt 17.03.1803 i Vestre Porsgrunn.[7]

 

Johanne:

Jens Uldrichsens barn fra Porsgrund, navnl. Johanne                                               

Faddere: baaren af Hans Christians kone, Maren Uldrichsdatter, mandfaddere: Hans Nielsen, Knud Uldrichsen, Rasmus Nielsen.

 

Konfirmert som "16. Johanne Jensdatter 16 aar".

 

Hennes søster, Else Jensdatter, var fadder til deres første barn.

 

Gravlagt som "Boye Larsens k. Johanne Jensdatter 47 aar 1 mnd 20 dage".

 

 

 

I.    Jens Ulrich Bojesen, f. 1780 i Østre Porsgrunn, døpt 22.10.1780 i Østre Porsgrunn kirke.[8]

      

       Døbt Bøye Larsen og Johanne Jensdatters barn Jens Ulrich.

       Test: Else Jensdatter, pigen Birthe Christine Iversdatter, Christopher Anundsen, Henrich Arnesen, Lars Hansen Glose, Peder Olsen Blyberg, Gunder Tollefsen Ejland.

 

       Han giftet seg i 1802.

      

       Porsgrunn Cop. 4/9-1802.

       Uk. Jens Ul. Bøyesen og p. Marthe Thomasd.

       Forl: Bøye Larsen, Thomas Jørgensen.

 

      

       Gift 04.09.1802 i Porsgrunn,[9] med Marthe Tommasdatter, f. 1780 i Østre Porsgrunn (datter av Tommas Jørgensen og Marthe Margrethe Larsdatter), døpt 06.08.1780 i Østre Porsgrunn kirke,[10]

      

       Marthe:

       Døbt Thomas Jørgensen og Marthe Larsdatters barn Marthe.

       Test: Torber Tostensdatter, pigen Marthe Bolette Jørgensdatter, Lars Ledvorsen, Halvor Christensen, Henrich Vejdenauer, Lars Lorenzen, Arne Thomesen.

      

       Bosatt hos Eilert Hagerup i Østre Porsgrunn i 1801 som "Marthe Thomasdtr., Tienestefolk, 20 aar, Ugivt".

 

       Hun nevnes i folketelling for 1815 i Vestre Porsgrunn som "Svigerdatter, Ænke, ind Logerende Martha Tomasdatter 35 aar".

 

       Hun giftet seg 2. gang med enkemann Jens Sørensen. Hans første kone var Marthe Margrethe Hansdatter f. 1782. Hun var datter av Hans Andersen f. ca 1734 som nevnes i Østre Porsgrunn i 1762-1801.

      

       Østre Porsgrunn viet 12.11.1819

       Enkemand og Mestersmed Jens Sørensen 30 aar fra Osebachen,

       og Enke Marthe Thomasdatter 30 aar af østre Porsgrund.

       Forlovere Christopher Condrup og Niels Sørensen.

 

 

      

II.   Hans Bojesen, f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 12.03.1782 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt Boye Larsen og Johanna Jensdatters barn Hans.

       Test: Anders Norbergs kone Johanna Maria Anthonidatter, pigen Ane Susanna Christensdatter, Hans Christian Arvescoug, Lars Lorentzen, Peder Colling, Lars Hansen.

      

       Det kan være han som har fått et barn som blir gravlagt som datter av Hans Bojesen i 1812?

 

       Barn:

 

       A.   Maria Elisabeth Hansdatter, f. ca 1803,[12] d. 1812 i Østre Porsgrunn, gravlagt 05.04.1812 på Østre Porsgrunn kirkegård.[13]

            

             Gravlagt som "Maria Elisabeth Hansdatter datter af Hans Boyesen 9½ aar".

 

 

      

III. Lars Bojesen, f. 1785 i Østre Porsgrunn,[14] døpt 13.11.1785 i Østre Porsgrunn kirke,6 d. 1791 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.05.1791 i Østre Porsgrunn kirkegård.[15]

      

       døbt i østre kirke Bøye Larsen og Johanna Jensdatters barn Lars.

       Test: Enken Karen Bugge, pig. Birthe Kirstine Iversdatter, Christopher Backen, Christopher Engelbrichsen, Anthoni Andersen Nordberg, Niels Larsen Molhouen

      

       Gravlagt som "Begr. Boye Larsens søn Lars 4½ aar".

 

 

 

IV. Maren Sophia Bojesdatter, født 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 28.09.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[16] død 09.06.1823 i Skien, gravlagt 16.07.1823 i Skien.[17]

      

       Døbt Boye Larsen og Johanne Jensdatters barn Maren Sophia.

      

       Test: Gunder Jacobsens kone Elen Abrahamsdatter, pigen Birthe Kirstine Iversdatter, Christopher Bachen, Lars Lorentzen, Lorentz Larsen.

      

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 13 år gamle Maren Sophia ført hos sine foreldre Bøye Larsen og Johanne Jensdatter.

      

       Cop. 14/10-1809. V. Porsgr. Efter Kgl. Bev. af 8. d.m. Cop hiemme i Huuset.

       Uk. og Skolelærer, Christopher Levordsen med p. Maren Sophie Bøyesd.

       Forl: Bøye Larsen, Herman Larsen.

 

      

       Gift 14.10.1809 i Vestre Porsgrunn kirke,9 med Christopher Levorsen, født 1785 i Skien (sønn av Levor Olsen og Clara Nielsdatter), døpt 18.06.1785 i Skien kirke,7 død 05.03.1833 i Skien, gravlagt 11.03.1833 i Skien.16

      

       Christopher:

       Ledvor Olsøns søn Christopher.

       Faddere: Hans Andersøns kone, Anne Sørensdatter, Hans Andersøn, Christopher Nielsøn, Frid. Halvorsøn.

      

       Hans foreldre var bosatt i Skien.

      

       Christopher var fattigskolelærer i Skien. De fikk 7 barn, hvorav 2 døde som små. Se gamleskien.no

 

 

      

V.   Karen Friderica Bojesen, f. 1790 i Østre Porsgrunn, døpt 12.09.1790 i Østre Porsgrunn kirke,[18] d. 1872 i Skien.[19]

      

       Døbt Boye Larsen og Johanne Jensdatters barn Karen Friderica.

       Test: Niels Tolvsens kone Inger Jonsdatter Sommer, pigen Ane Maria Nielsdatter, Lars Lorentzen Ole Johannisen, Niels Jensen, Jon Omhald.

 

       Hun giftet seg i 1814 i Vestre Porsgrunn.

 

       Cop. 9/6-1814. V. P.

       Uk. og Sømand, Knud Sørensen og p. Karen Frederica Bøyesen.

       Cav: Bøye Larsen, Niels Sørensen.

 

 

       Gift 09.06.1814 i Vestre Porsgrunn kirke,7 med Knud Sørensen, f. 1786 i Østre Porsgrunn (sønn av Søren Knudsen og Maren Nilsdatter), døpt 14.05.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. 1859.15

      

       Knud:

       Døbt Søren Knudsen og Maren Nielsdatters barn Knud.

       Test: Halvor Michelsens kone Marthe Maria Siversdatter, pigen Guri Larsdatter, Berthel Knudsen, Laue Knudsen, Thomas Jørgensen, Ole Christensen Borge.

 

 

       Barn før 1828:

 

 

        A.    Johanne Knudsdatter, født ca 1814, konfirmert 07.10.1829 i Porsgrunn.[21]

              

               Konfirmert som " 2. Johanne Knudsdatter Sørensen, 15½ aar, født vestre Porsgrund, foreldre Matros Knud Sørensen og hustru Karen Frederike Bojesen".

              

 

 

        B.    Bøyerine Laurine Knudsdatter, født 19.06.1816 i Vestre Porsgrunn, døpt 05.08.1816 i Vestre Porsgrunn,[22] konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.[23]

              

               Født 19.06.1816 – hjemmedøpt 23.06.1816 – bekreftet i kirken 05.08.1816: Bøyenine Laurine – Styrmand Knud Sørensen og Kone Karen Frederikke Bøyesen i vestre Porsgrund, faddere: Almuelærer Christoffer Levordsens Kone Maren Sophie Bøyesen, Pige Anne Larsdatter, hiin fra Skien, denne fra østre Pgd., Snedker Arne Berg, Skibscapitain Ole Rejersen, Matros Claus Sørensen, alle fra østre, Fuldmegtig Jacob Nyegaard, Skipper Petter Bøyesen fra vestre Porsgund

              

               Konfirmert som "12. Bøynine Laurine Sørensen, døbt 25.01.1816, fødested vestre Porsgrund, foreldre Matros Knud Sørensen og hustru Karen Frederike Bøyesen".

              

 

 

        C.    Søren Knudsen, født 03.09.1827 i Vestre Porsgrunn, døpt 23.09.1827 i Vestre Porsgrunn.21

              

               Født 03.09.1827 – hjemmedøpt 10.09.1827 – bekreftet i kirken 23.09.1827: Søren Knudsen – Matros Knud Sørensen og Hustrue Karen Frederike Sørensdatter fra vestre Porsgr., faddere: Lods Ole Moe’s Kone Magnild Sørensen, Pige Else Jørgensen, Kiøbmand Niels Sørensen, Snedker Hans Skanke, Tobakspinder Mathias Torstensen, Alle fra østre Porsgrund undtagen snedker H Skanke der er hiemme i vestre Porsgrund.

 

      

      

      

VI. Petter Johan Bojesen, f. 1798 i Vestre Porsgrunn,5 døpt 07.02.1798 i Vestre Porsgrunn,6 d. 1869.5

      

       Bøye Peter Larsens og Johanne Jensdatters barn Peter Johannes.

       Faddere: Niels Kieldahls kone Ellen Johanne Halvorsdatter, p. Ingeborg Maria Christensdatter, Christen Pedersen Moldhougen, Hans Torjusen, Isaach Folloug, Ole Andersen, Halvor Olsen Biørntvedt.

      

       F.C. Knudsen:

       Som skibskaptein boede Petter Johan Boyesen paa Vestsiden i L.m.no. 2. I 1834 tog han borgerskab som kjøbmand, og i 1835 kjøbte han Job Kiills gaard ved Osebro (nu Funnemarks) og drev korn- og trælasthandel og eiede et par skibe. Han var en meget anseet borger, ordfører i byen fra 1843 til 1846, storthingsmand fra 1845 til 1860, en af stifterne af Porsgrunds Sparebank og ordfører i bankens første forstanderskib, endvidere var han et ivrigt medlem af Maadeholdsforeningen.

      

       Porsgrunn Copul 1/4-1822

       Skibscapitain Petter Bøyesen af vestre Poargrund 24 aar.

       Jomfrue Bolette Elisabet Dissingthon af østre Porsgrund, 19 aar.

       Forl: Kirkesanger og Skolelærer hr. Thomas Thomsen og Styrmand Knud Sørensen.

      

       Familien nevnes her som flyttet til Gjerpen i 1836.

       Fra: Samtlige indflyttet fra Westre Porsgrund.

       Til: Osebakken.

       Anmeldt: 2/10-1836.

       Navn, alder:

       Kiøbmand Peter Boyesen, 38 og kone

       Bolette Elisabeth Dissingthon, 34 og Børnene:

       Hanna Julie Boyesen, 14

       Margrethe Bolette Boyesen, 13

       Peter Boyesen, 2

       Pleiesøn: Axel Levorsen, 13

       Enken Elen Thomesen, 51 (57?)

       Tienestepige Aaste Albrechtsd., 30

       Tienestepige Karen Thorsd., 19.

      

       De nevnes her av Qvisling som en av innbyggerne på Osebakken:

       Kjøbmand Peter Bøyesen, hustru Bolette Elisabet Dischington.

       Børn: Hanna Julie, født 22/9 1822, Margrete Bolette 11/12 1823, begge konf. 7/4 1839; Karen Mariane Krogh, født 11/9 1836.

       Bøyesen var sterkt interesseret i arbeidet mot brændevinsdrik.

 

      

       Gift 01.04.1822 i Porsgrunn,5,8 med Bolette Elisabeth Dissingthon, f. 1803,5 d. 1849.5

 

       Bolette:

       Ifølge F.C. Knudsen var hun datter av guldsmed Dissingthon i Bergen.

 

 

       Barn frem til 1828:

 

      

        A.    Hanne Julie Pettersdatter, født 08.09.1822 i Vestre Porsgrunn, døpt 06.02.1823 i Vestre Porsgrunn.21

              

               Født 08.09.1822 – hjemmedøpt 16.09.1822 – bekreftet i kirken 06.02.1823: Hanne Julie – Skibscapitain Petter Bøyesen og Madame Bolette Elisabeth Bøyesen, født Dissinthun, af vestre Porsgr., faddere: Kirkesanger og Skolelærer Thom. Thomsens Kone Mad. Elen Kristine Thomsen, født Ryberg, af østre og Jomfrue Hanna Backa af vestre Porsgrund, Skibscapitain Villum Villumsen den yngre, Snedkermester H Skanke, Guldmedsvend Jahn Dissington af vestre og Skibscapitain Ole R Dahl fra østre Porsgr.

              

 

 

        B.    Margrethe Bolette Pettersdatter, født 09.12.1823 i Østre Porsgrunn, døpt 08.02.1824 i Østre Porsgrunn.21

              

               Født 09.12.1823 – hjemmedøpt 21.12.1823 – bekreftet i kirken 08.02.1824: Margrethe Bolette – Skibscapitain Petter Bøyesen og Madame Bolette Elisabeth Bøyesen, født Dissingthun af østre Porsgrund, faddere: Kiøbmand Petter Damms Kone Madame Severine Margrethe Dam, født Schvark fra østre Porsgrund, Jomfrue Inger Manal (Fadderne fortsetter på neste side med døpte «Qvindekjøn») fra Osebakken, Kiøbmand Hans Møller, Skibscapitain Halvor N Pedersen, Do Mathias Mathiesen, Alle fra østre Porsgrund, Snedkermester Lorentz Glose fra østre Porsgrund.

              

 

 

        C.    Petter Pettersen, født 16.03.1828 i Vestre Porsgrunn, døpt 30.05.1828 i Vestre Porsgrunn.21

              

               Født 16.03.1828 – hjemmedøpt 30.03.1828 – bekreftet i kirken 30.05.1828: Petter Bøyesen – Skibscapitain Petter Bøyesen og Mad. Bolette Bøyesen, født Dishingthun, af vestre Porsgrund, faddere: Skibscapitain Fred. Vauverts K. Mad. Charlotte Vauvert, født Pontoppidan, Jomfr. Inger Folkman, Begge fra vestre Porsgr., Linutnant og Overtoldbetient Abrah. Leschly fra østre Porsgr., Candidatus Theologiæ Jacob Jacobsen fra Solum, Skibscap. M Mathiesen, Handelsfuldmægtig Jens Schveder, Begge fra vestre Porsgr.

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 38-39.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 86-87.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 180.

[6]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorisk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[7]  Solumslekt

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[9]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 88-89.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 96-97.

[12]  Alder ved død.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 164-165.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 144-145.

[17]  gamleskien.no.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 158-159.

[19]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 122-123.

[21]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 122.

[22]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[23]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 129.